Derimot: Globalisme i praksis; En liten klikk terroriserer verdens folk

Derimot.no

derimot.no:

Av Northern Light

Utrolig at folkevalgte politikere er maktesløse til å slå ned på de globale milliardærenes terror mot verdens befolkning

Dessverre så er de fleste sentrale folkevalgte partipolitikere i de vestlige landene, de globale milliardærenes egne folk. Uansett hvordan regjeringer settes sammen av partiene, så vil finansfolkets egnes politiske beslutninger komme dem, den globale milliardærkabalen til gode. De skyfler ut pengene fra statsbudsjettene til deres eget folks agenda, som blant annet «begrunnet» med Plandemien og Grønt Skifte. Penger som innkasseres av eierne og de finansielle eierne av de farmasøytiske selskapene, og selskapene bak vindturbinene for eksempel.

De sitter på begge sider av forhandlingsbordet under utformingen av internasjonale handelsavtaler, som GATT, TISA, TTIP, ISDS med flere, som tilsidesetter folkevalgte regjeringer, og som gjør at den globale storkapitalen kan plyndre landene for deres ressurser, og utnytte befolkningene. Finansfolket er overrepresentert i dommerstand, høyesterett, internasjonale domstoler, påtalemyndigheter med statsadvokater, store advokatfirmaer og NGO organisasjoner.

De har sine folk i legemiddel- og nærings-tilsyn, og godkjenner praktisk talt sine egne medisiner og sprøytede usunne ferdigmat. De har langsomt overtatt ledende posisjoner innen embetsmanns-verk og direktorater, ansetter sitt eget folk, og former dypstater som administrerer landene til fordel for dem selv, den globale storkapitalen. Til tross for at Norge sa nei til EU to ganger, implementeres rettsakter fra EU hvor eneste uke. De har overtatt hele det parlamentariske systemet. Folkevalgte regjeringer har blitt til administrasjoner, som har til oppgave å privatisere økonomiene, utviske landegrenser og nasjonal identitet, så deres globalistiske finansfolk kan kjøpe landenes ressurser og infrastruktur.

De eier sentralbankene og styrer pengepolitikken i Vesten, de administrer Verdensbanken og IMF, de sitter i ledelsen av WEF/FN og EU, og tilrettelegger for at pengene strømmer fra statsbudsjettene til dem selv. De har grunnlagt, og er eiere og finansielle eiere av de enorme kapitalforvaltnings-selskapene, krigsvåpen-industrien, presse og media, energiselskapene, agrobusiness- og mat-selskapene, de fem selskapene som kontrollerer nesten 80 prosent av verdens kornhandel, børsene, som energibørsen Nordpool, også børsene for basisvarer, hvor de spekulerer i pris på blant annet korn og ris.

Deres politikere har tilrettelagt for privatisering av drikkevannsforsyning, og for at de har fått kjøpe ferskvannkilder i de fleste av landene i sør og nord. De spekulerer i pris på drikkevann og mat, det eksistensielle for mennesket. De gjør alt til gjenstand for spekulasjon, til og med en komponent i atmosfæren. En børs for kjøp og salg av CO2-kvoter ble opprettet og styres av den globale finanskapitalens folk.

De er bare et par tusendeler av verdens befolkning, men styrer politikken som sluser alle verdens ressurser til dem selv. Da er de også ansvarlig for at verden ser ut som den gjør, med kriger og elendighet og fattigdom som dreper hundretusener hver uke: Oxfam-rapport;

«Den rikeste 1 prosenten tok nesten to tredjedeler av all ny rikdom verdt 42 billioner dollar skapt siden 2020, nesten dobbelt så mye penger som de nederste 99 prosentene av verdens befolkning. I løpet av det siste tiåret hadde den rikeste 1 prosenten erobret rundt halvparten av all ny rikdom».

Med kjennskap til dette, skulle det ikke være vanskelig å plassere ansvaret for verdens tilstand; finansfolket som bare utgjør to tusendeler av verdens folk. De kan ikke vurderes som individer, bare etter summen av hva de gjør samlet. Og det kan ikke kalles noe annet enn en krig mot menneskeheten på alle plan.

13 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 13 ganger.

Post Views: 42

Les artikkelen direkte på derimot.no