Derimot: NRKFeirer pressefrihetmed plattformfor ensretting – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

NRKs redaktør, kringskastingssjef Vibeke Fürst Haugen, hyller i en ytring i dag på nrk.noNRK for sin programpolitikk. Hun skriver: «De redaktørstyrte medienes oppgave er å formidle informasjon slik at publikum blir i stand til å gjøre seg opp en selvstendig mening. Ta stilling. Delta i debatten.»

Av Ove Bengt Berg
Politikus.no

Ikke noe medium i Norge er fjernere fra dette idealet enn NRK. Kanskje i hele Vesten, både i nåtid og historisk. For NRK har for ett område vedtatt en plattform for å være en aktiv ensidig pådriver for ett syn. For å sikre at det som redaktør Haugen sier om «å gjøre seg opp en selvstendig mening» — ikke skjer. Bare les her hva redaktørmøtet i NRK vedtok 14.01.2020:

«Vær oppmerksom på den falske balansen. NRK er opptatt av å dekke alle sider av en sak, men når vi slipper til de som fornekter klimavitenskapen, krever det at vi stiller de rette motspørsmålene. Dersom NRK ofte løfter frem debatten om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte, kan vi gi publikum inntrykk av at forskerne er mer uenige enn de faktisk er. » 

Altså sier NRK sjøl i denne plattforma at meninga ikke er å gjøre «publikum […] i stand til å gjøre seg opp en sjølstendig mening. Ta stilling. Delta i debatten». Nei, det er kun det redaktøren/kringkastingssjefen har bestemt som skal spres. Ikke bare skal motforestillinger hindres, de skal også straks tilbakevises. For:

«Samtidig må vi også stille relevante motspørsmål til alle (andre) som kommer med påstander i klimadebatten.» 

«Pressefrihet er en nødvendighet i et demokratisk samfunn, men ingen selvfølge», skriver kringkastingssjefen i dag. Hun mener nok mest det med «ingen selvfølge». Hun har kanskje litt sjølinnsikt? Hvem er det hun vil ha til å tro at pressefrihet er ensbetydende med bevisst ensidig propaganda? Det verste er at hun tror at vi skal tro på at NRK vil legge til rette for fri åpen debatt. Debatt uten motforestillinger, hvor tror NRKs redaktør, kringskastingssjef Vibeke Fürst Haugen og alle hennes lydige redaktører at det skjer?

Uvitenskapelig politisk begrunnelse
Kringkastingssjefen opererer i denne journalistiske instruksen med begreper som «rådende klimaforskning» og «etablert vitenskap». «Etablert vitenskap» er et tvers gjennom uvitenskapelig begrep, det er å betrakte som et politisk slagord som bare egner seg i masteroppgaver som strykes.

«Rådende klimaforskning», hva er det? Å melde om en isbjørnbestand som minker sterkt, når den i stedet øker sterkt? Koralløyene som helt motvillig lar vær å synke i havet mot all «rådende klimaforskning» sine spådommer? Alle spådommene til FNs klimapanel som bommer grovt på temperaturen? Bildene som redaktør Haugen i ett sett viser av mørk forurensende røyk ut av skorsteiner som påstås å være CO2 — når COer en usynlig gass? Eller er det kanskje ikke «rådende klimaforskning» at COer usynlig?

NoRd-Korea og tilsvarende stater holder seg ikke med slike offentlige plattformer som NRK har. Det er ikke nødvendig. NRK har heller ikke slike trykte plattformer for andre saksområder, enda vi alle veit, og NRK på spørsmål sier at det er regler for journalistisk vinkling for andre områdene også. Ikke minst i utenrikspolitiske spørsmål og myten om de påstått store uenighetene mellom Ap og Høyre. Litt merkelig er behovet for denne klimapolitiske ensretta plattforma. Er det av hensyn til klimaindustriens enorme politiske og økonomiske makt, nasjonalt som internasjonalt? At det er nødvendig å vise sin ydmyke underdanighet også her?

Utrolig nok innledes og karakteriseres denne ensrettinga med følgende:

Målet med NRKs klimajournalistikk er å sette alle i Norge i stand til å delta i klimadiskusjonene og gjøre gode valg, og på den måten styrke og utvikle demokratiet. NRK skal fortelle klimahistorier i verdensklasse, for publikum. 

 Diskusjoner når det bare finnes ett syn?

Egentlig burde det være et krav å forlange denne ensidige udemokratiske plattforma oppheva, lagt i skuffen for framtidige historikere. Plattforma er en skam. Ikke for NRK, for det vil være en hedring å tillegge redaktøren etisk grunnlag for skamfølelse. Men for Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Fritt ord. At journalister som godtar å jobbe under en plattform som strider mot ethvert grunnleggende journalistisk prinsipp likevel får lov til å være med i andre presseorganisasjoner. Bare å se ansiktet på en NRK-journalist er å få melding om at her er en som aksepterer ukritisk ensretta journalistikk. Og pinlig også for Fritt ord som ikke tør kritisere den statlige ensrettinga med plattforma.

Det beste er at NRK har den plakaten oppe så lenge som mulig. Så vi alle ser hva de jobber etter. Den aktivistiske propaganda-ensrettinga svekker bare statskringkastingas omdømme for hver dag som går, og virker heller ikke til gunst for øvrige norske medier, statsfinansierte eller statssubsidierte. Om de er aldri så mye «redaktør-styrte» når ukritisk ensretting er målet.

Framheva bilde:
Kringkastingshuset, Oslo
Foto: OBB/Politikus

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar