Derimot: Intervju med en russisk feltprest. Den russisk-ortodokse kirken er en viktig motiverende kraft i krigen.

Derimot.no
Derimot: Intervju med en russisk feltprest. Den russisk-ortodokse kirken er en viktig motiverende kraft i krigen.

derimot.no:

Dr. Bjørn D. Nistad som deltok i gruppen nordmenn som besøkte Donbas i sommer viser i denne videoen i hvor stor grad den russisk ortodokse kirken nå engasjerer seg i krigen som pågår. Og for min egen del var jeg sjøl svært overrasket i hvilken grad denne kirken deltok å russisk side.

Restriksjonene i Ukraina mot det russisk-ortodokse kirken tror jeg kan ha bidratt til dette og i så fall var dette en stor politisk feil fra den ukrainske regjeringen. Jeg tror noen av oss undervurderer hvor viktig og sentral troen er for mange mennesker og i hvor stor grad den motiverer og legger retning for folks valg og handlinger.

Knut Lindtner
Redaktør

Les artikkelen direkte på derimot.no