Derimot: Ingen grunn til å bli skremt. Den «høye» globale temperaturen i 2023 er helt naturlig. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Av Erik Bye

Mandag 19. mars var det oppslag i både Dagbladet og NRK, om svært høy global temperatur i 2023. Dette var meldt av Verdens Meteorologiorganisasjon, WMO.

Slår «rød alarm»

Her er en link til Adressa, den rapporten fra WMO er linket til:

Ny rapport om klimaet i 2023 – WMO slår «rød alarm»

I følge WMO er den globale temperaturen i 2023 1.45˚C høyere enn i før-industriell tid.

IPCC har tidligere meldt at temperaturen har gått opp 1.07˚C i 2019. Dersom vi legger den trenden til grunn som dr. Roy Spencer (UAH) opererer med, 0.015˚C pr. år, ender vi på 1.13˚ i 2023. Dr. Roy Spencer meldte om denne trenden, 0.015˚C pr. år, senest for February Data for UAH MSU, så det er ingen grunn til å tvile på denne verdien. Det innebærer at WMO rapporterer en temperatur som er 0.32˚C høyere enn gjennomsnittlig global temperatur.

El Ninjo

Hva er årsaken til dette? Ganske åpenbart, WMO rapporterer en enkeltmåling for et år, 2023, uten å skjele til temperaturtrenden. I øyeblikket har vi en El Ninjo, og denne bidrar midlertidig med en temperaturstigning. Dette meldes av dr. Roy Spencer som avviket. For februar var dette avviket 0.93˚C over gjennomsnittsverdien. Det blir helt feil å legge årsverdiene for temperaturutviklingen til grunn i denne sammenheng. Allerede nå er El Ninjo i ferd med å svekkes. Den går mot en nøytral fase, deretter mot den avkjølende fasen La Nina, og temperaturen vil jevne seg ut. Dersom intet uforutsett skjer, vil trenden fortsette som før, og årsverdiene for den globale temperaturen vil korrigere seg etter La Nina og det hele fortsetter som før. El Ninjo påvirker hverken den globale temperaturen eller klimaet permanent:

El Ninjo påvirker ikke temperatur og klima permanent

Nedgangen blir rapportert av de organisasjoner som følger ENSO-utviklingen:

ENSO Outlook:

http://www.bom.gov.au/climate/enso/outlook/

ENSO Forecast

https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/

Hva er grunnen til at WMO feilaktig melder om en kraftig økende temperatur, som er en følge av en temporærvtemperaturstigning, det er for meg ubegripelig.

NRK

På NRK hadde de også en svært feilaktig melding om et stigende havnivå. I følge programlederen, Nina Owing og Petter Oulie-Hauge skyltes dette smelting av havis. Imidlertid, alle som kjenner til egenskapene for is som flyter i vannet, volumet endre seg ikke merkbart om isen smelter. Dette er det Arkimedes lov forteller oss om. Men, kanskje ikke så rart at NRK begår denne tankefeilen. I rapporten fra WMO står det rimelig uklart:

«Climate change is about much more than temperatures. What we witnessed in 2023, especially with the unprecedented ocean warmth, glacier retreat and Antarctic sea ice loss, is cause for particular concern, she said.

On an average day in 2023, nearly one third of the global ocean was gripped by a marine heatwave, harming vital ecosystems and food systems. Towards the end of 2023, over 90% of the ocean had experienced heatwave conditions at some point during the year.
The global set of reference glaciers suffered the largest loss of ice on record (since 1950), driven by extreme melt in both western North America and Europe, according to preliminary data.

Antarctic sea ice extent was by far the lowest on record, with the maximum extent at the end of winter at 1 million km2 below the previous record year – equivalent to the size of France and Germany combined.

“The climate crisis is THE defining challenge that humanity faces and is closely intertwined with the inequality crisis – as witnessed by growing food insecurity and population displacement, and biodiversity loss” said Celeste Saulo.»

«The global set of reference glaciers suffered the largest loss of ice on record (since 1950), driven by extreme melt in both western North America and Europe, according to preliminary data.»

Det er kanskje naturlig å kople «sea ice losse» med «heat and melting».

STORE KUNNSKAPSHULL

Noen ganger er kunnskapshullene så store, at de kan sees, med det blotte øyet.

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar