Derimot: Ting går ikke helt etter planen i Tyskland: Vindkraften holder ikke det som ble lovet. – Derimot

Derimot.no
Derimot: Ting går ikke helt etter planen i Tyskland: Vindkraften holder ikke det som ble lovet. – Derimot

derimot.no:

Heftig fall i tysk vindkraftproduksjon

Av Jan Herdal

Etter at nesten halve året er gått, er vindkraftproduksjonen i Tyskland ned 20 prosent i forhold til i fjor. Den er også klart lavere enn samme periode i 2019.

Mens vindkraften på denne tid i fjor hadde kvernet fram 68 terrawattimer, er resultatet så langt i år 55 TWh. Svikten er omtrent like stor både til havs og på land, ifølge bransjetall fra Windbranche.de.

Når det ikke blåser blir det ikke produsert kraft.

Landbasert vindkraft dominerer i Tyskland, og den var ned hele 35 prosent i første kvartal, ifølge en pressemelding datert 31. mai fra vindkraftvennlige AG Energiebalanzen

Siden har det jevnet seg noe ut, men mye tyder fortsatt på at Tyskland i år kan komme til å få sin første nedgang i vindkraftproduksjonen siden det grønne energiskiftet startet.

Svikten i vindkraft har medført sterk vekst i bruken av både gass, stein- og brunkull. CO2-utslippene økte med ca. 10 millioner tonn i 1. kvartal, skriver AGEB. 

Ikke desto mindre sank den totale strømproduksjonen med 0,8 prosent fra det lave nivået i korona-året 2020. Kraftproduksjonen i Tyskland har falt siden 2017. Strømprisen er blant verdens høyeste, og både husholdninger og bedrifter prøver å spare mest mulig.

Hovedårsaken til svikten sies å være labre vindforhold. Men til dette kommer at 2021 er det første året da gamle vindkraftverk for alvor begynner å falle ut av subsidiesystemet, samtidig som utbyggingen av ny vindkraft er redusert til en brøkdel av hva den var i glansårene.

Ca. 4 gigawatt kapasitet faller ut i år, og over 15 gigawatt innen utgangen av 2025, ifølge CLEW, Clean Energy Wire, som er tilhenger av energiomstillingen. Bransjen håper å installere vel 1,5 GW ny vindkraft i år, og noe tilsvarende pr. år framover. Det tegner til et saftig netto underskudd.

white windmills outdoors
Hvem ryddet opp når disse ikke lenger i bruk?

Kraftverkene som utgår greier seg ikke uten støtte. Under 25 prosent av dem egner seg for modernisering, og to tredeler ligger i områder som ikke tillater at de erstattes av nye, store og moderne turbiner, skriver CLEW.

Tyskland har i likhet med øvrige EU-land heftige utslippsreduksjoner å innfri framover mot 2030, og vindkraft er tiltenkt hovedrollen. 

Her er det visst noe som ikke stemmer. 

Tidligere publisert på derimot.no

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar