Derimot: Spørsmålet: Ga vaksinene en helsegevinst eller motsatt?FHI vil ikke besvare det og mediene stiller det ikke. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Medie-Norge må ikke la FHI slippe unna med dette svaret

Å bli holdt for narr skaper avmakt, frustrasjon og sinne.

Av Kjetil Tveit

Når FHI driver gjøn med folket vedrørende kunnskap som kan redde liv, er dette en så morbid humor at du kan gange frustrasjonen og sinnet med 10.

Dette vet nok FHI. Likevel gjør de det. Hvorfor det?

Dødsårsaksregisteret og SYSVAK ligger begge under FHI.

Forskerne i Dødsårsakdsregisteret har sett den bekymringsfulle assosiasjonen mellom vaksineringen og overdødeligheten. De klør seg i hodet, og skulle så gjerne hatt tak i tallene til SYSVAK på vaksinestatus, men de har altså ikke fått disse. Sitat fra Dagbladet:

«Det framgår av den ferske studien at det er «tidsmessig samsvar mellom økende vaksinedekning og økende overdødelighet».

«For å finne ut dette må man sammenlikne dødelighet mellom vaksinerte og uvaksinerte. I dødsårsaksregistret har vi ikke slik informasjon. Vi vet jo ikke om de døde var vaksinerte eller ikke, sier Raknes».

Så FHI holder forskerne i Dødsårsaksregisteret på pinebenken, og sier at disse tallene ikke er interessante:

«En svært stor andel av den norske voksne befolkningen har mottatt en eller flere doser, og de fleste er smittet en eller flere ganger. Så sammenlikningen uvaksinerte mot vaksinerte gir oss nå lite informasjon, og vi gjør derfor ikke denne analysen lenger. Vi har altså ikke disse tallene, og det er heller ikke så enkelt å ta ut disse tallene fra de ulike registrene».

Med denne kunnskapen kan vi avverge mer lidelse og død, og kanskje finne en del løsninger i kjølevannet av mer kunnskap. Men FHI velger å være klovn.

Mediene er medskyldige. Dette er så horribelt ulogisk, og ondt, at når de ikke stiller dem til veggs… intenst over tid, fram til de hoster opp tallene vi vet de har, så er mediene med på det.

Hvis ikke kan de umulig kalle seg den fjerde statsmakt, og vaktbikkje som skal holde makten i ørene.

Jeg ser heller ikke at noen av de store mediene svarer på hvorfor de ikke stiller disse enkle spørsmålene.

Innlegget er hentet fra Steigan.no

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar