Derimot: Russland forbereder seg på bruk av atomvåpen.Er Norge klar for krig mot Russland? – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Russland vil bruke atombomber på Europa hvis eksistensen er truet

“Russland vil ikke bare bombe vestlige tropper, hvis de dukker opp i Ukraina. De vil bombe vestlige hovedsteder.”

Den som sier dette er Scott Ritter ( se videoen under). Bakgrunnen er nylige uttalelser fra vestlige ledere om utplassering av vestlige tropper i Ukraina. Disse uttalelsene både fra Storbritannias utenriksminister, den franske presidenten men også fra offisielle representanter i USA har utløst forberedelse til en militærøvelse i Russland med taktiske atomvåpen.

Siden Russland aldri bløffer må denne oppfattes som en direkte advarsel om en mulig kjernefysisk krig mellom Nato og Russland hvor Russland også vil bombe vestlige land (hovedsteder).

Det er på tide at den vestlige ønsketenkningen tar slutt. I realiteten er Nato i krig mot Russland i Ukraina. Russerne oppfatter det slik og forholder seg til det slik. En kan si i vest at det ikke stemmer, men det blir stadig vanskeligere desto mere vesten involveres i krigen med stadig mer avanserte våpen og soldater. Motparten oppfatter det motsatt og reagerer på det som en realitet slik den planlagte øvelsen med atomvåpen er uttrykk for.

Er Norge klar for en krig mot Russland hvor atomvåpen brukes? Er det ingen ledere i Norge som forstår i hvilken retning dette går? Sløvheten og den søvngjengeraktige tiltroen til USA og Nato kan nå føre oss rett inn i en krig mot Russland.

Knut Lindtner
Redaktør

Forsidebilde: Igor Morski

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar