Derimot: PopulismeIkke rasisme,men noe å lære av ? – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Utskjelling av alt som måtte smake av populisme som rasisme er det venstresida i Europa, Norge inkludert, har som sin mest typiske og tyngste argumentasjon. Den er utvikla i det uproduktive sjiktet på universitetene og i de andre statlige etatene og mediene der de mesker seg med statsfinansiert meningsfjas. Der ensretting påtvinges andre i frihetens og framskrittets navn, det vil si deres eget syn som de autoritært vil påtvinge andre.
Nå ber Erik Solheim i Dagens Næringsliv om et dramatisk linjeskift: «Hvis venstresiden ikke utvikler en effektiv motoffensiv for å møte populistenes appell, vil de stå på utsiden av regjeringskontorene i overskuelig fremtid. Det haster å utvikle en vinnende populismestrategi

Av Ove Bengt Berg
Henta fra Politikus

Med disse anklagene taper de oppslutning. Men de har likevel rett, for tapet av velgere skyldes rasismens frammarsj, sier de. For det mener de alle på fakultetet, i redaksjonen og i Tåsen hageby der doktorene i romankunnskap og sosialantropologi bor. Sammen med Antirasistisk Senter, NOAS , Human-Etisk Forbund og hele det humanitærpolitiske komplekset. Bortsett fra at velgerne forsvinner. Mer ute i Europa enn i Norge — foreløpig.

Som ufeilbarlige og proppfulle av korrekt kunnskap, kan de sjølsagt ikke ta feil. Det er jo bare arbeiderklassens biler som brenner.

Helt som en uventa åpenbaring kommer en av deres egne kjernetropper, tidligere SV-leder Erik Solheim, med et forslag om et politisk linjeskifte. Ikke i de statsfinansiertes egen avis, Klassekampen, men i næringslivsavisa Dagens Næringsliv. Kanskje ville Klassekampen eller Solheim skåne sine lettkrenka intellektuelle venner. Solheim slår til med en sensasjon:

Da er det underlig at de tradisjonelle venstrepartiene gjør så lite for å forstå [de europeiske høyrepartienes politikk og oppslutning] og konkurrere om velgerne deres.

Det er et åpenbart et provoserende spørsmål. Omfavner nå Erik Solheim rasistene? Solheim viser til valgresultatene i Europa, og meningsmålingene foran valget til Europaparlamentet.

Fremveksten av de populistiske partiene i Europa er en særlig trussel mot sosialdemokratiet og sentrum-venstre partier. De nye partiene eter seg inn i venstresidens tradisjonelle velgergrunnlag. Kjernevelgerne deres er ikke øvre middelklasse, men industriarbeidere, bygdefolk, trygdede og pensjonister. Så lenge disse velgerne støtter populistiske partier, vil venstresiden bare unntaksvis kunne komme til makten i europeiske land.

Solheim baserer seg på en politisk analyse av høyrepopulistene som er helt annerledes enn den Rødt, SV og Ap legger til grunn:

De europeiske populistiske partiene står ikke til høyre i klassisk forstand. De er sentrumspopulistiske, ikke høyrepopulistiske.

I nær alle europeiske land har høyre-venstre vært hovedskillet i politikken siden 1800-tallet. Venstresiden ville ha stat og likhet, høyresiden marked og frihet. I begge disse dimensjonene står de nye populistiske partiene til venstre, ikke til høyre. De går inn for sterk stat og de vil fordele godene med vekt på folk flest, så lenge de er etnisk hjemlige. Få forslag krever for eksempel en sterkere stat og større omfordeling enn Frps omfattende pakker for bedre eldreomsorg. De skal betales av staten gjennom skatteinntekt, selv om tilbudene også skal leveres av privat aktører. Det er venstre.

Av faktisk gjennomført politikk stemmer dette. I Norge slåss Ap og Høyre om å være flinkest til å skjære ned på pensjoner, eldreomsorg, helse og generell velferd for folk flest. Rødt bryr seg bare om minoriteter som ikke en gang deltar i valg. Partiene som anklages for å være populistiske, er mer opptatt av eldres rettigheter. I Norge som i Europa. Det som stadig rikere samfunn ikke har råd til lenger. De ikke-populistiske partiene vil ikke en gang ha eldre valgte på listene sine og på Stortinget og i kommunestyret.

Solheim skreiv videre i artikkelen i Dagens Næringsliv:

Å vinne valg i sentrumspopulismens epoke starter med formulering av en realistisk innvandringspolitikk. Populistene har rett i at det er hundrevis millioner mennesker som vil flytte til Europa om muligheten byr seg. De har selvsagt også rett i at dette vil undergrave europeiske velferdsstater og samfunnsform. [Lenka lagt inn av Politikus].

De som kommer er mennesker som ønsker et bedre liv for seg og sin familie, oftest ikke flyktninger. Da en båt med hundrevis av passasjerer på frykteligste vis kantret i Middelhavet i fjor viste det seg at de fleste døde var fra Pakistan. Pakistanere får ikke politiske asyl i Europa. Da statsminister Merkel i 2015 åpnet slusene til Europa i syriske flyktningers navn, kom svært mange fra Balkan.

Alle partier med ambisjoner om å vinne valg må i dag ha en fornuftig og streng innvandringspolitikk. De må tette igjen alle bakveier til Europa, enten de er organisert av menneskesmuglere eller ikke. Det er dessverre ingen måte dette kan gjøres på en mild og snill måte.

Tidligere byrådsleder Raymond Johansen i Oslo sa til Morgenbladet etter at han gikk av, 23.02.2024, at alle kommende valg vil dreie seg om innvandring. «Ta en titt på alle valgene i Europa: Alt dreier seg om innvandring,»er han sitert på i en innledende kommentar til intervju med han i Morgenbladet. «Johansen la til: – Jeg er redd for de enorme konfliktene som ligger under, sier den tidligere byrådslederen i Oslo.»

Anklagen mot Solheim og andre som har forsøkt seg på liknende argumentasjon, kan oppsummeres i påstanden om at en bekjemper ikke Frp-politikk med å overta Frps politikk. Men Ap hadde tidligere, under Stoltenberg, en strengere innvandringspolitikk enn dagens. Erik Solheim avslutter med:

Hvis venstresiden ikke utvikler en effektiv motoffensiv for å møte populistenes appell, vil de stå på utsiden av regjeringskontorene i overskuelig fremtid. Det haster å utvikle en vinnende populismestrategi.

Erik Solheim er ikke skuggredd. Det er tøft å ta til motmæle mot den intellektuelle venstresidas aller helligste bud: Økt innvandring fra den fattige, og særlig den muslimske verden, for sånn å bidra til utjamning av de økonomiske vilkåra i verden.

Det er ingen grunn til å tro at Solheims forslag vil få tilslutning. Han vil sjølsagt bli utskjelt og fordømt. Kampen for økt innvandring og fjerning av nasjonale kulturelle tradisjoner er det viktigste genet til etterkrigstidas intellektualiserte venstreside. Gen kan ikke opereres bort.

Framheva bilde:
iStock

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar