Derimot: Sensur som verktøy WEF planlegger å kvele informasjon om covid og klima som går i mot deres løgner

Derimot.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

derimot.no:

Av Dr. Joseph Mercola

World Economic Forum (WEF) ringer inn det nye året med sitt årlige møte, som holdes i Davos, Sveits, hver januar. Møtet «vil kalle sammen ledere fra regjeringen, næringslivet og sivilsamfunnet for å ta opp verdens tilstand og diskutere prioriteringer for året som kommer» ifølge WEF.

I 2023 er temaet «samarbeid i en fragmentert verden» med WEF som bemerker: «Verden i dag er ved et kritisk vendepunkt. Det store antallet pågående kriser krever dristig kollektiv handling». Hva vil denne dristige kollektive aksjonen innebære? Et sentralt tema som diskuteres på en av møtene er å motvirke «feilinformasjon», også kjent som å sensurere enhver opposisjon.

WEF planlegger å sensurere «feilinformasjon»

WEF er en ikke-valgt global organisasjon med selvutnevnte ledere. Hvordan den har til hensikt å definere feilinformasjon er ukjent, men det kalles «kumulative «trusler». I desember 2022 startet WEF skjønnmalingen av sitt Davos-møte, og uttalte i et eget innlegg at det har «motstått kritikk, og de siste årene har forumet vært mål for desinformasjonskampanjer». Som Reclaim the Net bemerket, antyder dette at «WEF anser kritikk av WEF og covid-narrativet som feilinformasjon».

Det er velkjent faktum at verdenseliten drar til Davos Sveits i sine private jetfly, for å delta på WEFs årsmøte. For å delta på WEFs årsmøte må du være invitert eller medlem av WEF, som koster $65.000 til $650.000. Deltager-beviset for møtet er ekstra, og kostet i 2020 ytterligere $27.000, det bare for å få adgang til konferansen.

WEF ønsker å holde deres skitne agenda hemmelig

Ironien med at verdens «elite» flyr inn på deres private jetfly for å diskutere bærekraft, er et åpent mål for kritikk. I 2018 kom for eksempel mer enn 1000 private jetfly og helikoptre til Davos, og i 2017 landet anslagsvis 200 private flyvninger i byen hver dag under arrangementet. Innen 2050 er det anslått at luftfarten vil bidra med 22 % av de globale karbondioksid-utslippene. Likevel, i 2019 ankom mer enn 600 private fly til Davos Forum, og det inkluderer ikke militærflyene som fraktet ytterligere 60 presidenter og statsministre. I 2020 fløy en «jevn strøm» av privatfly igjen «eliten» til Davos.

Klaus Schwab, eier og styreleder for World Economic Forum (WEF), er personifiseringen av The Great Reset, med endelig mål om å avskaffe demokratiet, og gi all eierskap og kontroll til dypstaten, og de teknokratiske eliter som kontrollerer den. WEF bruker frykt som våpen – om sykdom og miljøkatastrofer, blant annet . Når befolkningen styres av frykt, ønsker den autoritær «beskyttelse» som økt sensur, overvåking og digitale identitetssystemer, innført under dekke av sikkerhet, men som til slutt fjerner personlig frihet.

Faktisk skrev Schwab dette her; «En av de største lærdommene de siste fem århundrene i Europa og Amerika er dette: Akutt krise bidrar til å øke statens makt. Det har alltid vært tilfelle, og det er ingen grunn til at det skulle være annerledes med covid-19-pandemien». Husk at ingen valgte Schwab til noen regjeringsposisjon, men han er i kulissene og trekker i trådene likevel.

WEF pynter på på «du vil eie ingenting og være lykkelig»

WEF er en av nøkkelaktørene bak The Great Reset, med deres «den nye normalen» -målsetning om at du innen 2030 ikke vil eie noe og være lykkelig. I en slik verdensordning vil verdens ressurser eies og styres av den teknokratiske eliten. Alle gjenstander og ressurser skal brukes av kollektivet, mens faktisk eierskap er begrenset til en herskerklasse.

Dette er ikke en konspirasjonsteori; det er en del av WEFs 2030 agenda. Ida Auken er Folketings-medlem i Danmark. Hun er også i WEFs Young Global Leaders-program, som i hovedsak er en femårig indoktrinering av deres prinsipper, med et mål om å skape verdensledere som ikke tjener sitt folk, men sjefene deres i WEF.

I 2016 skrev Auken et propagandastykke om hvor flott livet ville bli i 2030, når eliten overtar alles eiendeler og selvstendighet:

«Velkommen til år 2030. Velkommen til byen min – eller skal jeg si «byen vår». Jeg eier ikke noe. Jeg eier ikke bil. Jeg eier ikke et hus. Jeg eier ingen apparater eller klær. Det kan virke rart for deg, men det gir perfekt mening for oss i denne byen. Alt du betraktet som et produkt, har nå blitt en tjeneste. Vi har tilgang til transport, overnatting, mat og alt vi trenger i hverdagen. En etter en ble alle disse tingene gratis, så det endte med at det ikke ga mening for oss å eie mye.

Min største bekymring er alle menneskene som ikke bor i byen vår. De vi mistet på veien. De som bestemte at det ble for mye med all denne teknologien. De som følte seg foreldet og ubrukelig da roboter og AI overtok store deler av arbeidet vårt. De som ble opprørt over det politiske systemet og vendte seg mot det. De lever forskjellige slags liv utenfor byen».

Twitter-bilde fra WEF

Folk ble forståelig nok skremt da de leste om WEFs Orwellske planer, og nå prøver WEF å moderere det det kalles feilinformasjon rundt sin «eie ingenting og være lykkelig»-retorikk. En WEF direktør, Adrian Monck, antyder at kritikken av WEFs kontroversielle «Du vil ikke eie noe og du vil være lykkelig»-slagord er knyttet til en «feilinformasjonskampanje». I tillegg til dette, beklager Monck også «feilinformasjon angående covid og vaksiner.» Han ber om «handling for å forhindre at løgner blir akseptert som sannhet».

Samarbeid med Big Tech for å kontrollere narrativet

I 2022 holdt WEF «Impact Meetings for bærekraftig utvikling», som også inneholdt paneler om «å takle desinformasjon». Blant deltakerne var FNs sjef for global kommunikasjon, Melissa Fleming, som bemerket at FN hadde inngått samarbeid med Big Tech-giganter, som Google og TikTok for å sensurere fortellingen om miljøspørsmål og covid.

WEFs «Freedom of the Press Panel», som ble holdt i mai 2022, understreket også behovet for at sosiale medieselskaper skal holdes ansvarlige for algoritmer som fremmer falsk informasjon. I august 2022 ba de også om bruk av AI (kunstig intelligens), for å sensurere feilinformasjon og sikre at det de mener passer denne definisjonen aldri når offentligheten.

I følge WEF: «Ved å unikt kombinere kraften til nyskapende teknologi, innsamling av etterretning utenfor plattformen og dyktigheten til eksperter som forstår hvordan trusselaktører opererer, kan skalert gjenkjenning av misbruk på nettet oppnå nesten perfekt presisjon. Ved å bringe inn flerspråklig intelligens, vil AI kunne oppdage nyanserte, nye overgrep i stor skala før de når media-plattformer».

Hvordan finne sannheten

Det første steget for å komme seg løs fra «feilinformasjon»-diktaturet er å erkjenne at manipulasjonen finner sted. Det neste innebærer å bevisst velge bort det så mye som mulig. Det er spesielt viktig at barn blir beskyttet, siden de er blant de mest sårbare for manipulasjon, som vil få alvorlige konsekvenser for fremtidige generasjoner. Det er påtrengende at vi alle tar skritt for å forbli frie, suverene individer, som kan være din egen kritiske tenkning og hva ditt hjerte og sjel vet er rett, og å velge tapperhet fremfor lydighet. Hold deg forankret i lokalsamfunnet ditt, og når du leter gjennom informasjon, er det viktig å grave dypt nok til å avsløre hva som er ekte, og hva som er feilinformasjon.


Fra The Expose, publisert 21 januar 2023.
Oversatt fra engelsk og forkortet av Northern Light. Linker i originalartikkelen.
Originalartikkel: WEF plans to smother covid and climate change information that doesn’t favour their false narratives

2 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 2 ganger.

Post Views: 20

Les artikkelen direkte på derimot.no

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar