Derimot: Hvilke formål har begrepet “konspirasjonsteori”?Det er skapt for å hindre gravende journalistikk. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Vi sakser denne artikkelen fra Steigan.no fordi den diskuterer et begrep som brukes av mange når de ikke orker å tenke eller mangler argumenter. Begrepet ble oppfunnet av CIA og brukt mot alle kritiske stemmer som ikke ville godta CIAs tildekking av alle konspirasjonene de deltok i. Begrepet er altså i seg selv en CIA-konspirasjon.

Enhver som bruker begrepet konspirasjonsteori om meninger en ikke liker eller er uenige i avslører at en i beste fall er naiv. Problemet er, slik det blir påpekt i artikkelen, at verden er stappfull av konspirasjoner. Det er disse som fører til at folk spekulerer på hva som faktisk foregår (konspirasjonsteorier). Uten denne typen spekulasjoner ville vi hatt en befolkning som godtok nærmest hva om helst som ble fortalt dem. Når det gjelder visse saker er det nesten det vi har fått, dessverre.

Knut Lindtner
Redaktør

Begrepet «konspirasjonsteori» er skapt for å hindre gravende journalistikk

Av Pål Steigan

En dansk leser skriver til oss:

Jeg har flere gange undret mig over den mere eller mindre tilfældige omgang med begrebet konspirationsteori.

Efter min vurdering sætter ”almindelige” danskere ordet i sammenhæng med begrebet ”sammensværgelse”, altså noget samfundsundergravende, som man skal tage afstand fra. Denne fortolkning kommer i øvrigt klart til udtryk i de danske MSM.

I praksis fordømmes og vurderes tanker, skriverier, udtalelser, der i MSM omtales som konspirationsteorier, som noget ”farligt”, som man ikke skal bruge tid på, fordi indholdet er samfundsnedbrydende.. M.a.o. skal disse tanker enten ignoreres, forbydes og/eller bekæmpes.

Det er i hvert fald i Danmark lykkedes magthaverne og deres betalte medier at fremstille alternativ viden/tænkning som noget odiøst. I praksis er det derfor overordentligt svært at komme igennem med nogen form for offentlig diskussion af diverse samfundsproblematikker.

Vår leser har rett. Vi har tatt opp dette i flere forbindelser.

https://steigan.no/2022/08/begynner-de-a-fa-panikk-eu-kommisjonen-og-fn-lager-stor-kampanje-mot-konspirasjonsteorier/embed/#?secret=FDIstKd9bE#?secret=r6zFBla7Dt

Eksplosjonsartet bruk fra 2016

Vi har brukt Google Trends for å se på hvordan dette begrepet har spredd seg.

Først i Norge:

Altså null interesse før ca. 2013. Uten å ha gravd djupere i materien vil vi antyde at det ble introdusert av John Færseth i boka KonspiraNorge.

https://steigan.no/2017/08/konspirafaerseth/embed/#?secret=RZm9raglWA#?secret=B9Gvo7KTN1

Og så kom det på banen omtrent samtidig med den amerikanske valgkampen fram mot 2016.

Så eksploderte det rundt koronagalskapen fra 2020 før det dabbet av til null for så å få en ny eksplosjon samtidig med krigen i Ukraina. Trenden er nå på vei nedover igjen.

Vårt inntrykkk er at de færreste som bruker begrepet har noen djupere forståelse av hva det betyr. Vi er for eksempel blitt beskyldt for «å spre konspirasjoner», hvilket viser at vedkommende som bruker det har dårlige språkkunnskaper og stryker i logikk.

Hva så med Danmark?

Vår danske leser har altså ikke så mye å klage over som vi har i Norge. Begrepet kom riktignok tidligere der. Men bruken er ikke så voldsom som blant oss «fjeldaber».

Hva med Italia?

Italia er jo konspirasjonenes land par excellence. Fra drapet på Caesar til drapet på Aldo Moro og fram til i dag.

Dette tilsvarer mitt inntrykk. Begrepet er dødt i Italia. Kan det komme av at italienerne vet at all politikk er konspirasjon, enten mellom de herskende eller fra de herskende over folket?

Det kan se sånn ut. For hvis vi ser på interessen for «konspirasjon» i motsetning til konspirasjonsteori, ser det sånn ut:

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image-36.png

Italienerne er med andre ord mye mer opptatte av virkelige konspirasjoner enn av propagandabegrepet «konspirasjonsteori».

Fra et journalistisk synspunkt er «konspirasjonsteori» et fullstendig hjernedødt og unyttig begrep. Enhver avsløring som er verdt saltet sitt er en «konspirasjonsteori» inntil journalisten har gjort jobben sin og avslørt at teorien faktisk stemmer, at det har vært drevet kokelimonke for å villede offentligheten. Og da kan det vanke en Skup-pris.

Begrepet «konspirasjonsteori» er simpelthen skapt for å hindre gravende journalistikk, og sånn sett fungerer det jo.


(NRK: EU er opptatt med feilinformasjon og desinformasjon – se oppslag i natt på NRK: EU håper å bevisstgjøre influensere EU innfører tiltak i håp om å få influensere til å bidra positivt i samfunnet, særlig overfor unge. EU håper tiltakene vil bidra til økt bevisstgjøring hos influensere slik at de forstår hvor skadelig det er dersom de deler feilinformasjon, desinformasjon, hatprat eller snakker nedsettende om andre. Influensere er for mange unge den eneste kilden til nyheter og meningsytringer, og EU mener derfor at det påhviler dem et stort ansvar.)

Forsidebilde: Juan Rumimpunu

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar