Derimot: Klimakravene i Tyskland kan få konsekvenser.Transporministeren: Vi kan måtte forby privat bilkjøring i helgene. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Klimagalskap og infrastruktur-sjølvmord: Tyskland kan FORBY privat bilkøyring i helgane

Natural News skriv:

Den tyske transportministeren Volker Wissing har fått mykje kritikk etter å ha sagt at landet må innføre eit forbod mot køyring i helgane om sommaren, dersom reformer tilknytt deira kontroversielle Klimavernlov ikkje blir vedteke innan juli.

Den tyske transportsektoren har slite med å møte sine klientmål, sjølv om dei greidde å få sine drivhusgassutslepp ned på sitt lågaste nivå dei siste 70 åra. Landet si klimavernlov dikterer at sektorar som ikkje gjer det godt nok når det gjeld utslepp, må ta steg for å kome i rute med å møte måla sine.

Det tyske transportministeriet sa at det vil bli vanskelegare å reformere sektoren sin enn andre delar av nasjonaløkonomien, fordi det er vanskeleg for folk å gjere betydelege endringar når det gjeld transport over eit kort tidsrom.

Wissing sa at dersom komande tillegg til lova – som vil tillate transportsektoren å ikkje innfri enkelte av sine karbondioksid-reduksjonsmål so lenge landet møter sine andre utsleppsmål – ikkje blir godkjent snart, vil ministeriet bli tvinga til å innføre forbod mot køyring i helgane.

I eit brev til parlamentsleiarar la han til: «Det faktum at tillegga framleis ikkje er i kraft, fører til betydelege juridiske og faktiske uvisser. Dette tener verken klimaet eller ryktet til den føderale regjeringa.»

Difor sa han at det kan bli naudsynt å innføre tiltak som vil bli upopulære i den tyske befolkninga.

«Ein tilsvarande reduksjon i trafikken vil berre bli mogleg gjennom restriktive tiltak som er vanskelege å formidle til befolkninga, slik som landsdekkjande og tidsubestemt køyreforbod laurdagar og sundagar.»

Koalisjonspartnarar so vel som miljøgrupper skulda ministeren for skremselspropaganda. ei gruppe miljøorganisasjonar, inkludert Fridays for Future, Den tyske føderasjonen for miljø- og naturkonservering BUND, og Greenpeace, sa at avskaffing av mål for individuelle sektorar vil mørkleggje effekten av dei som har ein omfattande påverknad, spesielt trafikk, som ofte mislykkast i å møte måla sine.

Transportministeriet klargjorde at brevet ikkje var ein trugsel. I staden var det eit forsøk på å setje søkjelys på farane ved å mislykkast i å nå ein avtale rundt tillegget.

Transportministeren blir skulda for skremselspropaganda

Parlamentærleiar i Det grøne partiet, Katharina Droege, sa at ministeren burde kome med rimelege forslag for å beskytte klimaet i transportsektoren, heller enn å piske opp «grunnlagslaus frykt».

Detlef Mueller, vise-parlamentærleiar i Sosialdemokrat-partiet, sa at desse kommentarane ikkje vil hjelpe forhandlingane til tillegga, og sa: «Skremselspropaganda gjennom absurde forslag hjelper ikkje klimavern i transportsektoren i det heile, snarare det motsette.»

Leiaren i Det grøne partiet, Julia Verlinder, føreslo ein annleis takt, og sa til Det tyske pressebyrået at ei fartsgrense kan tene til å takle klimaproblem. Emnet har lenge vore gjenstand for kontrovers i Tyskland, og Wissing sa tidlegare denne månaden at dei ikkje hadde som intensjon å innføre ei fartsgrense på motorvegane. [Tyskland har fri fartsgrense på motorvegane, altso kan ein køyre so fort ein vil; oms.komm.]

Andre gjekk på Wissing si side, derimot, der finansminister Christian Lindner åtvara på X: «Klimavernlova til den tidlegare regjeringa kan snart føre til køyreforbod!»

Landet har òg opplevd eit dramatisk fall i registrering av nye el-bilar ettersom salet av desse køyretøya fall med 30% i løpet av det siste året. Regjeringa har som mål å ha 15 millionar elektriske bilar på vegane innan 2030, og no er der berre 1,4 millionar, noko som demonstrerer motstanden blant kundane til å endre åtferda si slik at den passar med klimainitiativa frå staten.

Omsett av redaksjonen i Saksyndig.

Kommentar fra Derimot.no sin redaksjon:

Det hadde vært langt mer effektivt å forby militær virksomhet og opprustning. Krig er den største klimasynderen på kloden og den verste forurenseren. Men denne virksomheten (krig og opprustning) er åpenbart fredet av klima-aktivister, miljøbevegelsen og såkalte «Grønne partier».

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar