Derimot: Hva vet de som styrer landet? Mine spørsmål til spørretimen i Stortinget! – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Av Erik Bye

Det ser ut til å være slik at våre politikere som skal håndtere klimasaken, ikke baserer sine vedtak på fakta, men på følelser og fantasier. Her er mine spørsmål, svar den som kan, Storting og Regjering stiller fulltallig. Noen spørsmål er rettet til representantene på Stortinget.

1. Hvor mye CO2 er det atmosfæren?

2. Hvor mye CO2 er det i blodet vårt?

3. Hvor mye har temperaturen steget etter den før-industrielle tid?

4. Hvor mye kjøligere er det nå, sammenliknet med for 1000 år siden?

5. Hvorfor er CO2 en skadelig gass, til Gahr Støre?

6. Hvorfor er CO2 noe søppel, til Tina Bru?

7. Hvor mye CO2 puster du ut per år, Tina Bru?

8. Hvilken konkret klimakrise er det vi står midt i, Lars Haltbrekken?

9. Er varme-hypotesen til Arrhenius falsifisert, til miljøvernministeren?

10. Hva endrer seg først, temperaturen eller CO2-nivået, til Nikolai Astrup?

11. Hvor mye CO2 absorberes i norsk skog, og hvorfor vil du ikke ha det med i regnskapet, Erna Solberg?

12. Hvor mye stiger temperaturen per år nå, Une Bastholm?

13. Stiger temperaturen jevnt, eller eksponensielt?

14. Kan vi nå 1.5-gradersmålet i 2030, Lan Marie Berg?

15. Er det i det hele tatt noe behov for 1.5-gradersmålet, Gahr Støre?

16. Hvorfor puster vi ut CO2, Tina Bru?

17. Hvordan produseres CO2, Ola Elvestuen?

18. Modellerer IPCC klimaet?

19. Hvor lenge oppholder CO2 seg i atmosfæren? ca 10 år, ca 100 år, tusener av år, Rasmus Hansson?

20. Hvorfor pumper gartnerne inn CO2 og øker nivået opp til ca. 1.200 PPM CO2 i drivhusene sine?

21. Kan du nevne et vitenskapelig dokumentert vippepunkt, Lars Haltbrekken?

22. Kan CO2-hypotesen dokumenteres vitenskapelig? I så tilfelle hvordan? Kan hypotesen falsifiseres?

23. Klima-avgiftene, hvem får disse, og hva gjør de for å «redde» klimaet, Slagsvold Vedum?

24. Hvorfor legger IPCC også naturlig CO2 inne i modellene sine?

25. Hvordan kan IPCC se bort fra at naturen påvirker klimaet?

26. Når IPCC benytter ekspertbidrag i sin modellering, hvordan kan de da beregne sannsynlighetene sine?

27. Hvordan vil Henrys lov påvirke utsug av CO2 fra atmosfæren?

28. Hva er det laveste CO2-nivået livet på jorda vil overleve på?

29. Betyr det noe for klimaet om CO2 slippes ut på kontinetet istedenfor i Norge, Slagsvold Vedum?

30. Melkøya-elektrifiseringe, hva er den EGENTLIG godt for, Gahr Støre?

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar