Derimot: Hva skjer i Norden? Er Norden nå underlagt USA?

Derimot.no

derimot.no:

Av E. B. Næss

Norge og Danmark har vært med i NATO omtrent fra forsvarspakten ble opprettet. Finland har nylig meldt seg inn. Sverige vil også være med, men avventer aksept fra Nato-landene Ungarn og Tyrkia.

Men NATO alene er tydeligvis ikke godt nok. I Norge har vi i tillegg inngått en forsvarsavtale med USA. Det samme har Sverige nettopp gjort, og forleden kunne vi lese at også Danmark har inngått tilsvarende avtale med USA. Det er rimelig å regne med at også Finland har en slik særavtale, og skal vi tro hva vi hører og leser har USA i praksis forhandle seg frem til(?) og fått frie hender, eller mer, i hele Norden. Betyr ikke det da i virkeligheten av vi her, i det nordvestlige hjørne av Eurasia, er blitt kolonisert av USA?

Situasjonen i Ukraina er selvsagt motivet for prosessen ovenfor. Konflikten der har hatt som følge at vi i Norden huser henimot 200.000 ukrainske flyktninger. Hvilke konsekvenser kan det få?

Russland har, forståelig nok, gitt klar beskjed om å finne situasjonen svært ubekvem, og det kan være et element av «klok av skade» som hersker derover. Flere russiske historieforskere synes å ha en annen oppfatning av hva som ligger bak Den Andre Verdenskrigen enn den historien vi har holdt oss til i vesten. Hva som er sant skal være usagt, men tittelen på boken til Nicolay Starikov kan tyde på at ting ikke er kommet for dagen. Kan det være et slags dakapo vi ser konturene av?

Boken til Nicolay Starikov

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar