Derimot: Klimaforsker:Temperaturstigningen siste året kan ikke skyldes CO2. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Klimaforsker uten peiling

Forfattet av Petter Tuvnes.

Ledende klimaforsker dr. Gavin Schmidt, sjef for GISS (Goddard Institute for Space Studies), innrømmer at man nå ikke har peiling på hva som er årsaken til relativt høye globale temperaturer det siste året. Temperaturutviklingen stemmer overhodet ikke med teorien om menneskeskapt oppvarming. Denne typen raske temperaturendringer kan ikke forklares med jevn og stabil endring i menneskeskapte utslipp av såkalte «klimagasser» som CO2, metan m.fl. Det må være noe annet som har gitt høye temperaturer, og som dr. Schmidt og IPCC ikke har greid å identifisere.

Innlegget er hentet fra Klimarealistene

NASA GISS, USA, er et av få institutter i verden som rapporterer global temperatur (GISTEMP). Instituttet ble herostratisk berømt med tidligere leder dr. James Hansen, som har spådd at havene vil begynne å koke, og som også er blitt arrestert for ulovlig demonstrasjon (i likhet med klimahysteriker Greta Thunberg). Andre ledende temperaturovervåkende institutter er HadCRUT, UK (kjent fra Climategate skandaløse eposter) og UAH, USA (mest pålitelig med satellittmålinger, Class 1, i følge prof. Humlum på www.climate4you.com ). UAH-målingene er vist i fig. 1.

Fig. 1. Temperaturmålinger fra UAH (University of Alabama, Huntsville). Leggg merke til økningen i temperatur i 2023-2024, og som Dr. Schmidt ikke kan forklare.

Dr. Schmidt har fått publisert en artikkel i tidsskriftet Nature i 2024 «Climate models can’t explain 2023’s huge heat anomaly — we could be in uncharted territory», og skriver bl.a.:

«Taking into account all known factors, the planet warmed 0.2 °C more last year than climate scientists expected. More and better data are urgently needed.» Han ber i realiteten bare om mer penger for å forske mer ettersom klimaforskerne som er lojale til FNs klimapanel – IPCC ikke har peiling.

IPCC har i alle fagrapporter kun forholdt seg til solkonstanten utenfor jordens atmosfære (TSI TOA), og ignorert sol som når jordoverflaten. IPCC mener også et skyer har en svakt varmende effekt (isolerende på varmeutstråling), og det stemmer om natten, men fravær av skyer om dagen har mye større effekt fordi mer sol skinner ned på jorden og gir levelig varme. GISS er en viktig premissgiver til IPCC, og nå er det på tide å forkaste det IPCC har kommet med hittil om mulige fremtidige katastrofale klimaendringer når de innrømmer at de ikke har peiling.

Uavhengige forskere har imidlertid en plausibel forklaring, og den finner de ved å se på utviklingen av globalt skydekke og absorbert solinnstråling ved jordens overflate. Dette er nemlig noe de IPCC-lojale forskerne ignorerer.En av de uavhengige forskerne er prof. Antero Ollila, Finland, som også er medlem av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd. Prof. Ollila har publisert en forskningsartikkel med tittel ” The 2023 Record Temperatures i tidsskriftet Science of Climate Change i 2024. Han har brukt data fra NASA CERES (Clouds and the Earth’s Radiant Energy System) som måler skydekke og elektromagnetisk stråling med forskjellig bølgelengde inn og ut fra jorden. Solen gir kortbølget stråling (SW, short wave) inn til jorden, mens det ut fra jorden stråler langbølget (LW, long wave) varmestråling. CERES data er fra 2001, men andre satellitter har data fra 1982 (CM SAF). Det viser seg at globalt skydekke har avtatt med ca. 3 %-poeng siden 1982, mens global temperatur har økt i den tiden, se fig. 2. De avanserte klimamodellene (GCM, general circulation models) er ikke i stand til å modellere virkningen av skyer, så prof. Ollila har derfor brukt en enklere IPCC-modell og sin egenutviklede modell.

Fig. 2. Globalt skydekke øverst. UAH global temperatur nederst. Fra fanen «Climate+Clouds» her: www.climate4you.com.

Resultatet til prof. Ollila stemmer meget godt med den virkelige utviklingen av global temperatur i motsetning til IPCC-modellene, se fig. 3. Det viser seg at stråling inn til jorden (ASR, absorbed solar radiation) er modifisert av reflekterende skydekke og partikler i luften (aerosoler). Refleksjonsegenskapene til jorden og andre himmellegemer benevnes faglig som «albedo».

Figur 3 fra Olilla, forklart i neste avsnitt.

Fig.3 ovenfor (Ollilas fig. 6) viser at det de siste årene er blitt mer direkte solinnstråling (ASR, gul kurve) som absorbers på land og i hav og med tilhørende endring i temperatur (UAH rød). Temperaturendringer i Stillehavet (ENSO, blå) har også betydning. Global oppvarming etter Lille Istid kan derfor forklares med effektiv solinnstråling til jordoverflaten fordi både sol og skyer har endret seg på en måte som til sammen gir oppvarming. Utslipp av CO2, som Ollia i en annen artikkel (Carbon Cycle Models and Budget ) har vist er mindre enn 10 % av totalt CO2 (grønn kurve), synes å ha neglisjerbar betydning.

Ollila er ikke alene om å påpeke dette. Andre er bl.a. Nikolov & Zeller i artikkelen «Temperature» her, og Nelson & Nelson i «Decoupling CO2 from Climate Change» her.

Konklusjon

Det er på tide å avslutte alle tiltak mot «fossil» energi fordi utslipp av plantenæringen CO2 har ingen målbar effekt på verken global temperatur eller klima. Målbare klimaendringer er naturlige, og det eneste vi kan gjøre er å tilpasse oss.

Det skal bli interessant å følge med på hvordan GISS og IPCC-leiren har tenkt å bortforklare NASA CERES. Litt mer om klimarealisme vs klimaalarmisme her.

Forsidebilde: Irina Iriser

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar