Derimot: Når en fornekter virkeligheten. Russland skal ikke nevnes eller gies noen heder.

Derimot.no

derimot.no:

Virkelighets-fornektelsen når stadig nye høyder i de såkalte demokratiene. En ting er at det brennes nå 6 millioner russiske bøker i Ukraina. Bokbålenes tid kjenner vi til og hvilke krefter som står bak opp gjennom historien. Men i den korte artikkelen under blir ikke bare det russiske fjernet fordi folk ikke har godt av å se det. Her blir det helt løgnaktig fremstilt som om Russland ikke har noen romfartshistorie. Når en fornekter faktiske forhold må en gjøre feilaktige beslutninger.

Når en befinner seg i en grop en ikke kommer opp av er det første en må begynne med er å slutte å grave. Her er det motsatte som skjer. En fortsetter gravingen og da blir det ens egen grav – til slutt.

Knut Lindtner
Redaktør

Kva er feil med dette bildet, eller …

 … som Larch så treffande sa det: 

Det er som med internasjonale sportstevlingar. WADA har i praksis eliminert russiske atletar frå alle konkurransar, så USA og nokre få andre kan dominere. Elles ville russarane ha tatt medaljane. For 50 år sidan oppdaga eg at USA og vest-europearane ikkje hadde lyst til å konkurrere innan forretningsliv, sport eller vitskap . Det har berre blitt verre med fobiane deira.

Det australske Strategic Policy Institute har kome med ein ny «forskningsrapport» kalla Who Is Leading The Critical Technology Race (kven leier det kritisk viktige teknologi-kappløpet). Det er typisk pseudo-akademisk bullshit skrive av folk som ikkje har peiling, og som ein kunne avvist direkte om det ikkje var for eitt moment som avslører eit djuptgripande problem i  Washington, som ifølge Larch finansierte denne «studien», LOL («ler meg skakk»). Sjekk ut denne tabellen, ’Topp 5 innan forsvar, romteknologi, robotikk og transport’:

Legg merke til særlig de gule uthevete feltene hvor Russland er ledende. I nederste kategori «Romfartsystemer» har USA måtte kjøpe russiske bæreraketter de siste årene for å løfte egne satellitter ut i bane rundt jorda. Men Russland er ikke med blant de 5 fremste landene innen denne kategorien. (red.)

Jøss! Sjølv Iran er med innan motorar for avanserte luftfartøy, medan Tyskland og Korea er blant dei fem på topp innan romfartssystem. Greier du å sjå kven som er iaugefallande fråverande? Nettopp, dei tungneme ruskiane, den einaste nasjonen som har hypersoniske luftmotorar og våpen som 3M22 Zirkon – resten av verda er ikkje ein gong i same liga – for ikkje å nemne romfartssatsinga som ville ha slått beina under økonomiar som Tyskland eller Sør-Korea om dei nokon gong skulle prøve seg på noko liknande eller berre ein tiandedel av det russiske romteknologiske programmet. Sør-Koreas Naro-1 er ikkje anna enn det russiske fartøyet Angara-1. For ikkje å nemne den kjensgjerninga at dette er utanfor rekkevidde for alle unntatt tre land, og du veit kva for land dét er. 

Korleis Tyskland, Sør-Korea og Storbritannia enda opp på denne lista, er IKKJE noko mysterium, men det demonstrerer godt at Vesten er ein dårleg tapar over heile linja, så dårleg at dei til og med produserer slike bullshit-«studiar» frå akkrediterte kretinarar (lilleputter) som, til rette pengesummen, gjerne sel kroppen sin. Eg snakkar om desse og dagens US-amerikanske generalar i min siste video:

Omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: Lexica

http://smoothiex12.blogspot.com/2023/03/whats-wrong-with-this-picture-or.html

5 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 5 ganger.

Post Views: 2

Les artikkelen direkte på derimot.no