Derimot: Tar du ikke vaksinene havner du i fengsel.Frankrike etablerer medisinsk tyranni.

Derimot.no

derimot.no:

Fransk «demokrati» etablerer medisinsk tyranni.

Av Paul Craig Roberts.

Professor Michel Chossudovsky, har undersøkt den nye franske loven som definerer dissens fra offisielle medisinske beskrivelser som «sekteriske avvik». Den kriminaliserer dissens fra medisinske beretninger, som at «mRNA-vaksinen er trygg og effektiv». Loven skaper altså en ny forbrytelse, kalt «provokasjon om å avstå fra medisinsk behandling».

En fransk borger er skyldig i en forbrytelse dersom personen nekter å ta en vaksine eller annen medisinsk behandling pålagt dem av myndighetene. Hadde loven kommet på plass under kampanjen for massevaksinasjon med den dødelige mRNA.-«vaksinen», vill alle de som nektet å ta den fått tre års fengsel, og en bot på 45 000 euro. Den nye loven skal sikre at neste gang vil alle ta «vaksinen», fordi om du nekter blir du fengslet.

Og reglene i fengselet kreveratr du skal være «vaksinert». Den nye loven beskytter farmasi-selskapene mot ethvert ansvar for dødsfall og skader på folks helse. Deres løgner vil kriminalisere franske borgere – inkludert leger og medisinske forskere som talte mot Covid 19-vaksinen.

Dette demonstrerer hvor stor makt Big Pharma har over demokratiet. Det er et dødelig slag mot ytringsfriheten og medisinske fakta. Det eksisterer ikke lenger i Frankrike.  Dette er en svært alvorlig utvikling.

Det er en offisiell handling fra et påstått «vestlig demokrati» som kriminaliserer sannheten. For eksempel. Franske medisinske forskere som finner ut at mRNA»vaksinen» resulterer i dødsfall og helseskader vil bli fengslet dersom de rapporterer det de har funnet ut. 

Den nye franske loven tar beslutninger om medisinske fakta ut av hendene på forskerne. Heretter er «fakta» hva Big Pharmas betalte svindlere  sier til politikere og medisinske «autoriteter». 

Reiner Fuellmich

Noe lignende har hendt i Tyskland. Den høyt anerkjente tyske advokaten Reiner Fuellmich skulle starte en rettssak som var støttet av tusenvis av leger og advokater – mot produsentene av mRNA. Men han ble kidnappet av den tyske staten og fengslet i Tyskland.

Der venter han fortsatt på å bli stilt for retten, beskyldt for noe som ser ut til å komme fra betalte «vitner». Det er ikke slik et demokrati skal virke.

Som jeg har skrevet mange ganger – vestlige land har sluttet å være demokratier. Folket har ikke lenger noe de skulle ha sagt. Landene blir styrt av dagsordenen til eliten og mektige korporasjoner som har penger til å kjøpe de lovene som tjener deres saker og interesser. De menneskene som stiller til valg er personer som er godkjent av denne eliten.

Trump var unntaket, og se hva som skjedde med han. Den styrende eliten gjorde det klart: «om du går mot oss vil vi ødelegge deg». Vestlige regjeringer styrer på bekostning av de som har de materielle interessene til de mektige. Det er en ideologi som vi finne i World Economic Forums «Great Reset».

Nederlandske og irske regjeringer opplever at bøndene nå driver under rubrikken «global oppvarming». Deres saueflokker og flokker med storfe må reduseres, og dermed driver de opp matprisene ved å innskrenke tilgangen på kjøtt, melk, smør og ost. Samtidig tillater de horder av migranter å komme inn i landet, immigranter som folk er tvunget til å ta ansvaret for.

Disse er farlige for klimaet.

I dag er «vestlig demokrati» en institusjon som tvinger innbyggerne til å støtte deres interesser, interesser som ikke er folkets.

Vi er nå vitne til den nye franske loven og den tyske regjeringens kidnapping av Reiner Fuellmich; til den amerikanske forfølgelsen av medisinske forskere som i sannhetens navn rapporterer om farene med mRNA;  til stalinist-tiltalene mot Trump; og til media som ikke lenger er vakthunder overfor regjeringen, men er blitt propaganda-ministerier for regjeringens løgner;  til legalisering og institusjonaliseringen av tyranniet som har erstattet demokratiet i den vestlige verden.

En stor prosent av befolkningen i Vesten er så indoktrinerte og hjernevasket at de ikke ser hva som skjer. Flere vestlige land har blitt som Babels tårn – noe som betyr at det ikke finnes noen sosial enhet. Det gjør det umulig å opponere mot tyranniet, fordi noen av elementene ser tyranniet som brukbart til å undertrykke politiske og ideologiske opponenter.

I USA er demokratenes politikk vidåpne grenser for «fargede mennesker», men ikke for hvite. Til tross for folkelig opposisjon mot denne politikken, så har den skutt full fart, ifølge offisielle tall. Hvert år er antallet immigranter likt med 12 byer på størrelse med Pittsburg i Pennsylvania. Det er ikke tvil om at målet er å erstatte den hvite amerikanske befolkningen, som er maktesløse til å gjøre noe med det.

I mellomtiden driver de vestlige regjeringene krig mot Russland, Kina og Iran. Og de venter bare på å få demoralisere borgerne, som de vil sende i krigen. Forstår Kreml at deres av-nazifisering ikke bare er begrenset til Ukraina, men må brukes på hele den vestlige verden?

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: Grant Durr

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar