Derimot: Politisk absurditet kjenner ingen grenserUSA blokkerer FN-medlemskap for Palestina – og den amerikanske kongressen vedtar en lov som berøver Palestina ytringsfrihet – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Av Peter Koenig.

Del 1. Palestina søkte om å bli et fullverdig medlem av FN. 18 april 2024 stemte FNs sikkerhetsråd (UNSC) over forespørselen. USA la ned veto mot at Palestina får fullt FN-medlemskap, og blokkerte dermed FNs anerkjennelse av en palestinsk stat. Avstemningen i Sikkerhetsrådet med 15 medlemmer var 12 for, USA var imot og to avsto, Storbritannia og Sveits. Det som i stor grad kalles Palestina, har siden 2012 hatt en ikke-medlem observatørstatus. En søknad om fullt medlemskap med stemmerett må godkjennes av FNs sikkerhetsråd, og to tredjedeler av generalforsamlingen.

De palestinske myndighetene kaller USAs vetorett «aggressiv», og «urettferdig, umoralsk og urettferdig». Denne milde uttalelsen gjenspeiler ikke sannheten om blokkeringen av den FN-anerkjente staten Palestina. Sannheten er at Washington under demokratene ledet av Biden, støtter sionistene som er i ferd med å utrydde palestinerne og eliminere staten Palestina.

Samtidig med USAs veto, kom et lovforslag til Representantenes Hus som gir ytterligere 26 milliarder USD til våpen og budsjettstøtte til Israel. Biden-administrasjonen, bredt støttet av sine europeiske marionettledere, ønsker at flere palestinere skal drepes – spesielt Gazas innbyggere, eller snarere fanger, utryddes, drepes av bomber, skytes ned, sultes i hjel og de overlevende til slutt utvises.

Sannsynligvis til Sinai-ørkenen, hvor Egypt allerede har bygd – sikkert i avtale med Israel – teltbyer for å huse i det minste noen av de utviste palestinerne. Hvem skal dem mat? Hvem skal tilby helsetjenester og fasiliteter? Den sionistiske hensikten er ganske enkelt å la dem sakte gå til grunne i elendighet. Dette er den sionistiske planen for utryddelsen av palestinerne. På sivilisert språk kalt «etnisk rensing».

Onsdag 17 april vedtok det amerikanske representantenes hus en resolusjon som fordømte en palestinsk frihetssang med teksten «Fra elven til havet vil Palestina være fritt». Representanter for folkemordet fra kongressen, enten sionister eller amerikanske kongressfolk tvunget av sionister, er så gale at de ikke vil tillate de Gaza-fengslede palestinerne synge deres ønske om frihet til landet sitt; «Fra Jordan-elven til Middelhavet, vi, Palestina , skal bli frie».

Om ikke annet, er resolusjonen et brudd på ytringsfriheten, i henhold til den amerikanske grunnloven: «Kongressen skal ikke lage en lov som hindrer etableringen av religion, eller forbyr fri utøvelse av den; eller redusere ytringsfriheten eller pressefriheten; eller folkets rett til fredelig å samles og til å begjære regjeringen om oppreisning». Resolusjonen vedtatt onsdag er et åpenbart forsøk på å redusere ytringsfriheten. Tilhengerne av resolusjonen hevder at sangen er «antisemittisk», selv om ordet jøde aldri forekommer i den. Den krever eller ønsker kun frihet for Palestina.

Warren Christopher, ca 1993

Når vi ser tilbake på en nesten glemt historie, undertegnet daværende USAs utenriksminister Warren Christopher den 13 desember 1993 Oslo-fredsavtalen. Denne avtalen spesifiserte at Israel ville trekke seg ut av Gaza og den palestinske Vestbredden innen 1997, og overlate styringen til Palestina Authority, det vil si staten Palestina. Osloavtalene foreslo en tostatsløsning. Hadde den blitt implementert da, ville Palestina faktisk være fritt fra Jordanelven til Middelhavet.

Netanyahu, leder for det høyreekstreme Likud-partiet, hadde imidlertid aldri noen intensjoner om å gjennomføre Oslo-avtalen. Han spilte den gang, som i dag, sine skitne spill av bedrag, med å lyve for offentligheten, ved å la avtalene bli forhandlet og signert. Et uavhengig Palestina ville betydd at Palestina suverent ville eie naturressursene på eller under landet, spesielt vannressurser (også store forekomster av olje og gass. Ovs.anm.). Av det samlede Palestina Israel-territoriet, med grenser før 1967, tilhører rundt 80 % av alle vannressurser Palestina. Dette var ikke akseptabelt for Israel. I dag har Israel nesten full kontroll over alt vannet, og bygger ofte jødiske bosetninger på eller ved palestinske grunnvann- og overflatevannkilder.

Her er et vitnesbyrd om hvordan Netanyahu skryter av å manipulere Amerika og avspore Oslos fredsprosess, se videoen. Oslo-avtalene ble undertegnet av en av Netanyahus forgjengere, Yitzhak Rabin og PLO-formann Yasser Arafat, bevitnet og godkjent av USAs daværende president Bill Clinton.

Det er ikke bare absurd, men en direkte kriminell handling å vedta et sionistisk fremdrevet lovforslag i den amerikanske kongressen, som forbyr en palestinsk frihetssang som har fullt juridisk grunnlag, for Oslo-avtalene ble underskrevet. Slik det ser ut nå, trenger ikke sionist-Israel en amerikansk lov som forbyr sangen «Fra Jordan-elven til havet, Palestina skal være fritt». Sionist-Israel gjør hva det vil, uavhengig av signerte dokumenter og internasjonale lover. De blir forbigått av den «regelbaserte ordenen».

Det som skulle bli den suverene staten Palestina fikk aldri den friheten Israel og PLO undertegnet i 1993. Datidens tyranni, og dagens tyrann, Netanyahu, har blokkert denne friheten for Palestina med støtte fra den vestlige verden, i stor grad tvunget frem av den allmektige internasjonale sionistlobbyen.

Netanyahu og hans folk gjør alt de kan for å utslette Palestina med deres nedslakting av palestinere i Gaza og på Vestbredden. Slik det ser ut i dag, med stadig mer avtagende verdensomspennende støtte til Israel – omtrent 90 % av verdens befolkning støtter Palestina – kan Israel viske seg ut av kartet. Det kan faktisk være det beste resultatet – politisk selvmord for et sionistisk Israel.

Forhandlinger kan da starte for et ikke-sionistisk Israel, et Israel for ærlige jøder, sammen og side ved side med et suverent Palestina. Like rettigheter og lik suverenitet skal råde. Å vinne en krig er ubetydelig, overalt i verden. Det som teller er ikke å vinne, men å oppnå FRED.

Fra Global Research, publisert 22 april 2024.
Oversatt fra engelskog noe forkortet. Linker og videoer i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light.
Koenig er geopolitisk analytiker, forfatter og var seniorøkonom hos Verdensbanken og Verdens helseorganisasjon i 30 år, og arbeidet 4 år i Gaza og på Vestbanken angående vannrettigheter.
Orginalartikkel: US Blocking Full UN Membership for Palestine – And US Congress Passes Law Depriving Palestine of Freedom of Speech.

Forsidebilde: Wikimedia Commons

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar