Derimot: Når vesten sier “folkemord” er det for å starte krig.Virkelige folkemord, som nå pågår, de nedtones og omskrives. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Folkemord for fattig, folkemord for rik.

Gaza er ikke det eneste folkemordet vi har hatt i nyere tid. Vi fikk nesten ett i Libya i 2011. Dessverre gjelder doble standarder i Vesten, one rule for them, one rule for us. Israels sannsynlige folkemord på Gaza har vist at vår vestlige sivilisasjon er en parodi.

Innlegget er hentet fra HvaMenerPartiene

Det svirret med rykter om Libya i 2011. Muammar Gaddafi skulle til å starte et folkemord på linje med Rwanda, verden måtte gripe inn og det fort. USA og dets allierte grep inn, raskt, sterkt og nådeløst. Norge var med å strø bomber over tilfeldige mål, kanskje 30.000 mennesker ble drept, Libya ble ødelagt og er fortsatt destabilisert. Ryktene var falske, designet av USA og satt ut av Al Jazeera i Qatar og av Gaddafis opposisjon, for å få til et regimeskifte. Folkemordet fikk de i hvert fall forhindret.

Vi trodde USA og vestlige ville forhindre et mulig folkemord på Gaza slik de en gang forsøkte i Libya. Dette var ikke bare rykter, dette var krigsforbrytelser der Israel brukte alle våpen tilgjengelig, fra flatbombing av boligblokker, sykehus, institusjoner, avstenging av vann og strøm, blokkering av all import av mat, varer, medisinsk utstyr og sabotering av nødhjelpsarbeid. Så langt rundt 35.000 drepte, mange av dem kvinner og barn. Det motsatte skjedde, vesten lot Israel få fortsette uhindret i ønsket å utrydde de palestinske «skadedyrene».

Vi trodde USA og vestlige land ville gått inn militært og tvunget Israel til å stoppe forbrytelsene slik de gjorde i Libya. Det motsatte skjedde, vesten var mer interessert i å tvinge palestinerne til igjen å underkaste seg Israels overherredømme. Noen, som i USA, sa det rett ut, andre gjorde det litt mer fordekt som i Norge.

Vi trodde USA og vestlige land ville gått inn og støttet palestinerne med våpen og ammuniasjon og jagerfly i kampen mot den drepende overmakten til terrorhæren i Israel, slik de har støttet Ukraina mot en invaderende overmakt fra Russland. Det motsatte skjedde, USA og vesten utstyrte Israel med våpen, ammunisjon og bomber ved hjelp av en luftbro med flere ukentlige transportfly fra USA til Israel. Norge skal ha tjent 7 milliarder på Israels folkemord på Gaza.

Vi trodde USA og vestlige land ville vedtatt FN-resolusjoner som kunne få Israel til å stoppe djevelskapen. Det motsatte skjedde, USA har hver gang lagt ned veto og markert tydelig sin blinde støtte til alt det gale Israel gjør.

Vi trodde resten av verden ville innført full boikott av Israel når Israel tillater at sivile israelere stopper og ødelegger hjelpeforsyninger til palestinerne på Gaza slik de har innført boikott og sanksjoner mot Russland mot langt mindre alvorlige hendelser. Det motsatte skjedde, ingen boikott er innført selv om vi vet at ikke engang USA kan legge ned veto mot boikott.

Vestlig politikk styres fra det korrupte rottereiret i Washington som igjen styres av den psykopatiske Israels-lobbyen. Vi har visst i 75 år at dette ikke er veien å gå. Men vi har ikke politikere som evner eller ønsker å handle. Selv anerkjennelsen av Palestina som stat har liten verdi så lenge vi tillater USA å legge ned veto uten at det får konsekvenser for USA.

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar