Derimot: Merkelig fenomen. Da korona-vaksinen ble rullet ut steg dødeligheten hos de uvaksinerte. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

De uvaksinerte døde da de andre ble vaksinert

Av Foreningen lov og helse

The Highwire with Del Bigtree

Av Terje, Foreningen lov og helse.

Norman Fenton er en britisk professor i matematikk som har gjort mange gode analyser av statistikk ifm. pandemien. Vi har nevnt ham et par ganger tidligere, for eks i denne gjennomgangen, hvor det kommer frem en del viktig, blant annet hvordan det ble jukset med pandemitall fra britiske myndigheter.

Men det viktige som har blitt forbigått i stillhet for de fleste, er det pussige fenomenet med at hver gang en aldersgruppe av befolkningen fikk første vaksinedosen i Storbritannia fant det sted en dødsbølge blant de uvaksinerte. Ja du leste riktig – når en aldersgruppe fikk vaksinedosen sin begynte de andre i gruppen, de som ikke fikk vaksiner å dø. Her kan du se hele intervjuet av Fenton hvor han forteller om dette:

Mathematician Uncovers Disturbing Mortality Data by The Highwire with Del Bigtree (bitchute.com)

Jeg skal ta for meg det jeg mener er det viktigste fra hans funn. En viktig ting om epidemiologisk analyse av tall og statistikk er at det ofte er nødvendig å bryte ned de store tallene til aldersgrupper for å kunne hente ut noe signifikant og evident fra tallene. Dette har Fenton gjort, og det var da han fant dette tilsynelatende besynderlige fenomenet. For eks i aldersgruppen 60-69:

(Faksimile fra Fentons grafer fra intervjuet)

Det du ser i grafen over er at da vaksinene ble rullet ut i aldersgruppen 60-69 begynte de uvaksinerte i denne gruppen å dø. Økningen i dødsfall startet omtrent i uke 6, og toppunktet er omtrent i uke 12. For å tydelig se sammenhengen kan vi bruke grafen fra britiske myndigheter over vaksineutrullingen:

(Faksimile fra www.gov.uk/government.publications/vaccine-update)

Et lite problem med å sammenligne aldersgruppene for vaksineutrullingen med aldersgruppen for dødeligheten er at for vaksineutrullingsgrafen opereres det med gruppene 60-65 og 65-70, mens aldersgruppen for dødelighet er 60-69. Likevel kan vi se noe urovekkende her. Fra grafen til Fenton over dødelighet for gruppe 60-69 har vi som nevnt merkepunktene uke 6 og uke 12. For gruppen 60-65 (den lyseblå/grå grafen som er nr. 5 fra venstre) ser vi grafen begynner å stige betydelig fra rundt uke 5-6. Så da aldersgruppen 60-69 har starten på sitt vaksineopptak starter også dødskurven for gruppens uvaksinerte å stige. Den lyseblå grafen når sitt toppunkt omtrent i uke 11, som altså er én uke før Fentons dødelighetsgraf for de uvaksinerte har sitt toppunkt. For gruppen 65-70 (den oransje grafen, nr 4 fra venstre) ser vi at også for denne korrelerer startpunktet for vaksineopptaket med starten på økning av dødeligheten for de uvaksinerte i denne gruppen (altså rundt uke 5).

Så over til aldersgruppen 70-79:

(Faksimile fra Fentons grafer fra intervjuet)

Du du ser her er det samme fenomen som i første graf fra Fenton, men her er toppunktet rundt uke 6-7 (fordi denne aldersgruppen fikk den første vaksinedosen før den forrige gruppen). La oss igjen hente frem grafen for vaksineutrullingen fra britiske myndigheter:

(Faksimile fra www.gov.uk/government.publications/vaccine-update)

Den mørkeblå grafen (nr. 3 fra venstre) er gruppen 70-75 og hvis du sammenligner den med dødelighetsgrafen til Fenton ser vi at det er perfekt korrelasjon. Det samme gjelder med grafen for 75-80 (den “blåturkise” grafen, nr. 2 fra venstre). Kort formulert – grafen for vaksineutrullingen stiger i været, og i de to påfølgende ukene stiger dødelighetstallene for de uvaksinerte i været.

Så til aldersgruppen 80+:

(Faksimile fra Fentons grafer fra intervjuet)

Her er igjen er det samme fenomenet – de uvaksinerte begynte å dø da de andre fikk vaksine, her er toppunktet rundt uke 4. (denne aldersgruppen, de over 80 år, var blant de første som ble vaksinert i UK). Så over til grafen for vaksineutrullingen:

(Faksimile fra www.gov.uk/government.publications/vaccine-update)

Fordelen her er at aldersspennet i gruppen for vaksineutrullingen og dødelighet er identiske, nemlig 80+ i begge. Som vi så av dødelighetskurven til Fenton så starter X-aksen hans i uke 1, midt i en bratt økning, så dødeligheten i denne aldersgruppen har allerede antakeligvis startet i desember 2020. Hvis vi ser på vaksineutrullingen (den røde grafen lengst til venstre) så skyter den fart et sted rundt uke 53 (2020) og uke 1 (2021). Så i det øyeblikk vaksineutrullingen for gruppen 80+ startet, startet de uvaksinerte i denne gruppen å dø i sterkt økende grad. Som vi ser dabber vaksineutrullingen for denne gruppen av omtrent i uke 3-4, og som vi så av grafen til Fenton lenger opp dabbet dødeligheten av omtrent i uke 4.

NB aldersgruppen 10-59 er ikke tatt med her. Som Fenton forklarer det – denne aldersgruppen er helt meningsløs og ubrukelig fordi aldersspennet er altfor stort og inneholder både barn, ungdommer og voksne. Det nederste sjiktet i gruppen, de i alderen 10-15 år kan jo overhodet ikke sammenlignes med dem i øverste sjikt, de voksne på 50-59 år. Med andre ord er denne aldersgruppen såpass blandet at vi kan si den inneholder både “epler og pærer”).

Hvordan skal man så forklare dette fenomenet vi har sett på her? Noen prøvde, kanskje litt i desperasjon vil noen si, å forklare dette med at det naturligvis var viruset som hadde skylden. De uvaksinerte var jo…eh uvaksinerte (og dermed ubeskyttet). Riktignok var det et litt pussig sammentreff med at viruset alltid valgte å gå til angrep på den aldersgruppen som ble vaksinert, men naturen er jo full av pussige sammentreff. De mer kritiske ville nok si at hvis viruset først gikk til kraftig angrep ville det gi utslag i dødsratene i samme tidsperiode i alle aldersgrupper.

Det som vel må sies å være spikeren i denne forklaringskisten, hvis den ikke allerede var kremert, er kanskje dette:

(Faksimile fra Fentons grafer fra intervjuet)

Dette er altså en graf over de som døde av andre årsaker enn Covid19-diagnosen. Så da blir det hele muligens enda mer “pussig” – når en aldersgruppe ble vaksinert, begynte de uvaksinerte i den aldersgruppen å dø av diverse andre årsaker enn Covid-19 ganske presist i de to etterfølgende ukene!

Hva er så forklaringen? Den ser ut til å være ganske enkel – som også Fenton forklarer det; når folk ble vaksinert var de definert som uvaksinerte de første ukene etter nålestikket. Du fikk først status som vaksinert fra 14 dager etter å ha mottatt sprøyten. For å si det på godt norsk:

Det ser ut som at folk faktisk døde i hopetall etter å mottatt vaksinen, men siden man var definert som uvaksinert de 14 første dagene etter selve sprøytestikket ble et stort antall av disse kategorisert som uvaksinerte døde. Og uvaksinerte kan jo ikke dø av vaksinen, ergo «nothing to see here”! Derfor ser vi disse toppene i grafene blant de “uvaksinerte” samtidig med at den samme aldersgruppene fikk vaksinedosene.

Og, ja du leser riktig.

Ikke bare skjuler dette et sannsynlig stort antall vaksinedødsfall, altså at det får vaksinen til å virke mindre farlig enn den er, men det får også vaksinen til å virke mer effektfull i tillegg. Altså at den hindrer dødsfall, når den i virkeligheten med all sannsynlighet tok liv av folk i hopetall.

Og det blir på en måte enda verre. Modelleringsstudien som norske myndigheter i dag baserer sin vaksinepolitikk på, nemlig den som kunne fortelle oss at vaksinene mot Covid-19 hadde reddet 20 millioner liv baserer seg blant annet på disse ovennevnte manipulerte tallene fra Storbritannia. Det er dog tall fra også andre land i denne studien, men husk at praksisen med hvordan man definerte vaksinert vs. uvaksinert var veldig lik i store deler av verden. Denne studien ble ivrig promotert i Norge, for eks fagbladene Sykepleien og Dagens Medisin samt Aftenposten m. fl:

(Faksimile fra sykepleien.no)
(Faksimile fra aftenposten.no)
(Faksimile fra dagensmedisin.no)

Det finnes flere slike gode analyser gjort av fagfolk der ute i verden. Noen av dem, slik som antakeligvis denne, er ganske knusende for de narrativene myndighetene og pressen har servert oss og fortsatt serverer oss på høygir. Kunsten blir å identifisere slik informasjon i jungelen av upresis eller regelrett feilinformasjon som finnes der ute. Deretter blir steg to å finne de få i myndighetsapparatet, akademia eller pressen som faktisk er interessert, og det er virkelig ikke mange her i Norge.

Finnes det noen slike personer i for eks. FHI, Helsedirektoratet eller på Stortinget?

Innlegget er hentet fra Steigan.no

Forsidebilde: Esteban Trivelli

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar