Derimot: Historiske slør kan være gode å ha.Det er noen politiske sammenhenger vi helst ikke vil se. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Globaliseringen på Document.no

Av Jan Hårstad

Det finnes ingen blog i Norge som har jamret seg så intenst over multikulturalismen, islamiseringen og globaliseringen som Document.

Og gjennom flere år har jeg da spurt: når skal denne jamringen forvandles til et studium av globaliseringens historie?  Det kommer naturligvis aldri og sannsynligvis er årsaken denne at et studium vil kaste lys over den jødiske/zionistiske elitens historie også.

Og siden alt som har med zionisme og jødedom er hellige ukrenkelige saker på Document blir det aldri noe studium av globaliseringens historie.

De som finansierte Coudenhove-Kalergi var bankhusene til Paul Warburg og Louis de Rothschild og Kalergi var den ideologiske sjefen for den europeiske globaliseringen fra Wien 1926 til  1950-tallet.

Da Europas Forente Stater ble stiftet i konserthuset i Wien hang det tre portretter på veggene som sier mye.

Det Var Napoleon som kriget i Egypt og Russland og ville samle Europa under Frankrike.

Friedrich Wilhelm Nietzsche var en tysk filolog, filosof og musiker. Han er i ettertiden mest kjent for sine filosofiske tanker. Wikipedia

Det var Mazzini som samlet fyrstestatene i Italia til det moderne Italia. Og det var Nietzsche som mente verden burde styres av en elite som han kalte ûbermensch. 

Hvis noen leser Kalergis bøker, noe ingen gjør, mente han at den europeiske eliten var jødene og disse skulle og burde styre Europa og også igangsette koloniseringsprosjekt i Afrika og Arabia for å styrke deres elitemakt i Europa.

Den andre kjepphesten som Kalergi hadde var raseblanding som han mente var redskapet for å bli kvitt de nasjonale identiteter i Europa. Som vi ser går det her en rak linje til Barbara Spectre og Erwin Kohn som i Norden har vært i fremste linje for den «multikulturelle transformasjonen» som Spectre sier i sitt berømte intervju. Jødene tar ledelsen, sier hun.

Ved siden av dette vrimler det av ledende statsmenn med jødisk bakgrunn som har vært ledende teoretikere for det globaliserte Europa: Nicolas Sarkozy, Jacques Attali og filosof-statsmann Bernhard Henry-Levy for bare å nevne noen.

Det er bloggen UNZ som i en årrekke har forsket i globalismens historie og  utvikling, men for de som ferdes på Document eksisterer ikke denne. Og det er nærliggende å tro at en styrer unna fordi en ikke vil ta i dette med jødisk-zionistisk medvirkning. Sånt er strengt forbudt på Document. Jøder er hellige og Israel aller helligst.

Så ser jeg også det at STEIRO, som jeg betrakter som en fantasirik tullekopp, blir løftet inn som orakel også på Document-radio og hans kjepphest er at USA bygger militærbaser i Norge for å sikre «fred» og «sikkerhet» for befolkningen.

Ha en fortsatt god dag.

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar