Derimot: I en brytningstid er det mange som skifter side.Fra fredsforkjemper til krigshisser. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Forvandlingen

Av Jan Hårstad

Jeg kan ikke rose meg av å være noen stor leser av skjønnlitteratur, men Kafkas novelle «Forvandlingen» betrakter jeg som noe av det ypperste innen sannferdig tale.

Den begynner slik: «Da Gregor Samsa en morgen våknet i sin seng av urolige drømmer, fant han seg forvandlet til et digert, ufyselig kryp.»

Når man har levd såpass lenge som jeg har en sett mange slike Gregor Samsa-forvandlinger av personer, men større historie er fulle av dem.

Der hvor historien gjør brudd og sprang, foregår det også omlegg av politiske posisjoner som også sjokkerer folk som en skulle tro visste bedre.

Vi kan begynne med Spartakist opprøret i Tyskland 1918-19. Keiser Wilheilm abdiserte og en satte inn sosialdemokrater til å lede WeimarRepublikken.

Det første herrene Ebert, Noske og Scheidemann gjorde var å sette opp en hemmelig telefonlinje til Reichswehr som på dette tidspunkt var dypt forhatt i folket. Og sammen jobbet disse for at Spartakist-opprøret ble knust og Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht drept.

Før hun ble drept skrev Rosa: «disse folkene er de verste drittsekker verden noen gang har sett.»

Når Quisling-bevegelsen i Norge skjøt fart, skjedde det at noen  marxister som hadde stått sentralt ved innføringen av marxisme i Norge, gikk over til Nasjonal Samling. Det var Sverre Krogh (1883-1957) og Eugene Olaussen (1887-1962) Samt «anarkist» Albin Eines (1886-1947).

Tirsdag 19 mars holdt Nato-generalene toppmøte på den amerikanske basen Ramstein med forsvarssjef Lloyd Austin som veileder. Nye 60 milliarder dollar i militært utstyr skal sendes til Ukraina. Verneplikt pålegges alle Nato-stater, Macron får med seg flere i ideen om å sende Nato bakkestyrker til Ukraina. Telemarkbataljonen på Baltikum står under tysk kommando og Kanzler Scholz vil at Tyskland skal trappe opp ytterligere.

Krigsmobilisering i vest.

Kort: vi lever i et historisk brudd hvor den vestlige verden mobiliserer for verdenskrig mot Russland/Kina.

Ut fra historiske erfaringer fra første og annen verdenskrig kan vi da med stor grad av sikkerhet si at folk som tidligere har kalt seg marxister og anti-imperialister skifter side og stiller seg til disposisjon som ideologer for vestlig imperialisme og militarisme.

Et forvarsel om dette er kronikkene i Aftenposten hvor landets professorer i statsvitenskap pisker opp stemningen for tredje verdenskrig. Ja selv folk fra Johan Galtungs fredsinstitutt PRIO, ivrer for krig.

Det som er helt unikt med Norge er at det ikke finnes noe politisk parti som motsetter seg den amerikanske militære okkupasjonen av Norge. Går du inn på Rødts blog finnes det ikke analyser verken av dette eller de enorme Nato militærøvelser som finner sted i NordNorge, noen av de største i historien.

En rekke av deres prominente medlemmer har agitert til støtte for Natos stedfortreder krig i Ukraina. 

Og hvis vi oppsummerer historiske erfaringer som jeg her har skissert, så er dette i dag sannsynligvis bare begynnelsen til en full Gregor Samsa Forvandling.

Forsidebilde: iStock

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar