Derimot: Legger avgift på husdyrenes kroppsgasser.Danmark skal ødelegge landbruket sitt. – Derimot

Derimot.no
Derimot: Legger avgift på husdyrenes kroppsgasser.Danmark skal ødelegge landbruket sitt. – Derimot

derimot.no:

Klimagalskapen vil ingen ende ta og nå er åpenbart Danmark i teten. Men resten av EU ligger ikke langt etter. Tyskland har stengt klimanøytrale kjernekraftverk men må nå åpne nedstengte kullkraftverk for å få nok energi. At de ikke klarer å finne ut hvem som sprengte den økonomiske pulsåren fra Russland (North Stream) forteller om en ledelse i landet som nærmest er kriminell.

Alle i hele verden utenom i Nato-zonen skjønner at USA sto bak. De annonserte tiltaket på forhånd og skrøt av det etterpå. Men etterforskerne i Sverige, Danmark og Tyskland finner ikke ut av det.

Norge har knyttet vårt energinettverk til dette politisk-økonomiske selvmordsområdet (EU) og har fått skyhøye energipriser tilbake som takk fra EU. Og nå skal Danmark strupe landbruket sitt. Ikke nok med det. Politikerne skryter av galskapen.

Knut Lindtner
Redaktør

EU-stat vil skattlegge ku-promper

Danmark skal bli verdens første land som legger inn en avgift på drivhusgasser produsert av husdyr.

Danmark skal innføre en ny skatt på bønder på klimagasser produsert av husdyrene deres, har skatteminister Jeppe Bruus kunngjort. Avgiftene på utslipp fra ku, gris og sau vil bli iverksatt fra og med 2030, ifølge ministeren.

Jeppe Bruus

Den nye avgiften forventes å i stor grad bidra til landets mål om å redusere utslippene med 70 % fra 1990-nivået innen slutten av tiåret, samt til slutt oppnå karbonnøytralitet, forklarte Bruus.

«Vi vil ta et stort skritt nærmere å bli klimanøytrale i 2045,» sa ministeren, og berømmet tiltaket som en måte for Danmark å bli «det første landet i verden til å innføre en ekte CO2-avgift på landbruket.»

Husdyrbønder vil bli skattlagt 300 kroner ($43) per tonn karbondioksidekvivalenter produsert av dyrene deres. Dette vil imidlertid i første omgang være gjenstand for skattefradrag på 60 %. Tiltaket forventes å ramme melkebønder mest, gitt at en gjennomsnittlig dansk ku produserer rundt seks tonn (6,6 tonn) CO2-ekvivalenter hvert år, med griser og sauer som slipper ut betydelig mindre gass.

Landet er en stor husdyrprodusent, med sin nåværende storfebestand på nesten 1,5 millioner, ifølge Danmarks Statistik. Det vil gi mer enn 400 millioner dollar i året i karbonavgifter.

Den nye avgiften skal stige enda høyere og nå et mål på 750 kroner per tonn innen 2035.

Meieridrift antas å være en stor bidragsyter til menneskerelatert drivhusgassproduksjon. I følge FNs miljøprograms estimater står husdyr for rundt 32 % av metanutslippene forårsaket av menneskelig aktivitet.

Forsidebilde: Lexica

https://www.rt.com/news/600064-denmark-livestock-emissions-tax

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar