Derimot: I Canada dør uvanlig mange leger: Dødeligheten hos leger var 53% høyere i 2022 sml. med 2019.

Derimot.no

derimot.no:

I Canada dør uvanlig mange leger:

132 kanadiske leger har dødd plutselig eller uventet siden Covid 19-vaksinen ble lansert.

Canadian Medical Association holder fast på at det finnes en taushetens konspirasjon.

Av dr. William Makis.

Dødeligheten blant kanadiske leger var 53 % høyere i 2022 enn i 2019. 

Men disse usedvanlig høye dødstallene viser seg stort sett å ramme  yngre leger.  Tallene for medisinstudenter eller medisinsk personell under 30 år er hele 900 % høyere i 2022 sammenliknet med gjennomsnittet i 2019/202.

2021 plutselige og uventede kanadiske legers død:

Jeg vil gjerne takke Michael for det enorme arbeidet han har gjort og de hundrevis av timer han han brukt på å samle inn disse viktige data fra offisielle medisinske kilder.: 

Canadian Medical Association, Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, Provincial medical Associations, Canadian Medical University Alumni Associations, Provincial Colleges of Physicians and Surgeons, og andre dødsannonser på nettet.

Jeg vil også takke Sonja, veteranforeninger og alle andre som har skaffet fram verdifulle bidrag til undersøkelsen.

Disse dataene kan man finne hos Canadian Medical Association og også hos Royal College of Physicians og hos Surgeons of Canada.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: Online Marketing

39 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 39 ganger.

Post Views: 59

Les artikkelen direkte på derimot.no