Derimot: Krigen som åpnet NATOs aggresjonen globalt og i Europa: Døråpnerkrigen. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Mange vestlige medier og politikere beskriver krigen i Ukraina som den første krigen i Europa etter andre verdenskrig. Det er ikke bare feil, det er helt feil. Natos krig mot den suverene staten Jugoslavia i 1999 med en folkevalgt president, var en folkerettsstridig krig uten mandat fra FN. Denne omgås nå med stor politisk og journalistisk behendighet.

Krigen var viktig på flere vis. Ikke bare viste den hva det nye Nato skulle bli for et redskap etter at Sovjetunionen som global og europeisek motmakt var oppløst. Det signaliserte også for alle som ville se at internasjonale regler kunne brytes hvis Nato-land, særlig USA, så seg politisk tjent med det.

Krigen ga Russland et utvetydig signal om det som internasjonalt var i emning og har helt sikkert fortalt de som seinere ble russiske ledere, hva de måtte gjøre for ikke at Russland skulle bli utsatt for noe lignende som Jugoslavia.

Siden ingen begivenheter skjer i et vakuum, i et historisk og politisk tomrom, men henger sammen med forutgående begivenheter, er krigen i dagens Ukraina knyttet sammen med Jugoslaviabombingen til Nato med Norge som ivrig deltager. Men som en historisk ironi er rollene nå snudd på hodet. Nå er Nato og vesten den tapende parten.

Knut Lindtner
Redaktør

Krigen som åpnet dørene

Gjengivelse og oversettelse ved Paul J. Midtlyng

24. mars 1999 startet NATOs bombing av Jugoslavia. For 25 år siden ble dermed grenser i Europa flyttet med makt – for første gang siden 1945.

Under tittelen «døråpner-krigen» trykket den marxistiske dagsavisa «Junge Welt» som utgis i Berlin den 23 mars en kommentar av Arnold Schölzel som oppsummerer hendelsen i lys av dagens situasjon. Schölzel skriver blant annet: 

Arnold Schölzel

«Åtte år etter oppløsningen av Sovjetunionen var begrensningene folkeretten og spesielt FN-pakten hadde lagt for imperialismens knyttneve-politikk («Faustrecht») midlertidig eliminert. NATO ga seg selv et mandat til overfalle Jugoslavia.

Forbundsrepublikken Tyskland som var blitt utvidet ved annekteringen av DDR deltok……. Det var først 15 år senere at daværende SPD-kansler Gerhard Schröder innrømmet: «Vi sendte flyene våre (…) til Serbia, og sammen med NATO bombet de en suveren stat – uten at det forelå en beslutning i Sikkerhetsrådet». Hans etterfølger Olaf Scholz og utenriksminister Annalena Baerbock ser det helt annerledes og kan ikke se noe brudd på folkeretten.»

«Etter dette vendepunktet har NATO vært en krigføringspakt. Felttogene mot Afghanistan, Irak og Libya som bryter med folkeretten, men også de ulovlige inngrepene i Syria hvor amerikanske tropper er stasjonert den dag i dag; NATO-medlemmet Tyrkias brudd på folkeretten i Syria og Irak ,og til slutt bruddene på internasjonal lov spesielt av USA og Forbundsrepublikken Tyskland Israels folkemord i Gaza er bare noen av en rekke stasjoner. Krigen i 1999 åpnet også døren som Russland gikk gjennom da de marsjerte inn i Ukraina i 2022.»

Schölzel peker også på at vestlige politikere og mediers demonisering av andre lands statsoverhoder siden har blitt mer enn alvorlig, nemlig dødelig. Slobodan Milošević omkom i et nederlandsk fengsel, mens Saddam Hussein i Irak ble henrettet og Muammar Al-Ghaddafi i Libya ble brutalt myrdet under NATOs tilsyn – ved hjelp av en bestialske  halshogger-bande.  

«I vestlige krigsmedier ble de tre framstilt som henholdsvis «Hitlers gjenganger», «slaktere» og «fascister». Om de ukrainske tilhengerne av fascisten Bandera, som på vegne av USA og EU styrtet den fritt valgte presidenten i Ukraina i Kiev i 2014 har de vestlige publikummet hørt så godt som ingen ting».

«Den 17. februar 2008 anerkjente flertallet av NATO-medlemmene Kosovos ensidige uavhengighetserklæring. Dermed var det umiddelbare målet for krigen i 1999 oppnådd –  den første voldelige grenseforskyvningen i Europa siden 1945. Kosovo er i realiteten et NATO-protektorat der 4800 NATO-soldater fra 28 land fortsatt er stasjonert. I april 2024 skal den tyske kontingenten skal økes enda en gang.

Jugoslavia ble beseiret etter 78 dager med bombing i 1999. I Ukraina startet kuppmakerne sin «antiterroroperasjon» mot Donbass-opprøret i 2014. Men den raske framrykningen mislyktes – dette var trolig imperialismens største nederlag siden 1999. Tidene endrer seg på nytt.»

Forsidebilde: iStock

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar