Derimot: Hvor ble det av klimadebatten? Nå oversvømmes vi av klimapropaganda fra alarmistene. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Av Erik Bye

I øyeblikket er klimadebatten nærmest død i Norge. Hele pressekorpset i Norge, med NRK, TV2 andre medier og alle avisredaksjoner er tydeligvis enige: En klimadebatt er unødvendig. Men, er den det? Dette har jeg formulert som en av de små elefantene i rommet:

Hvorfor er det ingen ansvarlige som snakker om den manglende klimadebatten?

Svaret er:
De ansvarlige kan ikke snakke om den manglende klimadebatten. I en åpen debatt vil de tape kampen og tape ansikt. Bevisene mot IPCCs budskap er overveldende. Men, uten en fri og åpen saksdebatt lever vi nærmest i et uopplyst diktatur. Den tanken er umulig å akseptere i et moderne, åpent demokrati.

Så, hva har skjedd? Var det bedre før? Når var eventuelt før? Og, hva er årsakene til endringen, at debatten nå er fullstendig død og fraværende?

CICEROs rolle

CICERO har hatt en dominerende rolle i norsk klimapolitikk. I perioden frem til 2015 var det Pål Prestrud som hadde direktørstillingen i flere år, og var stiftelsens ansikt utad. Han hadde ikke spesiell faglig kompetanse i klimaspørsmål, og det kompenserte han med tøffhet og hersketeknikker i debattene. Men, det var debatt og Prestrud både deltok og førte ordet med en tøff tone. På det tidspunktet var også kanalene oppe i norsk presse, og TV- mediene hadde ingen uttalte sperrer.

Her er ett eksempel på Prestruds opptreden:

CICERO ødelegger klimadebatten.

Erik Bye desinformerer om klima.

CICERO fortsetter å ødelegge klimadebatten.

Å påstå at CO2 er en forurensning vitner ikke om kjennskap til atmosfæriske gasser og f.eks. fotosyntesen. Oppsiktsvekkende av en biolog!

Debattdekretet

Men, dette endret seg da Kristin Halvorsen overtok direktørstolen. Sakte men sikkert strammet hun til, med politikernes velsignelse. Den opposisjonelle rollen som f.eks. Klimarealistene spilte i det norske samfunn ble raskt og effektivt desimert, med debattdekretet til Halvorsen, se dekretet i bildet under. På den måten ble debatten kvalt fullstendig.

Talspersonen Bjørn Samset

Samset overtok Prestruds rolle. som faglig talsperson utad. Han ble også den forskeren som ble benyttet av NRK, til å uttale seg om klimaet. Han uttalte gang etter gang: « Vi har aldri vært så sikre før», nær 100% etter hvert. Nærmest ensbetydende med: «Science is settled», ferdig snakka. Han presterte også å si: «Modellene stemme, nå som alt er med.» Til tross for at IPCC hadde understreket at klimaet ikke kunne modelleres, og derfor heller ikke predikeres. Ingen hadde noen forutsetninger for å uttale seg om et fremtidig klima.

«2070»

Allikevel skrev Samset en klimabok «2070», med råd for fremtiden. Nærmest en selvmotsigelse, og antakelig best passende under sjangeren «science fiction». Det vil føre for langt å gå gjennom alle feil og mangler i den boka. Men, Samset finner M. Mann feilfri, etter at han har blitt avslørt som en svindler ved konstruksjon av hockey-kølle-modellen. Avslørt av statistikerne Ross McKitrick og Steve McIntyre. Men Samset holder på sitt, uvisst med hvilken begrunnelse.

Inn i skoleverket

CICEROs dominerende rolle blir underbygget ved at stiftelsen bidrar til klimaundervisningen i skolen. Og akkurat dette er påfallende på minst en måte. I 2013 ønsket Klimarealistene å bidra til klimaundervisningen i VGS med sitt Klimahefte. Dette satte CICERO, Bjerknessenteret (UiB) og Met. Inst. seg sterkt i mot. De fikk hindret utsendelsen ved å henvende seg skoleledelsen. Med begrunnelse at ingen part skulle påvirke undervisningen om klima. Nå har de gjort akkurat det, ved å tiby sitt klimastoff til skoleverket. Det er forskjell på Kong Salomo og Jørgen hattemaker, fortsatt. At skoleverket allerede var ensidig påvirket dokumenterte de godt, da det var snakk om å bruke filmen til Al Gore, «En ubehagelig sannhet», i undervisningen. I England ble det rettssak, og filmen ble tillatt med bruksanvisning. Der ble alle feil og msngler ved filmen understreket. I Norge tok ministeren filmen i mot med åpne armer, uten å mokke:

Den ubehagelige sannheten” – en film som gjør deg klokere. Se den med dine elever.

Snakk om inkompetanse og naivitet!

Alle debattkanaler stenges

Budskapet til IPCC ble etter hvert mer og mer enerådende. Alle aviskanaler er i praksis lukket, redaksjonene snakker sammen! NRK og andre mediekanaler stenger for debatt med de som er kritiske til IPCCs budskap. CO2-hypotesen til Klimapanelet holdes høyt, selv om varmeteorien til Arrhenius’s ble avvist i 2007.

Etter modell fra BBC, bestemte også norske mediekanaler seg for å stenge kritiske røster ute fra debattene. Undervisningsplanene i skoleverket ble tilpasset CO2s oppvarmende effekt, og undervisningsmålene ble koordinert mot trusselen rundt menneskeskapte klimaendringer.

Indoktrinering av samfunnet

På denne måten ble skoleverket indoktrinert om klimaspørsmål. På den måten budskapet til Klimapanelet ble presentert på, fullstendig dogmatisk, er ogs den norske befolkningen langt på vei indoktrinert, i alle fall omtrent halvparten nå. Vi ser tilløp til indoktrinering helt ned i barnehavene, ved at Bibliotekene tilbyr klimskosetimer for de minste.

Konsekvenser av debattdøden

Storting og Regjering er nærmest totalt indoktrinert, naive og apatiske i sin holdning til all vranglære og IPCCs falske narrativ.

Barnehagene blir indoktrinert, bl.a. gjennom Biblioteksopplegg, bl.a. gjennom klimakosetimer!

Det norske folk er indoktrinert.

Det grønne skiftet er ledestjerner i Regjering og Storting.

Universitet & høyskolesektoren har en ledelse som overstyrer de ansatte forskerne i synet på klimaet!

Arbeidslivet truer med sanksjoner dersom ansatte opponenerer mot IPCC-dogmet.

Var alt bedre før?

Her er et eksempel på en åpen og leken debatt fra Dagsavisen Nye Meninger, i 2009:

EN KLIMADEBATT FRA ARKIVET: VARM, VARMERE, VARMEST!

Tittelleken:

Hege Ulstein: «Noen liker det hett»

Erik Bye: «Noen må ha det hett»

Ukjent IPCC-tilhenger: «Noen får det hetere»

Ole Hentik Ellestad: «Kaldere klima skaper het debatt»

Knut E. Alfsen: «Når feberen stiger»

Erik Bye: «Vil feberen gå ned?»

SFTs direktør Ellen Hambro: «Kom inn i varmen»

Var det bedre før? Om ikke noe annet, det var mulig å føre en debatt i dagspressen. Og, forsker Knut Erik Alfsen fra CICERO hang seg på. Nå er ikke forskerne inne i arenaen i det hele tatt.

Er forskerne klar over at det er de som har mest å tape på den nåværende debattørken?


Forsidefoto: Lexica.art

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar