Derimot: Rettsavgjørelse:Koronavaksinene er likevel ikke vaksiner. – Derimot

Derimot.no
Derimot: Rettsavgjørelse:Koronavaksinene er likevel ikke vaksiner. – Derimot

derimot.no:

En domstol i USA har har avgjort at mRNA-covid-injeksjoner ikke er vaksiner.

En amerikansk domstol har avgjort at covid-mRNA-injeksjoner ikke kvalifiserer som vaksiner, en avgjørelse som kan gi grunnlag for erstatningssøksmål mot legemiddelselskapene.

Kjennelsen dreier seg om et søksmål anlagt av Health Freedom Defense Fund (HFDF), og andre saksøkere mot Los Angeles Unified School District (LAUSD), over dets pålegg om at alle ansatte skal være fullvaksinert mot covid-19 innen en viss frist.

Dommer R. Nelson skrev fredag at mRNA-injeksjonene, som markedsføres som vaksiner, ikke effektivt forhindrer smitte av covid-19, men bare reduserer symptomene til de som er smittet med viruset, noe som ikke gjør dem til tradisjonelle vaksiner, som vedtatt under rettsaken Jacobson mot staten Massachusetts fra 1905.

Jacobson mot Massachusetts saken, opprettholdt statens rett til å håndheve koppevaksinasjoner på grunn av deres beviste effektivitet i å forhindre spredning av sykdommen, men covid-19-vaksinene gir ikke de samme fordelene.

«Ved å vurdere fordelene, fant panelet at distriktsretten feilaktig brukte Høyesteretts avgjørelse i Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11 (1905). Jacobson fant at obligatoriske vaksinasjoner forhindret spredning av kopper.

Noen vaksiner hindrer smittespredning, f.eks. kopper.

Her hevder imidlertid saksøkerne at vaksinen ikke hindrer smittespredning, men bare lindrer symptomer for de som har fått viruset, og derfor er en medisinsk behandling, ikke en «tradisjonell» vaksine. Ved å gi medhold til saksøkernes påstander at dette er riktig på dette stadiet i rettssaken, har saksøkerne troverdig vist at covid-vaksinen ikke effektivt «hindrer spredning» av covid-19. Derfor gjelder ikke Jacobson v- Massachusetts saken».

Kjennelsen omgjør den lavere domstolens avvisning av saken mot LAUSDs vaksinasjonpålegg for personalet. «Ved å omgjøre avgjørelsen fra Central District of California i Los Angeles, fant flertallet av domstolen at saken ikke ble ugyldig ved at LAUSDs trakk pålegget etter den muntlige argumentasjonen i september 2023», sa HFDF i en uttalelse. «Flertallet gjennomskuet LAUSDs bløff for hva det var – et klart forsøk på å unngå en dom ved å forsøke å skape tvil».

HFDF-president Leslie Manookian feiret kjennelsen som en seier for å kunne bestemme over egen kropp. «Domstolens avgjørelse i dag viser at domstolen så gjennom LAUSDs bløff, og ved å gjøre det, gjorde det klart amerikanernes rettigheter til selvbestemmelse, som den hellige retten til å bestemme over egen kropp i helsespørsmål. Dette er en stor seier for sannhet, anstendighet, og det som er rett».

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) endret definisjonen av «vaksine» i 2021 for å omfatte de eksperimentelle mRNA-injeksjonene. Vaksiner ble tidligere definert som «et produkt som stimulerer en persons immunsystem til å produsere immunitet mot en spesifikk sykdom». Men CDC forandret definisjonen til «et preparat som brukes til å stimulere kroppens immunrespons mot sykdom». Med andre ord, mRNA-injeksjonen stimuler ikke immunsystemet til produsere immunitet mot covid-19, så CDC måtte endre definisjonen av vaksiner i stedet.

Fordi retten avgjorde at covid-19-injeksjonene ikke passer til den tradisjonelle definisjonen av en vaksine, reiser det spørsmål om legemiddelselskapene som produserte injeksjonene nå kan saksøkes.

«Domstolen har nettopp fjernet mRNA-injeksjonenes juridiske ansvarsbeskyttelse», skrev Dr. Jane Ruby på X. «Domstolen sa at det ikke er en vaksine som hindrer smittespredning. Covid-injeksjoner ble hevdet å ‘redusere symptomer’ og forhindre sykehusinnleggelse. Disse påstandene gjør det til en behandling».

Fra Vaken, publisert 8. juni 2024.
Oversatt fra svensk av Northern Light. Linker, domsavgjørelse og X-meldinger i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Domstolsbeslut: Covid-mRNA-injektioner är inte vaccin.

Forsidebilde: iStock

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar