Derimot: USA rykker inn med baser over hele Nord-Europa Forbereder Norge til krig mot Russland?

Derimot.no

derimot.no:

 Norske våpen- og ammunisjonslagre er åpenbart tomme, i og med at ny bistandspakke til Ukraina utelukkende består av penger.

Av Einar Magnus Ødegård, oberstløytnant ute av tjeneste

 USA får tilgang til ytterligere åtte norske militære installasjoner:

Fra før har USA fått Rygge flystasjon, Sola flystasjon, Evenes flystasjon og Ramsund Orlogstasjon som baser etter USAs egen definisjon.

For amerikansk personell på og utenfor basene gjelder amerikanske lover og regler, hvilket innebærer at slik personell skal straffeforfølges av USA i kriminelle tilfeller. Det samme forhold vil USA hevde er gjeldende for alt amerikansk personell i Norge.

Med fire US-baser og tilgang til de ytterligere åtte norske militære installasjoner har USAs militære virksomhet et tydelig offensivt preg, godt egnet til tilførsler og forsyning av store militære styrker.

Når vi samtidig vet at USA har fått tilgang til et stort antall militære anlegg i Finland og Sverige, er i løpet av noen måneder Den Skandinaviske Halvøy og Finland endret fra et fredens område til et storstilt amerikansk oppmarsjområde, egnet til å utføre angrep mot Russland og Ishavet.

Russland har aldri truet Norge. Med de nye basene vil USA/Norge true Russland. Norge gjør seg til et russisk bombemål.

I en kommentar til at amerikanerne får tilgang til de ytterligere åtte norske militære anlegg, uttaler Høyres forsvarspolitiske representant Søreide:

   ‘Norge er i en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon’.

Dertil er å bemerke at ved Sovjetsamveldets oppløsning i 1991 forsvant den militære trussel fra øst, noe USA ser fullstendig vekk fra i sin aggressive krigspropaganda som Søreide ukritisk gjentar.

I den grad av sannhet Søreides utsagn har, skyldes det ene og alene Norges hodeløse militære og økonomiske støtte til Ukraina i deres krig mot Russland, hvilket pr. definisjon gjør Norge til krigførende i Ukrainakrigen.

Den omfattende bistand til Ukraina er i strid med norske politiske interesser, som fremfor alt omfatter et tillitsfullt samarbeide med Russland.

En felles landegrense hvor nabolandene aldri har ført krig mot hverandre, meget store felles økonomiske interesser knyttet til fisk, olje- og gassutvinning i Barentshavet, og Norge som forvalter av Svalbardtraktaten, tilsier at Norge burde holde en lav profil i støtten til Ukraina.

Så er ikke skjedd.

Men propaganda virker på oss.

Om dette har Russland hittil vært overbærende stille overfor Norge. Den russiske tilbakeholdne politikk i nord vil med sikkerhet bli skjerpet etter USAs tilgang til de åtte anleggene, hvilket ikke er annet enn en norsk fiendtlig handling rettet mot Russland.

En konsekvens av USAs baser og adgang til de åtte andre militære anleggene er at de blir prioriterte mål for russiske våpen.

I samsvar med russernes forståelse av truende situasjoner, og slett ikke hva USA måtte mene, vil de tolv amerikanske baseområdene i Norge komme under effektiv russisk beskytning med total ødeleggelse som effekt.

På fagspråket kalles slike angrep preventive ødeleggelser av fiendens angrepskapasitet, et utmerket eksempel er USAs angrep mot mål i Jemen, Irak og Syria 3. februar i år.

Forsidebilde: Lexica

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar