Derimot: Norge selges bit for bit: Drømmen: Alle grenser skal vekk.

Derimot.no

derimot.no:

Europas Forente Stater

Jan Hårstad     

Det framkommer nå at Trønderenergi som ødelegger det vakre øya Frøya med mengder av vindmøller er egentlig dominert av tysk kapital: Stadtwerke München eier 70% og Trønderenergi 30%.

Frøya er en kommune i Trøndelag og ligger vest for innløpet til Trondheimsfjorden og nord for øya og kommunen Hitra. (Fra Wikipedia)

Og som normalt kan man på resett og document lese utallige kommentarer som raser over kommunepolitikere og all verdens lokale størrelser. Som om det var de som er arkitekten bak den tyske energi-koloniseringen av Norge.

Skal man forstå det som skjer må man begynne med å fastslå at all elite i Europa fra midten av 1920-tallet sluttet opp om den Pan-Europeiske bevegelsen som hadde som strategisk målsetting: Europas Forente Stater.

Fridtjof Nansen var sjef for den norske Paneuropa-Union i 1924-26 og Johan Ludwig Mowinckel var president. Dette er et prosjekt som også den norske eliten støttet opp om.

Sir Winston Churchill

Winston Churchill agiterte for Europas Forente Stater i 1946. Men før dette hadde han foreslått at USA og VestEuropa skulle alliere seg med tyske Wehrmacht og knuse SovjetUnionen. USA betakket seg for forslaget men tok heller imot flere tusen nazister med spesialitet i rakettforskning og hjernevask. Operation Paperclip. Dette samarbeider førte til MK-Ultra på 1950-tallet som handlet om hvordan hjernevaske individer og hele folk. Tavistock Institute.

Bernt Hagtvets hele livsgjerning har gått ut på å forskjønne vestlig imperialisme og demonisere alt som har med sosialisme/marxisme å gjøre. Nå er ikke jeg noen leser av alt Hagtvet har skrevet, men jeg tror ikke det står noe sted at Vesten har slaktet ned rundt 20 millioner mennesker i sine kriger siden 1945. Og fortsetter med nedslaktingen.

Italias Kommunistiske Parti hadde stor oppslutning

Når Bilderberg ble stiftet i 1954 var naturligvis Nato og etterretningstjenestene de sentrale arrangører og det som sto på dagsorden den gang var dette: hvordan knuse den mektige italienske og franske kommunismen, ja også den norske.

GLADIO ble født fram av disse konferansene. Terror og likvideringer, falske flagg som skulle se ut som kom fra kommunister.

(Paul L.Williams «Operation Gladio». 2015)

Forutsetningen for at Europas Forente Stater skulle lykkes, var at den naturlige samhørighet med den nasjonale kulturen måtte demonteres.

Skulle globalismen og tanken på Europas Forente Stater vinne frem, måtte nasjonal kultur og identitet svekkes tilsvarende. Bilde: (Adolph Tidemand & Hans Fredrik Gude – Brudeferd i Hardanger)

De store innen norsk kultur jobbet på spreng fra 1814 med å bygge en nasjonal norsk identitet og kultur. Hele vår klassiske kulturarv handler ikke om noe annet.

En moderne intellektuell som vil opp og fram nå i karriere, jobber for å demontere den nasjonale norske kulturen. Og derfor har staten opprettet NGOs som jobber for globaliseringen av Norge samt holder seg med 890 000 offentlige ansatte hvorav tusenvis jobber med den multikulturelle ombyggingen.

Når Klassekampen får 45 millioner kroner i statsstøtte er det naturligvis fordi det er og har vært et hovedorgan for islam i Norge.De 160 000 muslimer i Norge finansieres på alle bauer og kanter og i dette globaliseringsprosjektet er «venstresida» i seng med Ja til EU-apparatet.

Å øke forsvarsbudsjettet i dag er å styrke Nato.

Rødt anbefaler også å øke forsvarsbudsjettet med 184 millioner kroner vel vitende om at USA/Nato bestemmer alt i det «norske» forsvaret.

Tilbake til vindmøllene: slik planene på papir foreligger nå skal de settes opp på 630 kvadratkilometer av uberørt norsk natur.

Det opposisjonen har tungt for å forstå at dette er Europeisk Energipolitikk som er godtatt og anbefalt av den nåværende norske Bilderberg-regjeringen FRP-Høyre: altså ACER.

Den samme regjeringen har også undertegnet FNs direktiv i Marakesh som går ut på at verdens asylanter ikke skal stoppes av nasjonale grenseforordninger. De millioner som forventes komme i bevegelse skal ha fritt leide.

Det er en grense for hvor mye det lokale demokratiet kan demonteres før det reageres.

De heroiske motstandsfolkene på Frøya tror i stort at dette handler om tåpeligheter i norsk statsadministrasjon og på fylkes og kommuneplan i Trøndelag.

Det er ingen av delene. Bilderbergene i Norge jobber for at Norge skal bli en komponent av Europas Forente Stater og for å lykkes i dette er de villig til å overkjøre det norske folk i absolutt alle saker. 

De fører krig på bred front: ødeleggelse av fjordene, vindmølleprosjektet, privatisering av NSB og all annen utselging. 

Det gjelder å få opp øynene fra lokalt perspektiv til forståelse av hva den norske EU-blokken planlegger for nedleggelse av Norge.

Tidligere publisert på derimot.no

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar