Derimot: Kreftene bak krigen mot Russland, Kina og på Gaza.Siktemålet er global kontroll. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Vi skal notere oss hva denne tidligere helt sentrale personen i USAs dypstat-nettverk tenker og sier. Ukrainakrigen dreier seg ikke om frihet og demokrati, slik mange tror, men å svekke Russland som er en nøkkel-hindring for bestemte kapitalkrefter som vil skaffe seg global kontroll. Den russiske ledelsen vet dette og forholder seg til det. De oppfatter det som en dødelig trussel.

Dette er de samme kreftene som har plyndret verdens befolkning (Eks. kolonisystemet) for ressurser og utnyttet menneskenes arbeidskraft for sin egen berikelse. Deres militære organisasjon heter Nato som har vært brukt når det har vært nødvendig (Eks. Balkan, Libya).

Når målsetting kokes ned til dette og kreftene som driver det hele viser seg uten sin pynt og svulstige ord er det ikke annet enn mennesker som drives av griskhet og maktbegjær vi ser.

Men disse folkene har ansatt verdens beste ordkunstnere og kjøpt alle viktige informasjonskanaler for å fortelle en historie som vi skal tro på. I store deler av verden snur nå folk og regjeringer seg bort fra disse folkene, men i Norge tror svært mange fortsatt tror på dette. Det vil Norges befolkning få svi for i tiden som kommer. Vi har gjort Russland til vår fiende og er på randen av krig med vår store og fredelige nabo fordi vi har alliert oss med de folkene som har plyndret verden siden Columbus oppdaget Amerika.

Knut Lindtner
Redaktør

Det anglo-amerikanske-sionistiske imperiet sikter mot verdensherredømme.

Av Richard C. Cook.

Dette er et svar på en artikkel i dagens VT Foreign Policy, av min kollega Claudio Resta med tittelen: «Russian Roulette»: Det fryktelige målet med USAs proxy-krig i Ukraina er klart: Det er enten å forårsake et regimeskifte i Russland, eller å drepe oss alle.

Claudio siterer Richard Haass, president emeritus for Council on Foreign Relations:

«Hvilken strategi bør Ukraina og dets støttespillere følge? For det første bør de legge vekt på det defensive, som vil tillate landet å forvalte sine begrensede ressurser og frustrere Russland. For det andre bør Ukraina gis midlene – evne til å angripe over lange avstander – og til å angripe russiske styrker hvor som helst i Ukraina, så vel som russiske krigsskip i Svartehavet og økonomiske mål innenfor Russland selv. Russland må betale for en krig de initierte og forlenger. For det tredje må Ukrainas støttespillere forplikte seg til å gi langsiktig militærhjelp. Målet er å signalisere til Vladimir Putin at tiden ikke er på Russlands side, og at han ikke kan håpe på å utmatte Ukraina».

Richard Nathan Haass (født 28. juli 1951) er en amerikansk diplomat. Han var president for Council on Foreign Relations fra juli 2003 til juni 2023, før han var direktør for politikkplanlegging for USAs utenriksdepartement og en nær rådgiver for utenriksminister Colin Powell i George W. Bush sin regjering. Wikipedia.

Hva er Haass endelige mål for å forlenge galskapen i USAs proxy-krig mot Russland i Ukraina? Claudio Resta skriver:

«Det er åpenbart at elitens agenda fokuserer utelukkende på geopolitikk. I Haass tanker er ikke Ukraina en slagmark der ukrainske og russiske patrioter ofrer livet for sine land.

Nei. I Haass tanker er Ukraina den kritiske inngangsporten til Sentral-Asia, som forventes å bli den mest velstående regionen i neste århundre. Vestlige plutokrater har til hensikt å være hovedaktørene i Sentral-Asias utvikling, og som er grunnen til at de prøver å fjerne den største hindringen for en vestlig dominans der, som er Russland. Når Russland har blitt svekket og drevet tilbake, vil Washington stå fritt til å spre sine militærbaser over Eurasia, og legge grunnlaget for å begrense rivaliserende Kina gjennom provokasjoner, omringing og økonomisk kvelning».

Amerikas økonomiske hjelp i 2022 til Ukraina: Totalt 112 milliarder dollar.

Haass sitt perspektiv ikke er noe nytt. Det anglo-amerikanske-sionistiske imperiet har vært innstilt på å erobre verden i 500 år. På 1600-tallet kom mine egne engelske forfedre til Amerika på jakt etter frihet. I 1638 ankom min stamfar Thomas Bliss, en puritansk smed, til Massachusetts etter å ha blitt fortalt av undersåttene til kong Charles I og erkebiskop Laud, om å komme seg ut av et England som ikke ville ha folk som ham. Men sent på 1800-tallet bestemte folk som Cecil Rhodes og Nathaniel Rothschild seg for å bruke sin utrolige rikdom fra sørafrikansk gull og diamanter, til å «gjenopprette Amerika for det britiske imperiet». De lyktes gjennom Federal Reserve Act av 1913 og ved å dra USA inn i første verdenskrig.

Det var da Richard Haass’ Council on Foreign Relations ble grunnlagt med penger fra Morgan og Rockefeller. Dens formål frem til i dag er å fullføre den keiserlige maktovertakelsen, og for all fremtid gi USA finansiell og militær makt til å undertrykke alle Jordens folk, gjennom et regime med økonomisk utnyttelse og endeløse kriger. Richard Haass biografi viser perfekt hva som kreves.

Jeg dokumenterer i min bok Our Country, Then and Now, hvordan Council on Foreign Relations i 1940-1941, påla Roosevelt-administrasjonen den langsiktige planen for total militær dominans over hele kloden. Etter utslettelsen av Tyskland i andre verdenskrig, erklæringen om en kald krig mot Sovjetunionen, og opprettelsen av den nasjonale sikkerhetsstaten under president Truman, gikk planen for global erobring fremover. Da John F. Kennedy sviktet planen, ble han myrdet.

Siden har planen vært gjennomført med full kraft, og ledelsen har gradvis blitt overtatt av Neocons, ny-konservative. I 1991 manifesterte planen seg i Wolfowitz-doktrinen. Under presidentene George W. Bush og Barack Obama ble det full dominans over hele spektrumet- finans, militært og media.

De har nå brakt oss til randen av tredje verdenskrig mot Russland, Iran, Kina, BRICS+ og resten av det globale flertallet. Deres største nåværende prosjekter er Ukraina og Gaza. Men det er slaveri av hvert menneske på planeten er det de er innstilt på å oppnå. De som står bak er det vestlige økonomiske hegemoniet er et lite antall ultramilliardærer. De styrer WHO, WEF, NATO, og selvfølgelig Biden-administrasjonen.

Jeg tror ikke de vil lykkes med sitt endelige mål. Men de kan ha startet det som i enkelte kretser kalles Armageddon. Følg med.

Fra Global Research, publisert 29 mai 2024.
Oversatt fra engelsk og noe forkortet av Northern Light. Linker i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: The Anglo-American-Zionist Empire Aims at World Conquest.

Forsidebilde: esfckr

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar