Derimot: Nordområdene rustes nå opp. Finnmark skal bli oppmarsjområde mot Russland.

Derimot.no

derimot.no:

Felles militærstat

Jan Hårstad

På Document dukket det opp en debatt om Finnmark som kom til å handle om avfolkning, reindrift, gruvebygging og vindmøller. Det var bare en deltager som skrev: «Finnmark er snart et USA-protektorat». De øvrige deltagerne hoppet lett over det militære aspektet.

    Det er til å forstå for natopressen i Norge skriver knapt om de gigantiske militærøvelsene som hele tida finner sted i og rundt Finnmark. Forsvarets Forum orienterer iblant, men også de er diskrete.

Skal du vite hva som skjer militært i nord bør du ta deg inn på Bundeswehr.de eller amerikanske militærwebber.

Enorme byggeprosjekt av brakker, baser, havner og flyplasser pågår. Og forsvaret får ikke nok av Rheinmetalls leopard tanks før omkring 2025. Ingen av de store militære byggprosjektene er ferdige før denne tida heller.

Og som det framgår av USA militære websider: det som står på dagsorden er å konfrontere Kina/Russland i kampen om Arktisk hvor det beviselig både er Olje, gass og mineraler under havbunnen. Nordområdene seiler opp som nok en framtidig krigssone.

Da Jake Sullivan – som er USAs nasjonale sikkerhetssjef – nylig holdt en tale for de innviede på Brookings, jamret han seg over at selv USA var gått tom for strategiske mineraler. Selv stål må de importere, fra Indonesia må vite.

Finnmark er nesten folketomt og kan brukes til en krig mot Russland.

Det er ikke slik at bare Finnmark blir et USA-protektorat. Hele Norge er det og EU-Nato-USA dikterer de aller viktigste politiske prosjektene i Norge. Så som utførselen av elektrisitet. Men selv oppegående folk i Norge kvier seg for å forstå dette helt åpenbare og klamrer seg til illusjonen om at «all makt ligger i denne Sal» – Stortinget som ble et krigsting.

Som jeg ser det kommer følgende til å skje i Finnmark. Gruver for sjeldne mineraler kommer, vindmøller overalt for el-eksport, og ytterligere bygging av en felles Militær Natozone mellom det nordlige Finland, Sverige og Norge.

Dette kaller NUPI-ansatte Per Erik Solli for «CROSS BORDER REGIME».

Når man har drillet det militære samarbeidet noen år under veiledning av USA, kommer i 2025-26 angrepet på Russlands militærbaser på Kola. Alt handler om å tilrettelegge for det.

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Les artikkelen direkte på derimot.no