Derimot: Gigantiske kosmiske strukturer.Kanskje må vi revurdere hele forståelsen av opphavet til kosmos. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

En gigantisk ring av galakser gir astronomene hodebry.

Av Michelle Starr.

En kolossal struktur nesten syv milliarder lysår unna trosser vår forståelse av hvordan universet har utviklet seg.

I lys som har reist i 6,9 milliarder år for å nå oss, har astronomer funnet en gigantisk, nesten perfekt ring av galakser, rundt 1,3 milliarder lysår i diameter. Det samsvarer ikke med noen kjent struktur eller mekanisme som danner formasjoner. Den store ringen, som strukturen har blitt kalt, kan bety at vi må endre standardmodellen for kosmologi.

Oppdagelsen, ledet av astronomen Alexia Lopez fra University of Central Lancashire, ble presentert på det 243 møtet i American Astronomical Society i januar, og finnes i en rapport som preprint tilgjengelig på arXiv.

Det er den andre gigantiske strukturen oppdaget av Lopez og hennes kolleger. Den første, kalt Giant Arc (Den gigantiske buen), er faktisk i samme del av himmelen, i samme avstand unna. Da buens oppdagelse ble kunngjort i 2021, undret det astronomer. Den store ringen utdyper bare mysteriet.

«Ingen av disse to ultrastore strukturene er enkle å forklare i vår nåværende forståelse av universet», sa Lopez i januar. «Og deres ultrastore størrelser, karakteristiske former og kosmologiske nærhet må sikkert fortelle oss noe viktig – men hva egentlig?».

Den mest umiddelbare likheten ser ut til å være med noe som kalles en Baryon Acoustic Oscillation (BAO). Dette er gigantiske, sirkulære formasjoner av galakser som finnes over hele verdensrommet. De er faktisk sfærer av galakser, fossilene av akustiske bølger som forplantet seg gjennom det tidlige universet, og som deretter frøs i en sfærisk formasjon.

The Big Ring er ikke en BAO. BAO-er har alle en fast størrelse på rundt 1 milliard lysår i diameter. Og en grundig inspeksjon av Big Ring, viser at den er mer som en korketrekkerform i en vinkel slik at den ser ringformet ut.

Det gir spørsmålet: Hva i all verden er det? Og hva betyr det for det kosmologiske prinsippet, som sier at; i alle retninger skal en gitt del av verdensrommet se ganske likt ut som alle andre deler av verdensrommet? «Vi forventer at materie er jevnt fordelt overalt i rommet når vi ser universet i stor skala, så det bør ikke være tydelige forskjeller over en viss utstrekning», forklarte Lopez.

«Kosmologer beregner den nåværende teoretiske grensen for størrelsen på strukturer i Universet til å være 1,2 milliarder lysår, men begge disse strukturene er mye større – Gigant Arc er nesten tre ganger større, og den store ringens omkrets er sammenlignbar med lengden til den gigantiske buen».

Men størrelsen er bare ett av problemene. Den andre er hva det betyr for kosmologi, studiet av universets utvikling. Den nåværende modellen er den som for øyeblikket passer best med det vi kan observere, men det er noe som er utfordrende å forklare innenfor rammen av det vi vet.

Det er andre modeller som har blitt foreslått for å forklare dette. En slik modell, Roger Penroses konforme sykliske kosmologi, der universet går gjennom endeløse Big Bang ekspansjonssykluser, forventes det ringstrukturer – selv om det er verdt å merke seg at konform syklisk kosmologi har betydelige egne problemer med å forklare det.

En annen mulighet er at strukturene er en type topologisk defekt i materien i rom-tiden kjent som kosmiske strenger. Disse antas å være som «protonbrede rynker» som dukket opp i det tidlige universet etter hvert som rom-tid strakte seg, og deretter frøs på plass. Vi har ikke funnet mye fysisk bevis på kosmiske strenger, men de teoretiske bevisene er ganske lovende.

For øyeblikket vet ingen med sikkerhet hva den store ringen og den gigantiske buen betyr. De kan bare være tilfeldige formasjoner av galakser, selv om sannsynligheten for det virker ganske liten. Det beste håpet ville være å finne flere slike formasjoner av galakser, spredt over hele universet, gjemt i det vi kan observere.

«Fra nåværende kosmologiske teorier trodde vi ikke at så enorme strukturer var mulig», sa Lopez. «Vi kunne forvente kanskje en ekstremt stor struktur i hele vårt observerbare univers. Likevel er den store ringen og den gigantiske buen to enorme strukturer og er til og med kosmologiske naboer, noe som er usedvanlig fascinerende».

Fra Principa Scientific, publisert 17 mai 2024.
Oversatt fra engelsk av Northern Light, linker og en video (9:22 minutter) i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Giant Ring Of Galaxies Puzzles Astronomers.

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar