Derimot: I Tyskland tvinges nå Palestina-solidaritet under jorda. Konsekvensen et at demokratiet kvistes. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Kruttønna Tyskland

Av Jan Hårstad

I årevis har jeg bedt selvtenkere beskjeftige seg med Tyskland, noe som slett ikke er enkelt i Norwegen da våre professorer og journalister i stort lanserer Tyskland som et superland for demokrati (Bernt Hagtvet) og  – igjen – som vår bastion mot det fæle Russland. 

Det er ikke noe hemmelighold om Bundeswehrs langtidsplaner. Der står det svart på hvitt at Deutschland skal være en Führungsmacht militært i Europa. Og pengene som går til hæren og rustningsindustrien er ekstreme. Tyskland skal bli «krigsdyktig» heter det.

Det framgår også av strategiske dokumenter at Tyskland er helt i staver over de gode energi- og militær-avtalene med Norwegen. De tror knapt sine egne øyne så fint som det går.

Umiddelbart etter at Gazakrigen brøt løs 7 oktober 2023, har Tyskland jaget palestinske aktivister som nazistene jaget jøder utover 1930-tallet. Palestinsk solidaritet med palestinske fanger er en forbudt organisasjon, demos klubbes ned konsekvent og ettermiddagen fredag 12 april kom det til en oppsiktsvekkende razzia i Kongresshallen i Berlin Tempelhof.

Helt åpenbart har arrangørene jobbet intenst med å ha en lav profil på denne palestinakongressen vel vitende om at det offisielle Tyskland ville sabotere den. Også DIE LINKE!!!

Kongresshallen tar 1000 deltagere, men her stilte da politiet opp i et antall av 900 og sa at brannforskriftene bare tillot innslipp av 250. Men det stoppet ikke der: selv jødiske aktivister for fred ble tatt hånd om av politiet som farlige og prominente og eldre palestinere likeså. Kort; Politiet sørget for at kjempearbeidet med denne Kongressen ble tilintetgjort.

Å fremme en fredspolitikk overfor Russland gjør en til en politisk tvilsom, kanskje kriminell person i dagens Tyskland.

Alle som er knyttet til partiet AFD er konsekvent boikottet og demonisert. Offisielt påståes det at de er «rasister» men det skal man ikke la seg lure av. Eliten i Tyskland brenner etter en revansjekrig mot Russland. Det er deres sentrale pasjon og AFD pådrar seg framgang ved å ivre for fredsforhandlinger og normalisering med Russland. Det er det som er høyforræderiet. De står i veien for krig. Og det gjør partiet populært blant folket som allerede nå merker at omlegget til tysk Krigsøkonomi gjør dem fattigere.

Du trenger ikke være professor i statsvitenskap for å vite det at i to verdenskriger har UKRAINA hatt en sentral plass i tyske krigsmål. Alle de gruvene og alt det korn og skog Ukraina hadde, var noe Tyskland også ville ha del i. Og nå mer enn noen gang da Tyskland er fattige på strategiske råstoffer og kaster blikket på gruvene i Norwegen også. De kommer.

Avskaffelsen av all type marxistisk tenkning har ført til et merkelig verdensbilde i Norge. En tror historien beveger seg ut fra politikersnakk. Snakk er ifølge norske statsvitere historiens motor. Der er det ingen forskjell på Aftenposten-Klassekampen-Document.

Det som nå skjer over hele det gamle imperialistiske Europa er at våpenselgerstatene mobiliserer seg til en massiv undertrykkelse av Palestina solidaritet. Dess mer enn undertrykker desto større er faren for at åpen demokratisk politikk blir tvunget under jorda der en kan ta i bruk metoder vi ikke forbinder med Hagtvets lysende demokrati.

Forsidebilde: Lexica

Redaksjonen har lagt til bilde m/tekst

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar