Derimot: Sanksjonene gjelder ikke når de fører til problemer i USA. Russisk anriket uran må USA ha.

Derimot.no

derimot.no:

Noen regler er for alle og noen for bare de andre. Det er USA som lager reglene for sanksjoner mot Russland, men de gjelder ikke for USA hvis det er kritiske produkter som landet trenger slik vi kan se av artikkelen under. Men EU får ikke omgå dem.

En kan derfor med en viss rett si at Russland-sanksjonene i like stor grad er rettet mot EU som er en brysom konkurrent til USA. At ingen i EU-ledere reagerer på dette (Med unntak av Ungarn) forteller at NED (National Endowment for Democracy) fungerer i forhold til EU-landene (og Norge).

NED er et stort politisk/organisatorisk program som har som hovedmål å fjerne alle selvstendige ledere i alle verdens land slik at alle følger USAs politikk. Overfor nesten alle EU-landene har dette fungert, ikke minst i Norge hvor enhver med selvstendige/kristiske tanker i forhold til USAs og storkapitalens politikk nå er umerkelig blitt fjernet.

Hvorfor nesten ingen i Norge har hørt om NED? Fordi de (NED) ikke vil at det skal stilles spørsmål om deres virksomhet. Våre store medier informerer ikke, de desinformerer.

Vi ser det i alle politiske partier. Ingen kritiske stemmer til klimahysteriet, ingen kritiske stemmer til koronahysteriet, ingen kritiske stemmer til våpen til Ukrainakrigen, ingen kritiske stemmer til boikott av russiske idrettsutøvere osv. Enhver som signaliserer evne til selvstendig tenkning fører til at vedkommende mistenkeliggjøres.

Det er de vi har de store mediene til. De sørger for at slike personer ikke slipper til.

Men russisk uran må USA ha og da gjelder ikke sanksjonspolitikken.

Knut Lindtner
Redaktør

USA dobler uranimporten fra Russland. Hvor er sanksjonene?

Av Mac Slavo

De Forente Staters uran handel med  Russland er blitt doblet siden i fjor. USA kjøpte 416 tonn uran fra Russland i første halvår i år, mer en dobbelt så mye som i samme periode i 2022.

Dette er det høyeste nivået siden 2005.

Om man ser på USAs regler som stadig demoniserer Russland, så er det merkelig å legge merke til det som skjer. RIA  Novosti rapporterte om uransalg på torsdag, der de siterte USAs statistiske tjenester. 

Russland skaffer USA bare anriket uran, en kritisk komponent til USAs  sivile  atomkraft, ifølge RT. RIAs beregninger viser at Washington i år har betalt 696,5 millioner dollar for uran leveranser fra Russland. Dette er det største beløpet siden 2002. I løpet av første halvår i år har kostnadene økt 2,5 ganger. 

Russlands del av den amerikanske importen har økt med 13 % til 32 %. Tyskland og Canada er også blant de 5 landene som sender uran til markedet i USA. Dette utgjør respektivt 13 % og 11 % av importen.

Ifølge en nylig rapport i New York Times er en tredel av det anrikede uranen USA bruker importert fra Russland. GHS Climate, et selskap som omhandler ren energi, slår fast at hvert 20. amerikanske hjem og forretning fikk kraft fra russisk uran i fjor.

Nesten halvparten av verden anrikede uran blir produsert i Russland. USAs strev med å redusere avhengigheten av import fra Russland har feilet. Amerikanske fabrikker for å anrike uran ble stengt ned etter den kalde krigen. Da ble det mye billigere for importørene å kjøpe russisk uran.

Nå er det bare to slike anlegg igjen i USA – ett i Ohio, det andre i New Mexico – som har lisens til å produsere uranbrensel av høy grad. Tilbake til januar – rapporterte Washington Post at dersom det blir innført sanksjoner mot Rosatom, et sivilt russisk atom firma, vil det stanse eksporten av uran til USAs og Europas atomindustri.

USAs avhengighet av russisk atombrensel er betydelig. Men de amerikanske selskapene har noen alternativer dersom Rosatom blir utsatt for sanksjoner.

Det ser iallfall ut som om USA alltid prøver å komme seg  utenom de reglene de selv lager.

Forsidebilde: Ian Barsby

Les artikkelen direkte på derimot.no