Derimot: Økonomisk styrke målt etter energiforbruk:Kina suverent i tet. – Derimot

Derimot.no
Derimot: Økonomisk styrke målt etter energiforbruk:Kina suverent i tet. – Derimot

derimot.no:

Det er mange måter å måle økonomisk styrke på. Verdensbanken har en måte. Vi presenterte nylig deres tall for de fremste økonomiene i verden. men økonomisk styrke kan også fremstilles på andre måte, f.eks. i produksjonen av f.eks. jern eller stål som er helt avgjørende for å opprettholde samfunnsmessig virksomhet på alle måter.

Enda en måte å presentere et lands styrke er gjennom forbruket av energi. Energitilgang er helt vesentlig for et hvert samfunn. Dette forstår de fleste uten videre. Et samfunn som bygger på muskelkraft er et svært primitivt samfunn (jeger- og sanker-samfunn).

Slike dammer er enorme energilagre.

I et moderne samfunn er tilgang på energi fundamental. Ingen av våre maskiner vil fungere uten energitilgang. I den forstand er vi i Norge i en svært gunstig posisjon med store reserver i form av vannkraft og gass/olje.

Måles et lands økonomiske styrke ut fra deres energiforbruk får vi et bilde som viser at Kina uten konkurranse har verdens sterkeste økonomi. Men grafen under viser også at Russlands økonomi er langt sterkere enn mange tenker seg.

Når en tar i betraktning at Russland i dag forsyner både Kina og India med store mengder energi fremstår denne oversikten som enda mer påfallende og formidler egentlig at Russland er en global økonomisk stormakt med betydelig innflytelse på hele verdens energitilgang.

I vesten undervurderes dette forholdet og det vil straffe seg. Russland tilbød Vest-Europa deres gass til en rimelig pris, men dette ville naturligvis skape politisk/økonomiske bindinger som ville svekke USAs innflytelse i Europa. Derfor sprengte de rørledningen i Østersjøen og tilbød dyr USA-gass fraktet på skip til Europa.

Den grønne politikken i Tyskland med nedstengning av kull- og kjernekraftverk har bare forsterket energiproblemet til Tyskland som nå står overfor økonomisk resesjon med store sosiale (menneskelige) omkostninger. Men USA har blitt kvitt en brysom økonomisk konkurrent.

Hvis en politisk beslutningstaker ikke forstår hvor fundamentalt energi-spørsmålet er, betyr det at en i praksis er politisk blind. En har i en slik situasjon heller ikke forutsetninger for langsiktig økonomisk planlegging.

Knut Lindtner
Redaktør

Under: Verden fremste land målt ut fra energiforbruk.

Forsidebilde: Fré Sonneveld

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar