Derimot: Norge blir solgt, bit for bit. Storkapitalen kontrollerer nå hele det norske systemet.

Derimot.no

derimot.no:

Krigen mot Russland forbedres fra alle USA-basene i Norge

Av Northern Light

Den globale storkapitalen med hovedsete i Wall Street, og med Washington DC som utøvende enhet, har forgreninger hovedsakelig i alle vestlige land, eller rettere sagt en koloni i hvert av landene. Det selvutvalgte folket har kommet raskt til makten, spesielt etter annen verdenskrig. I politisk posisjon, utnevner de og ansetter hverandre, og raskt utgjør de regjeringer og former dypstater. De velger en av sine til sentralbanksjef, som så i sin tur ansetter sin stab som blir værende, det samme i finanstilsyn, departementer og institutter.

Statoil var navnet på det vi nå kjenner som Equinor. Navnet forklarte enkelt å greit at det var staten sin olje. Dette ble endret i 2018.

For de ikke som ikke er interessert i internasjonal og nasjonal politikk og økonomi, har skiftet fra folkevalgte regjeringer av politikere som representerer folk og lands interesser, til administrasjoner som er underlagt den globale storkapitalen, vært umerkelig. Privatiseringsbølgen og demonteringen av en selvstendig nasjon med selvråderett og suverenitet, har blitt gjort mer gradvis her i Norge. Storkapitalens hovedstrømpresse og media avleder oppmerksomheten fra dette med sport og underholdning, og fokuserer på mindre viktige saker, så ikke mange nordmenn vet at vi eier bare 67 prosent av Equinor, tidligere Statoil.

Når Norge nå har blitt et oppstillingsområde for en amerikansk angrepskrig mot Russland, med militærmateriell for krig utplassert på 12 militærbaser over hele Norge fra sør til nord, underslås alvorligheten av dette av hovedstrømpressen. Hvis de lager nyhetssaker om det, blir det fremstilt som «trygghet og sikkerhet for Norge» eller lignende. Det er det motsatte.

Siden «avtalen» har finanskapitalens folk på begge sider av bordet, kan amerikanerne bringe atomvåpen til alle sine baser på norsk jord, uten at den norske befolkningen får vite det. Men det får garantert russisk etteretning fort vite, og basene i Norge blir mål for russiske taktiske atomraketter, muligens strategiske, hvis basene ligger innenfor rekkevidden for en strategisk atombombes ødeleggelseskraft over store områder.

Hvis en strategisk atombombe detoneres i stor høyde over Østlandet, blir hele landsdelen fullstendig ødelagt og ubeboelig i all uoverskuelig fremtid. I et motangrep fra Russland i en krig fremprovosert av Washington DC. På grunn av politiske beslutninger tatt av deres koloni av politikere i Norge, som den «tribal hive» de er, kan de ikke vurderes som individer, kun etter hva de gjør samlet.

Uansett hvor de er i verden, vi de arbeide for deres felles mål, som er erobring av planeten og dermed deres nye verdensordning, hvor de er herskerklassen, og slaveklassen er «kveget» som de kaller andre enn deres eget slag. De har ingen lojalitet til noe nasjon og folk andre enn seg selv, så det spiller ingen rolle hvor mange av folket i landene de bor i de må ofre for å nå sine mål.

Det er det samme slaget politikere som har investert nesten alle pengene fra oljeutvinningen i deres aksjemarkeder fra -70 tallet og ikke her i Norge, drevet igjennom ACER, og ellers skyflet flere hundre milliarder fra statbudsjettet og over til deres prosjekter utenfor Norges grenser, som hvitvasker dem og gjør at mage av dem havner i deres eget folks lommer, som i andre vestlige land. De driver vestlige land som en franchise, de bruker samme oppskriften, bare med lokale tilpasninger.

Deres folk her i Norge i det politiske og media systemet, som sammen styrer Norge, har gjort Norge medskyldig i folkemord som deltaker i NATOs angrepskriger i det tidligere Jugoslavia og Libya blant annet, og produserer nå krigsvåpen for USA som brukes i Jemen og av Israel. Med 12 autonome amerikanske militærbaser på norsk jord, har de nå også sørget for at Norge blir ødelagt i et russisk motangrep eller forebyggende angrep, når storkrigen USA (Wall Street bankkartellet) fremprovoserer mot Russland blir et faktum.

Forsidebilde: Lexica

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar