Derimot: Nord Stream sabotasjen Leker man med ild kan man bli brent

Derimot.no

derimot.no:

Av Jan T. Voilaas

War Does Not Determine Who Is Right
Only Who Is Left
(Bertrand Russell)

Den 30. oktober 1961 lettet et russisk hvitmalt Tupolev TV-95V bombefly fra Olenya Airfield på Kola-halvøya og satte kurs for Mityushikha Bay på vestkysten av Novaya Zemlya, en lite befolket øy i Barenshavet. Flyet bar en tung last hengende under flyets buk, en åtte meter lang, 2,6 meter i diameter og 27 tonn tung atom-bombe på 58 megatonn.

Bomben bar navnet Tsar Bomba.

Little Boy, atombomben som langt på vei tilintetgjorde Hiroshima 6 august 1945, var på 15 kilotonn, som tilsvarer en sprengkraft på 15 millioner kilo TNT. Sprengkraften til Tsar Bomba var på 58 milliarder kilo TNT, 3.867 ganger større enn Little Boy.

Det enorme bombeflyet hadde følge av et mindre Tupolev TU-16A bombefly, hvis oppgave var å observere begivenheten. Det var høyst usikkert om flyet som bar bomben ville klare seg, sjansen var beregnet til 50%. Tsar Bomba var riktig nok utstyrt med en stor fallskjerm for bremse farten så flyene kunne klare seg, noe de så vidt gjorde som ved et under.

Tsar Bomba ble sluppet fra 10.061 meters høyde og klokken 11:32 Moskva tid, i en høyde på 4.200 meter, skjedde eksplosjonen, den største noen gang utført av mennesker til dags dato.

Eksplosjonen var apokalyptisk. En 8 kilometer stor ildkule skjøt i været og nådde til slutt 65.000 meters høyde. Lysglimtet kunne ses 1.000 kilometer borte og trykkbølgen gikk tre ganger rundt hele kloden. På bakken smeltet fjell og stein og en ubebodd landsby 55 kilometer unna forsvant fra jorden overflate. 100 kilometer unna ble folk påført tredjegrads forbrenninger. Eksplosjonen var så enorm at kontinentalplaten seg tilsvarende et jordskjelv på over 5 på Richters skala.

Ingen vet med sikkerhet hva Russland har i sitt atom-arsenal i dag, nesten 62 år etter Tsar Bomba. Det vi vet er at Russland fremdeles er verdens mektigste atom-makt og at dere atomstridshoder nå kan leveres av supersoniske bæreraketter som ingen kan stoppe.

Hva vi også vet er at Russland har utviklet sin Poseidon-undervannsdrone, en autonom interkontinental torpedo, 20 meter lang, 1,5 meter i diameter, kan gå ned til 1.000 meters dybde, har en rekkevidde på minst 10.000 kilometer, en fart på over 50 knop og som kan utstyres med et enormt stridshode, noen hevder opp til 100 Megatonn, men dette er ikke bekreftet.

Poseidon er selv-navigerbar, men kan også fjernstyres og kan bevege seg så sakte at den umulig kan oppdages, alternativt så fort at ingenting kan stoppe den. Den kan navigeres lydløst i posisjon, hvile stille på bunnen og vente på signal. Hvis utløst, kan en 500 meter høy radioaktiv tsunami bli resultatet, en bølge som vil kunne skylle hele Nord-Europa rent og gjøre området ubeboelig for hundrevis av år. Russland skal ha bestilt 30 Poseidon, 15 til Atlanterhavsflåten, 15 til Stillehavsflåten, men dette er ikke bekreftet.

26. september 2022 – 60 år og nesten 11 måneder etter Tsar Bomba, lettet et av Norges nye P-8 Poseidon overvåkingsfly og la ut på oppdrag. Det fløy langs Skagerak og sørøstover mot den sørvestre delen av Østersjøen. Oppdraget var langt fra rutinemessig, men et ytterst hemmelig CIA-spesialoppdrag hvor besetningens oppgave var å uoppdaget slippe en sonarbøye i nærheten av gass-rørledningene Nord Stream 1 og 2.

Noen få timer senere, på direkte ordre fra USA, eksploderte store mengder høy-eksplosivt sprengstoff av typen C4, plassert rundt rørledningene tidligere på året, under BALTOPS 22, den årlige marine-øvelsen som finner sted i juni i dette farvannet.

Denne terrorhandlingen mot essensiell Russisk-Europeisk infrastruktur, helt klart en krigserklæring fra USA og Norge. mot Russland, satte tre av fire rørledninger på 80 meters dyp ut av drift og sendte Europeiske energipriser og inflasjon til nivåer vi ikke har sett siden 70-tallet.

Denne terrorhandlingen har vært omgitt av absolutt hemmelighold, men nå har den Pulitzer-belønte journalisten Seymour Hersh avslørt sannheten (bør leses av alle) (norsk oversettelse her) og forhistorien som ledet opp til handlingen som i ytterste konsekvens kan bli skjebnesvanger for hele det Norske folk. Norges terrorhandling er nært knyttet til Maidan-opprøret 2014, og den 8 år lange borgerkrigen i Ukraina som fulgte, Russlands inngripen i borgerkrigen og NATOs eskalering av krigen i en grad hvor 75% av Ukrainas opprinnelige væpnede styrke på 250.000 NATO-trente soldater nå er tilintetgjort.

Både USA og Norge nekter blankt for enhver deltakelse i denne krigs-handlingen, men kan ikke motbevise Seymour Hersh på et eneste punkt. Dette er de samme myndigheter som i to år har løyet til sine folk med det resultat at langt over en million innbyggere er drept og mange millioner flere er skadet for livet etter å ha blitt biokjemisk mRNA-eksperimentert på av sine egne ledere og sine helsevesen. Kun en komplett idiot vil tro de snakker sant denne gang.

Jeg legger også merke til at avsløringen får stor oppmerksomhet utenfor imperiet, spesielt i Kina og Russland, som begge nå vet hvem en eventuell hevn-aksjon bør rettes mot.

Krigsprofitører og krigshissere

Norske militære topp-ledere og etterretningstjenesten som begge har deltatt aktivt i planlegging og gjennom-føring av denne krigs-handlingen, og politiske topp-ledere som høyst sannsynlig har blitt orientert, kan umulig ha tenkt på konsekvensene om de ble avslørt, så la oss gjøre det for dem:

Russland har nå samlet en styrke i og nær Ukraina på opp mot 700.000 soldater og alt det utstyret de måtte trenge, og vurderer å klargjøre ytterligere 500.000 mann. Russland kan mobilisere mange flere, men om det skulle skorte på mannskap, så har Kina over 300 millioner menn i alderen 20-49, og Nord-Korea har allerede tilbudt Russland en enorm styrke. NATO er også på plass i Ukraina forkledd som leiesoldater og mer og tyngre utstyr vil følge. Det er nok kun et spørsmål om tid før NATO kaster masken og ruller inn med alt de har.

Hva er da sannsynligheten for at et overopphetet hode fatter nok en fatal beslutning? Hva om krigen sprer seg til flere land? Hva om noen trykker på en knapp ingen noen gang bør trykke på? Hva gjør da Russland?

Jeg vet ikke hva Russland vil gjøre, men vil ikke bli overrasket om de klipper av Europas viktigste forsyningskilde av energi, som nå er krigsprofitøren Norge. Det og mer til vil Russland kunne oppnå med fire relativt enkle grep:
1) Sprenge alle Norske militære installasjoner som kan benyttes av NATO. 2) Sprenge alle kabler og rør fra Norge og Nordsjøen til kontinentet som et «takk for sist», alternativt alt av olje- og gass-installasjoner. 3) Stoppe all eksport av Russisk kull, olje, gass og mat til Europa som ikke Europa og spesielt Norge og USA allerede har stoppet og 4) Torpedere hvert eneste skip på vei til Europa med olje og gass.

Hva vil en slik pakke ha å si for Norge? Vel, veien tilbake til 1500-tallet vil da kunne gjennomførtes raskere enn selv det jeg tror er mulig, men da kun for de få som overlever. Ønsker man seg enda lengre tilbake i utvikling, så vil en Poseidon detonert i Nordsjøen og en i Norskehavet innfri det ønsket med god margin.

Norges deltakelse i sprengningen av Nord Stream er om mulig enda mer graverende enn å forgifte 80% av egen befolkning med mRNA. Nyere forskning viser at alle vaksinerte vil få sine liv forkortet, mer og mer for hver dose, men vaksinering var tross alt et frivillig valg. Krig tilbyr ingen slik frivillighet om man er den som skyter først, og det er nettopp det Norge har gjort.

Mot WW3

Over de siste 500 år har en voksende stormakt utfordret en eksisterende og fallende stormakt 16 ganger. I 12 av disse tilfelle endte det med krig. Verden befinner seg nå i en slik situasjon; Det vestlige imperiet med USA i spissen råtner på rot, samtidig som Kina utfordrer USA som verdens mektigste økonomi.

I 2020 skrev jeg at sannsynligheten for en omfattende krig denne gang var 90%, et tall jeg oppjusterte til 99% etter Russlands intervenering i borgerkrigen i Ukraina. Grunnen til min høye prognose er at jeg nekter å tro at USA frivillig vil gi opp sitt hegemoni og posisjonen den Amerikanske dollar har som verdens reserve-valuta. USA kommer til å bruke all den list og makt de kan mønstre og her er krigen i Ukraina og terror-handlingen mot Nord Stream kun to eksempler som peker på hvor vi nå er på vei.

I Ukraina «tester» USA Russland og Europa for å se om Europa kan håndtere Russland så USA kan vende blikket vestover til andre siden av Stillehavet. Dette er om USA samlet følger en rasjonell og overordnet strategi, men det gjør de ikke. Aktørene er mange og for de fleste handler det ikke om hegemoni, men om krig som kilde til business og profitt gjennom ødeleggelsesfasen og også under oppbyggingen etterpå. For andre er krig et gigantisk teppe all deres tidligere ødeleggelse kan børstes under.

For dem på den virkelige toppen, Lombard-Eliten, handler det om profitt, makt og absolutt global kontroll, uansett hvem som vinner og taper, såfremt vinneren også kan kontrolleres, og det kriteriet fyller USA kun unntaksvis. Donald Trump skremte livet av Lombard-Eliten. Det kan også være tilfelle med Xi og Putin som nå utfordrer Elitens viktigste våpen, det globale monetære systemet, så nå kan spillet være å bruke disse tre til å ta knekken på hverandre, samtidig som klodens befolkning reduseres til en håndterbar størrelse.

USA, med all mulig hjelp fra Norge, sprengte Nord Stream for å beskytte sitt hegemoni over Europa og svekke Russland. Sannheten, tror jeg, ble sluppet av Eliten for å provosere og gi Russland grønt lys til å svekke og helst knekke USA og kanskje også hele NATO.

Krigen i Ukraina kan stoppes på noen få dager om USA aksepterer Minsk-avtalen. Det kommer ikke til å skje, det vil umettelig grådighet og maktbegjær i de øverste etasjer i den globale makt-pyramiden sørge for. Motivene kan sprike, men drivkreftene er de samme som de har vært siden tidenes morgen, og det vil også ofrene bli; vanlige mennesker som deg og meg.

Det spesielle denne gang i historien er at den nest største atom-makten på kloden har gått til krig mot den største. Det kan bety et endelig punktum for hele menneskeheten. Paradoksalt nok gir Lombard-Eliten her et lite håp. Jeg tviler på om de ønsker et liv og flere generasjoner i dype tunneler, men er det et håp vi bør ha? Hva er verst; en stille grav eller et liv som en transhumanistisk slave?

Russisk Rulett

Lombard-Eliten finansierte revolusjonene og oppbyggingen av begge land og slavebandt med det landenes politiske ledelse og øvrige befolkning, en situasjon jeg tror begge land gitt deres respektive lange historie og kultur virkelig hater.

Hatet er spesielt gjeldende for Kina, som har overlevd som kultur og sivilisasjon i flere tusen år, og har vært verdens fremste økonomi og sterkeste sivilisasjon hele fem ganger, uten å legge verden under seg med noe annet våpen enn handel.

Ingen annen sivilisasjon har hatt den posisjonen mer enn en gang, og de fleste har da gått løs på omliggende sivilisasjoner med makt, krig og plyndring. Kinas business har alltid vært business, mens USAs og mange andre imperiers business har vært undertrykking, vold, plyndring og krig.

Etter nesten 17 år i Kina opplever jeg landet som en «introvert» sivilisasjon, en sivilisasjon som har nok med seg selv og sine egne problemer. De kan gjøre business og handel med alle, men når jobben er gjort, så fore-trekker kineserne sitt eget selskap.

Ingen kan «innvandre» til Kina. Landet er det eneste i historien som har bygget en 6,000 kilometer lang mur for å beskytte seg mot innblanding utenfra. Selv innenfor denne muren, så finnes det nye murer over alt. Hver eneste eiendom er beskyttet av tre meter høye murer som kommer i tillegg til en tilsvarende tre meter høy mur rundt bolig- eller industriområdet eiendommen ligger. I tillegg har mange montert stål-gitter foran hvert eneste vindu i sin bolig. For bare noen få år siden var i tillegg hver eneste by omgitt av sin egen mur. Muren rundt Nanjing, landets tidligere hovedstad i sør, er 10 meter høy og 4 meter bred, omgitt av dype kanaler.

Hva gjør kinesere i utlandet? De samler seg i sine egne enklaver kjent som «China-Town». Har dere noen gang hørt om India-Town eller USA-Town? Hvor mange nordmenn har en kinesisk venn selv etter at tusenvis av kinesere var de første til å bringe en fremmed kusine til nær på alle bygder og byer Norge?

Vi ser det samme skjer over alt i verden hvor Kina og Russland engasjerer seg. 149 land er nå med i Belt & Road prosjektet, 49 av 54 bare i Afrika, klodens kanskje rikeste kontinent. Dette har på mindre enn 10 år resultert i 100.000 km. nye veier, over 10.000 km. nye jernbaner, rundt 100 nye havner, nesten 1.000 nye broer og flere titalls tusen nye skoler, sykehus, administrasjonsbygg og mye annet. Hvor USA ser problemer de må løse med diktat, trusler, plyndring og krig, ser Kina nye muligheter. Kina kommer, finner løsninger, finansierer, signerer avtaler, bygger og reiser hjem. Afrika ser nå til Kina og Russland og har fått følge av de aller fleste andre land utenfor det vestlige imperiet. Køen av land som nå vil med i BRICS vokser for hver uke som går. Dette gjør imperiet rasende, desperat og livsfarlig.

Mitt inntrykk er at Kina er dypt nasjonalistisk, men føler ikke for å utsette andre for det de selv ikke vil bli utsatt for. Kineserne er umåtelig stolte av sitt land og sin kultur, er kritiske til fremmede, men går langt for å unngå trøbbel og mange ganger lenger for å forsvare seg. Deres lange historie har lært dem viktige lekser, og jeg har ingen tvil om at dagens øverste politiske ledelse kan de fleste av dem. Kan noen f.eks. nevne en tidligere kinesisk koloni? Det er en av leksene landets ledelse har lært, og det på egen kropp.

Vestmaktenes invasjon og delvis kolonialisering og plyndring av Kina påførte landet stor smerte, dyp skam og et historisk tap av «ansikt», en ydmykelse som aldri kan slettes fra landets kollektive hukommelse. Kina opplever denne perioden som en «Hundre Års Ydmykelse», så selv om Mr. Global fremdeles har betydelig kontroll på Kina gjennom sine enorme investeringer i landet, så tror jeg Kina, og Russland, ved første realistiske anledning, vil klippe av disse lenkene i en kamp Kina allerede har døpt «The Final War».

Dette gjelder ikke for Norge hvor befolkningen blir administrert av politikere og byråkrater som frivillig har tilbudt seg selv som nyttige idioter til Mr. Global. Ledere som lydig fortsetter biokjemiske eksperimentering på sin egen befolkning, og som med iver har latt seg bruke til krigshandlinger mot verdens mektigste atom-makt.
Norske myndigheter spiller nå Russisk Rulett med landets og folkets eksistens som innsats, sannsynligvis uten å skjønne at det er det de i realiteten gjør.

Forvent ikke annet enn mer av det samme fra den kanten, men gi aldri opp håpet som for oss ikke er Kina og Russland, i alle fall ikke på kort sikt, men oss selv. Vi er vårt viktigste og eneste håp. Vi må selv ta ansvar og forberede oss på alle tenkelige og utenkelige måter, og det må vi gjøre mens vi enda har tid og ressurser til å gjøre det.

Stay strong, stay smart, look for the truth.

53 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 53 ganger.

Post Views: 73

Les artikkelen direkte på derimot.no