Derimot: Partiet Rødt sitt dilemma:Hvilken politisk retning skal vi velge? – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Rødt: Kjøpt av Nato-staten

Av Jan Hårstad

Da greske Syriza kom til makten i Hellas i 2015 ble fort utropt av Rødt for å være det nye sosialistiske fyrtårnet i Europa. Vi lærer så mye av Syriza sa Rødtkadrene.

Folket i Hellas skjønte etter hvert at de ble rundspilt av EU/Nato-loyalistene i Syriza og situasjonen i det nå så bankerotte partiet er at det er ledet av en Goldman Sachs-banker, Stefanos Kasselakis.

Etter at Rødt går i oppløsning i borgerkrigen mellom Natofraksjonen og den anti-imperialistiske fraksjonen, vil jeg spå at en mann fra finansverdenen sjefer Rødt. Det vil gå akkurat samme vei som med Syriza.

Nå var det slik at Halvor Fjermeros sammen med to faglige personer, Aarlott og Denstad, skrev en kronikk til Klassekampen 23 mai som jeg har lest på Fjermeros blogg. Jeg tror Fjermeros er en godviljens mann med innebygd mye naivisme. Han vil at Rødt skal «skoleres». I hva da? Karl Kautskys samlede verker eller Brezinskys krigsmanualer, The Great Chessboard, eller favoritten professor Marina Mazucatto som Rødt innførte i Norge. 

Fjermeros forteller oss ikke hva der skal skoleres i for marxisme/kommunisme er jo forbudt i Rødt.

Så heter det: «Rødt er et sterkt sentralisert parti. Og vi vil tilføye et stadig mer parlamentarisk parti der STORTINGSGRUPPA har en svært stor innflytelse på den løpende utformingen av partiets politiske linje.»

Joachim Møllersen ble intervjuet i Aftenposten 27 mai om sitt Nei til våpen til Ukraina.

 Aftenposten: Har du håp om å vinne frem med ditt syn?

 JM: Det var ganske feige lag i fjor og likevel stemte 40 prosent nei.

 A: Hva mener du med feige lag?

 JM: Partiledelsen trykket på, stortingsgruppen sto nesten samlet om et JA TIL VÅPEN. Klassekampen og resten av medie-norge var uenig med oss. Likevel fikk vi 40 prosent.»

Noen ganger må en velge retning – også i politikken.

Det disse to sitatene bekrefter er at det er dyp politisk krise inni Rødt som naturligvis vil trappes opp når storkrigen nærmer seg i iltempo.

Det kan fortone seg som om verken Fjermeros eller Møllersen har den aller minste peiling på dette med historien om ARBEIDERARISTOKRATIET og PROLETARATET i sosialismens historie. 

Hvorfor Rosa Luxemburg skulle slåes i hjel av Stortingsgruppa i tyske SPD var fordi hun ville at partiet skulle føre klassekampen ut av parlamentet og ut på gater og fabrikker.

Det var et prosjekt som rokket ved de gode og godt betalte stillingene som stortingsgruppa hadde funnet seg  til rette i.

Fjermeros drømmer – og sikkert også Møllersen – om å bygge et autentisk parti for arbeidsfolk. Var det Syriza eller Enhedspartiets linje? Det er da mer stas å manøvrere slik at middelklassene støtter opp, da ved hjelp av smarte valgmanøvre. En forandrer verden best via Europaparlamentet og Natos Storting. Stortingsgruppa i forreste rekke?

Når en leser det lange intervjuet Støre gir til Aftenposten 27 mai om Gaza-krigen, slår det en fort at dette har minimalt med konfliktløsning der å gjøre, men langt mer om å legge grunnlaget for en valgallianse med Rødts Stortingsgruppe og SVs ditto.

Han sier bare nedslitt pjatt og faktisk var det Michael Tetzschner i Aftenposten 28 mai som fort skjønte dette. Etter en tur innenlands i Spania melder MT:

«Likheten med den norske regjeringen er dessverre påfallende når den nå ofrer en bred tilslutning til utenrikspolitikken for i stedet å la seg lede av SV og Rødt.»

Uten en solid pro-Nato valgallianse med Stortingsgruppene i Rødt og SV har ikke AP noen sjanse til å vinne neste valg. Arbeidet har startet.

Redaksjonen har lagt bilde m/tekst

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar