Derimot: USAs militærbaser i Norge er ikke bare en trussel mot freden.De er en trussel mot Norge. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Stortinget ga 30. mai sin tilslutning til en avtale om å opprette åtte nye «omforente områder» på norsk territorium. Disse kommer i tillegg til de fire som USA fikk tilgang til i 2022. I alt snakker vi nå om 12 områder på norsk jord, der USAs militære styrker får etablere seg med personell og militært utstyr.

Innlegget er hentet fra Spartakus

Regjeringen kaller basene for «omforente områder». Dette er en benevnelse konstruert for å avdramatisere og skjule hva det egentlig dreier seg om; nemlig amerikanske militærbaser.

En av basene er Haakonsvern orlogsstasjon her i Bergen. Hva betyr dette? Jo, det betyr at Stortingsflertallet har avgitt nasjonal suverenitet, og at deler av Haakonsvern blir å anse som et amerikansk område, som amerikansk territorium.

Haakonsvern er en av to havner i Norge der amerikanske atomubåter kan legge til. Nå får disse atomubåtene en egen base her i Bergen hvor norske myndigheter ikke har adgang til å kontrollere hva som foregår, hva USA har med seg inn og lagrer på basene.

I desember inngikk Sverige, Finland og Danmark også avtaler om forsvarssamarbeid med USA. De tre avtalene betyr opprettelse av 17 «omforente områder» i Sverige, 15 i Finland og tre i Danmark. I alt får USA dermed 47 militærbaser i de nordiske landene.

16 av disse 47 amerikanske militærbasene er plassert nord for polarsirkelen i Norge, Sverige og Finland. Nordkalotten er rett og slett blitt militarisert. Dette må sees i sammenheng med den pågående militariseringen av hele Arktis.

Norsk forsvarspolitikk har historisk hatt som mål å dempe den militære spenningen i nordområdene. Nå er alt dette kastet over bord. Da vi ble NATO-medlemmer sa regjeringen at det ikke skulle være utenlandske militærbaser på norsk jord i fredstid. Senere garanterte den for at det aldri skulle lagres atomvåpen på norsk jord.

Nå har Stortingsflertallet forkastet en politikk som har bidratt til fred i 75 år. Vi får amerikanske militærbaser plassert på alle de viktigste norske forsvarsanlegg, og vi har ingen garantier for at USA ikke vil lagre atomvåpen i Norge. Disse basene er opplagte bombemål og en stor fare for alle som bor i nærheten.

Å tro at Norge har felles interesser med en supermakt som USA er en feilslutning. Vi har en servil og underdanig politisk elite, som er marinert i det amerikanske verdensbildet. Disse basene kommer ikke fordi USA skal forsvare oss mot et tenkt russisk angrep, men fordi USA forsøker å forsvare sin posisjon som supermakt med militære muskler, og om nødvendig med militære konfrontasjoner.

Dette gjør USA av egeninteresse, ikke av norske eller nordiske interesser. Disse basene er rett og slett en trussel mot freden i Norge og i Norden.

Vi må fortsette å kjempe mot amerikanske baser i Norge, det kan nemlig komme enda flere!

De er en trussel mot norsk sikkerhet!
USAs militære må ut av Norge!

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar