Derimot: Ny forskning: Det har vært langt varmere på Island enn i dag. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Island har knapt nok vært kaldere på 8000 år

Av Jan Herdal

Forskningen fortsetter også i klimarelaterte spørsmål. Og det kommer stadig nye arbeider basert på moderne metoder som bekrefter hva vi allerede vet – at klimaendringene har vært større og raskere tidligere i vår mellomistid (Holocene) enn i dag.

Ifølge Geirsdottir et al., 2020 er Island i dag inntil 3-4 grader kaldere enn øya har vært mesteparten av de siste 8 000 år, med et lite unntak for siste halvpart av 1800-tallet. 

Forskerne påviser en langsiktig nedkjøling i perioden. Teamet har benyttet data fra tre, erosjon fra isbreer, algeproduktivitet og andre metoder. Perioden for 11 000 til 7 000 år siden benevnes Holocene Optimum. Temperaturen kulminerte for 8 000 år siden i Holocene Maximum.

Harning et al., 2020 påviser en nedkjølende trend på hele 7 grader Celsius i havets overflatetemperatur rundt Island de siste 8 000 år.

Isbreene på Island og havisen rundt øya nådde sin største utbredelse for bare ca. 150 år siden. De har tapt seg litt siden den tid, men lite i forhold til gjennomsnittet i vår mellomistid. Det er ingenting som tyder på at det er noe enestående eller uvanlig ved den moderne oppvarmingen.

Slike breer som vi ser i dag på Island var langt mindre eller borte for 8000 år siden.

Nyere forskning viser liknende trender for Svalbards vedkommende.

Røthe et al., 2018 fant at for 8 000 til 10 000 år siden var breene rundt Vårfluesjøen nord på Svalbard langt mindre enn i dag, eller helt smeltet bort. Andre rekonstruksjoner viser at også breer på vestkysten av Svalbard var langt mindre eller helt borte i tidlig eller midtre Holocene, dvs. i steinalderen.

Ifølge et arbeid publisert av Manglerud og Svendsen i 2018 var augusttemperaturene på Svalbard 6 grader høyere for 9000 til 10 000 år siden enn i dag, og allerede for 11 000 år siden var det like varmt som i dag. Så sent som for 6 000 år siden var temperaturen på Svalbard 4 grader høyere enn i vår tid.

Fjeldskaar et al., 2018 viser at mens 60 prosent av Svalbard i dag er dekket av is, var mange av breene mye mindre eller helt borte i tidlig Holocene. De mindre, mer perifere breene, særlig i nordvest, oppstod for 5 500 år siden og vokste til omlag 3/4 av dagens størrelse for 600 år siden.

Tidligere publisert på derimot.no

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar