Derimot: Ideologier ligger i bunn av konflikten: Sionister er som andre rasister; ‘ikke i våre gater’. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Av Trond Ali Linstad

Sionisme er i fokus; Ideologisk grunnlag for staten «Israel». En rasistisk og kolonialistisk tenkning, rot til krig i urett i regionen. Og egentlig årsak til den israelsk-palestinske konflikten.

Sionisme er rasisme

Sionisme fremmer i Israel/Palestina tanken om at én befolkningsgruppe (jøder) skal ha fortrinn fremfor en annen befolkningsgruppe (ikke-jøder/palestinere) og at Israel skal kunne videreføre dette i statens regler og lover.

Situasjonen som er beskrevet ovenfor, er per definisjon rasistisk. Les dette: «Hvis man i et samfunn, en stat el. et lokalsamfunn, har en befolkning som skiller seg fra den øvrige rasemessig, og denne gruppen ikke besitter de samme rettigheter som den øvrige befolkningen, taler man om rasisme.» (Gyldendals Store Konversasjonsleksikon, bind 4, s. 3205.) Det er situasjonen i staten «Israel».

Israel skal være en «jødisk stat». (Israels Uavhengighetserklæring.) Israel er ikke en stat for «israelitter»; beboere med statsborgerskap i staten. Da ville ikke-jøder/palestinere kunne ha samme statsborgerlige rettigheter. Israel er for én befolkningsgruppe (jøder); andre (palestinske arabere) er diskriminert. Det er også slått fast i den israelske statens nye «Basic Law». Israel skal kun være for én befolkningsgruppe: «jøder». Andre har ikke de samme rettigheter.

Fordriving og etnisk rensing

Forskjellsbehandling av befolkningsgrupper var for sionister aktuell politikk fra første stund av. Theodor Herzl, den jødiske statens «åndelige far» (Israels Uavhengighetserklæring) skrev i sine dagbøker hvordan jødiske innvandrere til Palestina skulle «oppmuntre» den innfødte befolkningen (araberne) til å forlate landet, blant annet ved å «nekte dem arbeid». Den holdningen er bestemt ført videre.

Araberne/palestinerne skulle «forflyttes»; drives ut fra den jødiske staten. Det ble grunnlag for etnisk rensing: «Hele byer som Beisan, Jaffa, Acre, Lydda og Ramlah og arabiske deler av byer som Haifa, Safad og Jerusalem, ble tatt over av sionistiske styrker.» (FN-dokument: Acquisition of Land in Palestine. New York 1980.)

Egen «overlegenhet»

I sionismen ligger klassisk rasisme. De tidligere sionister som Theodor Herzl og andre mente at jødene var «ugjenkallelig og evige fremmedartet» (Encyclopedia Judaica). Antisemittisme var for disse «rasjonell». (Theodor Herzl.)

Jødedom

Det må understrekes at jødedom ikke er sionisme.
«Problemet med Israel var aldri dens jødiskhet; judaisme har mange ansikter, og flere av dem gir solid basis for fred og sameksistens. Problemet er Israels sionistiske, etniske karakter. Sionisme har ikke samme spillerom for pluralisme som jødedom kan tilby, særlig ikke for palestinerne. Palestinerne kan aldri bli del av den sionistiske stat og vil fortsette å kjempe.» (Ilan Pappe. The Ethnic Cleansing of Palestine. Oxford 2006.)

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar