Derimot: Nord Stream sabotasjen Informasjonen om Norges involvering i terrorangrepet umuliggjør svensk samarbeid med NATO

Derimot.no

derimot.no:

Nord Stream sabotasjen

Av Markus Andersson

Informasjonen om at NATO-landene Norge og USA utførte det som anses som et terrorangrep mot deres allierte og viktig europeisk infrastruktur, må etterforskes inntil alle spørsmålstegn er borte. Hvis avsløringen er sann, er den eneste rimelige konsekvensen at alt svensk samarbeid med NATO avsluttes med umiddelbar virkning.

Seymour Hershs avsløring om at USA i hemmelig samarbeid med NATO-partner Norge sprengte gassrørledningene i Østersjøen er på mange måter oppsiktsvekkende. Ifølge Hersh’ kilder har USA og Norge utført det som i praksis er et angrep eller en krigshandling – ikke bare mot Russland, men også mot Tyskland og resten av Europa, ved å sabotere deres energiforsyning.

USA’s president Joe Biden og NATO’s norske generalsekretær Jens Stolteberg møttes i mars 2022. Foto: Det Hvite Hus

Det er ikke gjort noen seriøse forsøk på å stille ansvarlige politikere eller makthavere til ansvar og avhøre dem om deres mulige involvering, og hovedstrømmediene ser ikke ut til å ha noen interesse i å etterforske selv. Hersh har selv uttrykt irritasjon over at de store dagsavisene i USA har valgt å ikke nevne anklagene i det hele tatt, og sier at når det gjelder krigen i Ukraina, fungerer de mest som en megafon for Biden-administrasjonen.

Dette er imidlertid opplysninger som er så alvorlige at de må gjennomgås og saken utredes til den er helt avklart. Hvis det er riktig at Norge og USA sprengte Nord Stream, må det også bety for Sverige at medlemskap i NATO er utenkelig.

Sverige kan under ingen omstendigheter være del av en militær allianse kontrollert av styrker som engasjerer seg i terrorangrep mot essensiell europeisk infrastruktur – angrep som befolkningen i Europa i dag er tvunget til å betale prisen for gjennom rekordhøye strømregninger, økende inflasjon, fattigdom og advarsler om at på grunn av energimangel, vil elektrisitet kunne bli frakoblet.

Samtidig er det også de som tjener på elektrisitetskrisen, nettopp de landene som er pekt ut som ansvarlige for terrorhandlingen mot Nord Stream. I Dagens Industri har vi kunnet lese at de høye strømprisene forventes å «tredoble Norges inntekter fra gass og olje» og i SVT pekes Norge ut som «vinneren av energikrisen».

Når det gjelder USAs meritter, kunne man allerede i 2021 lese at de hadde til hensikt å bli verdens største eksportør av flytende naturgass og at det før angrepet på Nord Stream var nettopp boikotten av russisk gass som gjorde at amerikansk ekspansjon i EU mulig.

De geopolitiske motivene for et angrep er selvsagt enda viktigere. De vil for enhver pris svekke Russland, styrke USAs og NATOs posisjon og sikre at Tyskland og andre EU-land ikke opphever sanksjonene mot Russland, og med diplomati forbedre forholdet til landet. De vil heller ikke risikere at Tyskland og andre EU-land slutter å sende våpen og økonomisk støtte til Ukraina, at fredsforhandlinger starter og at krigen tar en rask slutt.

Dersom opplysningene er riktige om at USA og Norge i fellesskap utførte angrepet, betyr det også at det hele skal betraktes som en hemmelig NATO-operasjon med alt dette innebærer, det vil si at to NATO-land i praksis gjennomførte et angrep mot deres egne allierte, et angrep som har en enorm negativ innvirkning på befolkningen i Europa.

Det er selvsagt helt uaktuelt å ha kontakt med slike aktører eller inngå noen form for forsvarsallianse med makter som ikke nøler med å påføre sine egne «partnere» alvorlig skade dersom det kommer dem til gode. Det ville vært fullstendig forkastelig, ikke bare fra et moralsk, men også fra et rent rasjonelt og strategisk synspunkt – en alliert du ikke kan stole på er en elendig alliert.

At det svenske etablissementet skulle være spesielt interessert i dette må dessverre anses som ganske usannsynlig – ikke minst når Hersh hevder at enkelte høytstående svenske makthavere visste godt hva som foregikk, men valgte å ikke handle. Spørsmålet er om det i det hele tatt, er det et svensk politisk parti eller noen annen innflytelsesrik aktør som har mot og integritet til å stå frem og gjennomgå denne informasjonen.


Fra Nya dagbladet, publisert 16.02.2023.
Oversatt fra svensk, noe forkortet av Northern Light. Linker i originalartikkelen.
Originlartikkel: Uppgifterna om Norges inblandning i terrorattentatet omöjliggör svenskt samröre med Nato

103 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 103 ganger.

Post Views: 134

Les artikkelen direkte på derimot.no