Derimot: Krig mot gjødsel Halve verden vil sulte under en Net Zero-politikk, sier to fremstående klimaforskere

Derimot.no

derimot.no:

Krig mot gjødsel

Av Chris Morrison

Milliarder av mennesker verden over vil sulte hvis Net Zero-politikken forbyr produksjon av nitrogengjødsel fra fossilt brensel. Dette er den sterke advarselen fra to ledende forskere som sier at eliminering av nitrogengjødsel og sprøytemidler fra fossilt brensel, «vil føre til at omtrent halvparten av verdens befolkning ikke har nok mat å spise».

I artikkelen ‘Challenging ‘Net Zero’ with Science’, uttaler professorene William Happer og Richard Lindzen fra Princeton og MIT, sammen med geologen Gregory Wrightstone, at Net Zero – den globale bevegelsen for å eliminere fossilt brensel og dets utslipp av karbondioksid og andre klimagasser –er «ikke vitenskapelig fundert og en trussel mot livet til milliarder av mennesker».

Kampen mot nitrogengjødsel utkjempes av grønne aktivister som argumenterer for store reduksjoner, og at mer organiske metoder må brukes. Dette kan strekke seg til fanatisme, som av Guardians George Monbiot som argumenterer for en slutt på avhengigheten av jordbruk. Tilbake på Jorden igjen viser forfatterne en graf som viser en «bemerkelsesverdig» økning i avlinger etter at den utbredte bruken av nitrogengjødsel begynte rundt 1950.

Forfatterne poengterer at enhver nåværende eller fremtidig beslutning fra myndigheter, som utelater en analyse av de katastrofale konsekvensene av å redusere fossilt brensel og CO2 til null, for folk med lav inntekt over hele verden, og fremtidige generasjoner, «er fatal mangelfull vitenskap og forferdelig politikk».

Happer og Lindzen er fysikere som har spesialisert seg på strålingsfysikk og dynamisk varmeoverføring i flere tiår. Dette er en del av atmosfærisk klimavitenskap. Etter deres mening er alt det Net Zero-står for ikke vitenskapelig fundert. De at Net-Zero «vitenskapen» er basert på fabrikkerte data som utelater tall som motsier deres konklusjoner, for eksempel om ekstremvær. IPCC-funnene er «regjeringenes meninger, ikke vitenskap». Videre er de ekstraordinære sosiale fordelene ved CO2 og fossilt brensel utelatt, og all vitenskap som viser at det ikke er en katastrofal risiko for global oppvarming blir ignorert.

Forfatterne siterer professor Steven Koonin, en tidligere sekretær for vitenskap for president Obama, som skrev i sin bok Unsettled, at «observasjoner som strekker seg tilbake over et århundre, viser at de fleste typer ekstremvær ikke beviser noen vesentlig endring». Koonin viser «flere grove eksempler» på både fabrikkerte data og utelatte motstridende data om ekstremvær i US Government Fourth Climate Science Special Report (CSSR) fra 2017. Rapporten hevder at det var markante endringer i ekstreme temperaturer over hele USA. Antallet temperaturrekorder satt de siste to tiårene «overstiger langt» antallet lavtemperatur-rekorder, hevdes det.

CSSR presenterte diagrammet ovenfor med alarmistoverskriften som vi ser. Diagrammet sies å være et lærebok-eksempel på presentasjon av fabrikkert data.

Koonin kommenterer påstandene om ekstreme temperaturer ved å bemerke: «Det årlige antallet temperaturrekorder viser ingen signifikant trend i løpet av det siste århundret, og heller ikke de siste 40 årene». Og Happer og Lindzen ser en nedadgående trend i høye temperaturer over nesten 100 år, mens CO2-utslippene har økt.

Koonin bemerker at CSSR-grafen med sin alarmerende overskrift er et «lærebok-eksempel på fabrikkering av data». CSSR-diagrammet gir ikke temperaturdata, men det «uvanlige forholdet» mellom rekordhøye og lave temperaturer. Det er «sjokkerende misvisende», sier han. Den falske forestillingen om hyppigere høye temperaturer i USA vil sannsynligvis påvirke påfølgende rapporter.

John Christy er professor i atmosfærisk vitenskap og Alabama State Klimaforsker ved University of Alabama at Huntsville (UAH). Han lagde grafen i bildet nedenfor, som viser prosentandelen av amerikanske værstasjoner som oversteg 100°F (38 grader Celsius) på nesten 1000 værstasjoner over hele landet.

Trenden er nedadgående, selv med økning i CO2-nivået.

Forfatterne er heller ikke imponert over arbeidet til FNs IPCC. Sent i fjor fortalte Melissa Fleming, sekretær for global kommunikasjon i FN, på et World Economic Forums «desinformasjonsseminar» at «vi eier vitenskapen» rundt klimaforskning. Vi mener at verden burde vite det, fortsatte hun, så vi samarbeidet med Google for å sikre at bare FN-resultater vises øverst.

Happer og Lindzen siterer nobelprisvinneren Richard Feynman som sa: «Ingen regjering har rett til å bestemme sannheten til vitenskapelige prinsipper». De legger til: «Gyldigheten til vitenskapelig innhold bestemmes av den vitenskapelige metoden. Ingen av IPCCs rapporter til «beslutningstakere», modeller og andre funn som hevder at farlig klimaoppvarming er forårsaket av CO2, klimagassutslipp og fossilt brensel er vitenskapelig fundert, de er bare meningene til IPCC-regjeringene».


Fra The Daily Sceptic, publisert 3 mars 2023.
Oversatt fra engelsk og forkortet av Northern Light. Linker og diagrammer i originalartikkelen.
Originalartikkel: Half the World Faces Starvation Under Net Zero Policies, Say Two Top Climate Scientists

17 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 17 ganger.

Post Views: 39

Les artikkelen direkte på derimot.no