Derimot: Nå står middelklassen for tur:EU tvinger svenske og snart norske huseiere til å etterisolere for å redusere klimautslipp

Derimot.no

derimot.no:

Av Mats Dagerlind

Den grønne overnasjonalismen trapper ytterligere opp. Et oppdatert EU-direktiv tvinger alle boligeiere til å renovere boligen for å redusere klimautslipp. Kostnaden vil være betydelig, i mange tilfelle høyere enn hva huset er verdt, og for svenske boligeiere blir det mange hundre milliarder kroner. Tvangstiltakene pålagt fra Brussel kritiseres for å være feil rettet, ettersom utslippene fra svenske boliger nesten er ikke-eksisterende.

For en gjennomsnittlig boligeier er tvangs-klima-renoveringen som skal godkjennes for energiklasse A, anslått å koste rundt en halv million kroner. I tynt befolkede strøk er det ofte mer penger enn hva huset er verdt.

Bygninger med flere boliger omfattes også av det obligatoriske direktivet, som betyr at avgiften til sameiere og husleien for leietakere vil skyte i været for å finansiere energi-klassifiseringene. Ifølge beregninger må leietakerne av offentlige boliger alene dele en regning på opptil 600 milliarder svenske kroner.

Sverige er spesielt hardt rammet.

Innen 2050 skal alle boliger fra slott til hytter oppfylle de strengere EU-reglene. Og Sverige rammes ekstra hardt fordi man i Brussel antar at vi, som følge av det kalde klimaet store deler av året, er blant de største klimasynderne.

Brussel er imidlertid dårlig informert om Sveriges boliger og deres utslipp. I motsetning til hva EU-nomenklaturen forestiller seg, er utslippene fra Sveriges allerede godt isolerte og klimasmarte oppvarmede boliger nesten ikke-eksisterende. Gjennomsnittlig utslipp fra oppvarming og kjøling av boligbygg i EU er rundt 700 kilo klimagasser per person per år. For Sverige er tallet 26 kilo.

At Sverige rammes uforholdsmessig hardt, skyldes også at vi har svært strenge nasjonale energikrav. Andre land kan ha A-klasse eiendommer som i Sverige ikke engang ville nå klasse C eller D. Disse avvikene og hvordan de slår ut urettferdig, har det ikke blitt tatt hensyn til i Brussel.

Men det hjelper ikke. De viser ingen nåde. Eiendommene skal likevel klima-sertifiseres etter EU-direktivene. Nyere boliger som allerede kvalifiserer for energiklasse A, vil klare seg, men opptil halvparten av Sveriges boliger må renoveres. I mange tilfeller innebærer dette svært omfattende ombygging.

Motivert av «klimakrise»

Oppdateringen er en direkte konsekvens av at EU-parlamentets klimaalarmister i 2019 lyktes i å presse gjennom et vedtak om å erklære «klimakrise», som igjen la grunnlaget for den overnasjonale klimaloven som ble meislet ut i 2021.

Makthaverne i Brussel oppviser en god del stolthet over beslutningene, men innbyggerne i EU-landene vil bli hardt rammet økonomisk av kravene til etterisolering av boliger, og lider allerede under klimarelaterte kostnader på en rekke andre områder.

Ursula von der Leyen sammenligner klimatiltakene med månelandingen.

Presidenten for EU-kommisjonen, von der Leyen, viker ikke tilbake for å sammenligne klimatiltakene med bragden å sende folk til månen: – Vi har ikke alle svarene ennå. I dag er begynnelsen på en reise. Men dette er Europas «månelandings»-øyeblikk.

Når det gjelder kostnader, har sammenligningen en viss gyldighet. NASAs Apollo-prosjekt skal ha kostet tilsvarende 1700 milliarder skattekroner, regnet i dagens pengeverdi. EU-ledelsen har varslet at de har til hensikt å ta et nesten like stort beløp fra unionens skattebetalere for sin «grønne gave», basert på forestillingen om at Jorden ellers kan vente seg en snarlig undergang.

Mer uklart er det om EUs klimaendringer, når vår tids historie skal nedtegnes, vil beskrives som en like stor bragd som månelandingene, eller om de vil beskrives i mindre flatterende ordelag.

Fra Samnytt.se, publisert 8. september 2023.
Oversatt fra svensk av Northern Light. Orginalartikkel: EU tvingar svenska villaägare klimatrenovera för miljonbelopp.

Kommentar fra oversetter:

Dette handler ikke om klima som den globale storkapitalen skal ha oss til å tro. I deres nye verdensordning vil de ha full kontroll på individet i slaveklassen med digital sentralbankvaluta (CBDC) og eierskap av energien, matforsyningen, drikkevannet og boligen.

CBDC innfører de når alle vestlige lands statsgjeld er ubetalbar. Matforsyningen overtar de når de har fått alle mindre matprodusenter i land- og havbruket til å legge ned med dyre pålegg og sertifiseringer som gjør at småbønder og kystfiskere ikke får marginer til å drive, og erstatter dem med sine fabrikkgårdsbruk for GMO-mat og fabrikktrålere.

På samme måte overtar de boligmassen til arbeider- og middelklassen ved å pålegge boligeiere så dyre energisertifiseringer, at boligene overtas av deres selskaper som gjør dem om til utleieboliger, som vi kan se i USA og Europa.

Alt med påskudd i et konstruert klima-narrativ som deres propaganda-maskin, vestlig hovedstrømpresse og media, hjernevasker befolkningene med i all deres våkne tid. Det er bare en befolkning bevisst på dette som kan stoppe deres nye verdensorden med en herskerklasse og en forvaltet slaveklasse som blir helt hjelpeløs, forsvarsløs og maktesløs.

Les artikkelen direkte på derimot.no