Derimot: Norsk dobbeltmoral til almen skue.Kritikk mot de som påpeker forbrytelser. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Hagtvets krig mot Amrit Kaur

Av Jan Hårstad

Bernt Hagtvet er som vi burde vite professor i statsvitenskap. Rent teoretisk skulle en da anta at en slik professor var opptatt av å stoppe krigene som pågår overalt, eller i det minste bremse utviklingen av NordNorge som en base for angrepet på Russland. Naturligvis med atomvåpen.

Han kunne også kommet med noen harde meldinger mot Lindsey Graham og israelske hauker som vil atombombe Gaza.

Men nei. Det som hisser opp Hagtvet til fistel er en liten jentunge som er født i 2003 og som forsøker å skille mellom kommunisme hun liker og ikke liker. Jeg sikter her til Rød Ungdoms Amrit Kaur som har avstedkommet nok en lang professor tirade i Aftenposten 30 april 2024. At NRK har sluppet til henne på Dagsrevyen er ifølge Hagtvet politisk kriminalitet av høyeste rang da dette undergraver «det frie folkestyret» og «demokratiet». 

Det var formann Mao som hevdet at reaksjonære løftet en stein for å slippe den på egne føtter.

Men nå er det slik at fiffen, salongradikalerne ved makten i Rødt liker heller ikke den unge damen som er «kommunist». Vi ser da en felles front av Nato-sosialdemokrater på jakt etter en liten dissenter. Enhver som har studert arbeiderbevegelsens historie vet at parlamentarikere og fagforeningsledere opptrer slik på autopilot.

Jaktlaget er sluppet laus.

Når da Hagtvet skriver om «Kommunismen» sikter han til den epoken av statsbyråkrati som endte den stalinske epoken i 1990. Og han truer Kaur med at hennes tanker automatisk vil gjenføde en reprise av epoken fra 1923-1990. 

Som historiefilosofi er dette svake greier for historien går ikke rundt og repeterer seg mekanisk og på autopilot.

Det er faktisk ganske fåfengt å sette opp et skjema for hvordan nye sosialistiske partier vil utvikle seg og på vilke tanketradisjoner de vil bygge. Det vi i dag vet er at Nato-verdenen utplyndrer arabeiderklasse og bønder for å finansiere den tredje verdenskrig. Det nordlige Norge står i fokus for denne krigen som abslutt alle politiske partier i Norge er begeistret for. Og ikke bare partiene, hele professorklassen av statsvitere ivrer på kronikksidene i Aftenposten.

Nivået på denne standen har en arketype i Bernt Hagtvet. Med pasjon og glød jager han en jentunge som våger å håpe om en annen og mer rasjonell samfunnsform. Er det ikke fantastisk? Er det ikke «Literatura Fantastico» i selve krigsorganet Aftenposten?

Redaksjonen har lagt til bilde m/tekst

Forsidebilde: iStock

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar