Derimot: Mest sannsynlig med en istid. Ingen av varslene om klimakrise på grunn av oppvarming har slått til.

Derimot.no

derimot.no:

Klimakrisen som aldri kom.

Det har bedrevet skremming om fremtidige klimakatastrofer i svært lang tid. For de som er unge i dag er det ikke så lett å vite at all klima-skremming til nå egentlig ikke har slått til. Og årsaken tll det er at vi ikke har fått en virkelig klimakrise. Det betyr ikke at det ikke har vært dramatiske klimatiske forandringer her på kloden. Tvert imot. Det har vært svært store klimatiske endringer og den siste var for ca. 11000 år siden da den siste istiden tok slutt. Men i vår levetid har det vært ingen slike.

Under siste istid regner en med at hele Skandinavia og store deler av Storbritannia var dekket av is.

Naturlivis har det vært dramatiske situasjoner med uvær (idag omdøpt til ekstremvær for å skremme), slik det alltid har vært her på kloden. Dette skjer mange steder globalt hvert år og er egentlig ikke nyheter, men gjentagelser av noe vi skulle vært forberedt på. Men mediene trenger stoff å presentere for publikum, derfor blåses dette opp hver gang det skjer.

Vi kjenner altså gjennom geologien til at det har vært dramatiske klimatiske endringer på kloden vår en rekke ganger. Men det som presenteres i dag er ikke funderte på vitenskapelige fakta, men er et resultat av politisering av vitenskapen. Hvis en ikke har med ordet «grønt» i en søknad om forskningsmidler, uansett hva en skal undersøke, får en ikke finansiering, skrev en bidragsyter til derimot.no en gang.

Under er en video som presenterer mange av varslene om kommende klimakatastrofer helt tilbake til 1958 og frem til dags dato. Ingen har slått til, men de fortsetter å komme. En kan undres på hvorfor.

Knut Lindtner
Redaktør

Forsidebilde: KWON JUNHO

Les artikkelen direkte på derimot.no