Derimot: Pfizer vil at det skal vaksineres mer. Men legemiddelgiganter lever av sykdom, altså uhelse. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Noe bedre eksempel på at en legemiddelgigant taler for en helsepolitikk til sin egen fordel finnes knapt. Den forrige vaksinen de leverte mot Korona var lønnsom både som legemiddel men kanskje også gjennom alle bivirkningene.

Nå gjenstår det at de offisielt og direkte overtar styringen av helsepolitikken i Sverige. Det som er bra for Pfizer er bra for den svenske befolkningen, er det slik? Eller trenger vi et nasjonalt organ som holder disse griske legemiddelgigantene på en armlengdes avstand fra befolkningen. Big Pharma sitt hovedmotiv for sin virksomhet er ikke helse, men penger.

Knut Lindtner
Redaktør

Pfizer: Den svenske staten må vaksinere flere.

Fra Samnytt.

Med henvisning til «en urolig sikkerhetspolitisk situasjon, klimaforandringer og økt globalisering» krever et par representanter for legemiddelgiganten Pfizer i Sverige at staten må gjøre en «kraftanstrengelse for å styrke samfunnet og unngå helsekrise».

Dette fikk Pfizer mange penger av, men fikk folk en bedre helse?

Dette må de gjøre for blant annet få flere til å ta den kontroversielle Covid 19-vaksinen. Pfizer hører til de legemiddelgigantene som har tjent milliarder på pandemien. Deres vaksine har ført til en hel del kontroverser i form av diverse bivirkninger.

De ser nå ut til å være misfornøyde med pengestrømmen, og ber nå staten påtvinge oss flere ulike vaksiner. I en tid preget av en urolig sikkerhetspolitisk situasjon, med klimaendringer og globalisering krever de nå en kraftanstrengelse for å styrke samfunnet og unngå en helsekrise.

I fredstid bør man investere i tiltak som bidrar til at befolkningen har så god helse som mulig. Man må vedvarende bygge opp til å få et motstandskraftig samfunn, et som kreves for at vi skal stå sterkt selv om vårt land skulle oppleve krise eller krig.

Nylig presenterte regjeringen 78 tiltak for å kunne styrke det sivile forsvaret, noe Pfizer ønsker velkommen. Men de hevder samtidig at det er et viktig perspektiv som mangler – verdien av en vel-vaksinert befolkning. Regjeringen bør ta flere viktige initiativ innenfor dette området. Den mangler nasjonal styring og struktur til å godkjenne vaksiner som bør nå ut til mange målgrupper og så effektivt som mulig.

Regjeringen  mangler et nasjonal vaksinasjons-register som kunne gjøre det mulig å følge opp dekningsgraden, helse-økonomiske effekter og kvalitets-resultater. For å oppnå dette peker Pfizer på tre punkter som de vil ha gjennomført:

  • De ønsker en prestasjonsbasert kompensasjonsmodell som bygger på konkrete resultater fra vaksinasjonsdekningen av eldre og andre risikogrupper.
  • De vil utvide det nasjonale registeret til å omfatte alle vaksiner som er tilgjengelige i Sverige.
  • De vil gi legemiddelselskapene mulighet til å innføre en tidsbestemt prosess hos relevante myndigheter for å kunne evaluere medisinske anbefalinger og gjennomføre helseøkonomiske analyser av nye  vaksiner.

I takt med dette utvikles vaksiner mot flere sykdommer. Om det kommer et mer effektivt tilbud på nye vaksiner som kan beskytte mot sykdommer, kan det redde liv, minske belastningen på landets totale helsevesen og styrke Sveriges sivile forsvar.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

https://samnytt.se/pfizer-svenska-staten-maste-vaccinera-fler

Forsidebilde: Myriam Zilles

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar