Derimot: Hungersnøden skal økes! 13 nasjoner signerer en avtale som vil ødelegge matforsyningen og føre til global hungersnød. – Derimot

Derimot.no
Derimot: Hungersnøden skal økes! 13 nasjoner signerer en avtale som vil ødelegge matforsyningen og føre til global hungersnød. – Derimot

derimot.no:

Av Hunter Fielding

USA har sluttet seg til 12 andre nasjoner med å signere en World Economic Forum (WEF)-avtale som søker å konstruere global hungersnød ved å ødelegge tradisjonelt landbruk.

Ifølge avtalen, som ble utformet av WEF og FN, forårsaker matproduksjon «global oppvarming» og må elimineres. For å «redde planeten» fra «klimaendringer», insisterer globalistene på at gårdsbruk må legges ned over hele verden.

WEF-avtalen setter mål for hvor mye jordbruksland hver nasjon må eliminere for å overholde den. Under dekke av å redusere «metanutslipp» har tretten nasjoner signert et løfte om å utvikle global hungersnød ved å stoppe landbruksproduksjonen ved å legge ned gårdsbruk.

Kunngjort tidligere i år av WEFs Global Methane Hub – en kabal av kriseingeniører som utnytter folks klimapanikk for å ødelegge verdens matforsyning – disse tretten nasjonene er: Argentina, Australia, Brasil, Burkina Faso, Chile, Tsjekkoslovakia, Ecuador, Tyskland, Panama, Peru, Spania, USA, Uruguay.

Tenk deg ingen kjøttproduksjon i Australia, Brasil og USA. Dette er målet til globalistene, og de innrømmer at det hele er en del av klimasvindel som har blitt grundig avslørt som vitenskapelig uredelighet.

Som Luis Planas, Spanias minister for landbruk, fiskeri og mat sier: «Jeg er glad for å se den felles forpliktelsen fra det internasjonale samfunnet til å redusere metanutslipp fra landbruket, som et middel for å nå målene vi underskrev i Parisavtalen om klima».

«Matproduksjonen er ansvarlige for 60% av metanutslippene», advarer Marcelo Mena, administrerende direktør for Global Methane Hub. Hun sier at husdyroppdrett ødelegger planeten, derfor kravet deres om å legge ned landbruket. Men uten landbruket har du ingen mat, og uten mat får du akkurat det Kamala Harris etterlyste i helgen: «Redusert befolkning». Avfolkningsagendaen er ikke lenger en hemmelighet, de skryter av det. Her er deres logikk: Mat = Global oppvarming. Så de angriper matproduksjonen og vil legge den ned.

John Kerry sa i en uttalelse: «Å redusere metanutslippene er den raskeste måten å redusere oppvarmingen på kort sikt. «Matproduksjonen i landbruket kan bidra til en fremtid med et lavt metanutslipp ved å forbedre bøndenes produktivitet. «Vi ønsker landbruksministre velkommen som deltagere i implementeringen av Global Methane Pledge».

Kyr og kyllinger skal erstattes av sirisser og insektlarver

Nyt de sprø, falske kjøttkakene og Cricket McNuggets. Snart kommer du til å spise insekter fordi animalsk kjøtt vil bli uoverkommelig for vanlige folk– og bare tilgjengelig for velstående eliter – på grunn av at myndighetene legger ned gårdsbruk med husdyroppdrett.

Som journalist Leo Hohmann forklarer: «Det de vil er å erstatte en stor del av storfe- og melkekjøtt-, svine- og kyllingbestandene som befolkningen er avhengig av, med protein fra insektlarver, melorm, sirisser, etc.

«FN, World Economic Forum og andre frivillige organisasjoner har fremmet kosthold uten kjøtt, og erstattet av insektprotein i årevis, og milliardærer har investert i enorme insektfabrikker som bygges i delstaten Illinois, i Canada og i Nederland, der melorm, sirisser og andre insekter vil bli tilsetningsstoffer som skal brukes i matforsyningen, ofte uten merking som vil informere folk om nøyaktig hva de spiser».

Hohmann viser også til Deagel-prognosen som anslår en reduksjon på nesten 70 prosent av den amerikanske befolkningen innen 2025, og sier: «Det er ingen mer effektiv måte å avfolke enn gjennom krig, hungersnød og pest. «Er det ikke interessant at alle tre av disse metodene for massedrap er i spill på verdensscenen akkurat nå?

I en relatert historie skriver Michael Snyder fra The Economic Collapse Blog: «Globale matforsyninger blir bare enda knappere, og global sult har steget til et ekstremt alarmerende nivå. «Ifølge FN har nesten 30 prosent av verdens befolkning ikke konstant tilgang til mat akkurat nå, og det er omtrent 900 millioner mennesker som opplever «alvorlig matusikkerhet».

Kommentar fra redaksjonen:

Klima-alarmister mener at CO2 er en oppvarmende klimagass, men det har ennå ikke bevis for denne påstanden. Bevis for dette er en verifisert verdi for CO2’s klimafølsomhet. Dette mangler nå. Det morsomme er at klima-alarmistene påstår at metan er klimagass med ca 25 ganger sterkere påvirkning på den globale temperaturen enn CO2. Men tydeligvis så skjønner de seg ikke seg matematikk. For er den riktige verdien for CO2’s klimafølsomhet nøytral, så blir regnestykket 0 ganger 25 som er lik 0.

I tillegg så liker klima-alarmistene å snakke om mengden metan i atmosfæren i form av vekt; så så mange tonn. I den hensikt å lure mennesker til å tro at det er snakk om store mengder. Det er det motsatte. Mengden metan i atmosfæren er så liten at det blir oppgitt i Parts Per Billion (PPB). Mens CO2 blir oppgitt i Parts Per Million (PPM) – Nå er det ca 420 PPM CO2 i atmosfæren og det er ca 1920 PPB i atmosfæren (som er 1,92 PPM).

Og dette tullet her blir altså brukt som begrunnelse av globalistene til å innføre diverse drakoniske tiltak som vil gi oss alle enda mer matvare-usikkerhet. Dette gjør de selvsagt med viten og vilje.


Fra Global Research, publisert 18. juni 2024.
Oversatt av Northern Light fra engelsk. Linker i originalartikkelen.
Originalartikkel: 13 Nations Sign Agreement to Engineer Global Famine by Destroying Food Supply

Forsidefoto: newsaddicts.com

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar