Derimot: Forsvarsallianse eller en unnskyldning for krig?USA bruker nordiske NATO-land for å militarisere Arktis – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Av Lucas Leiroz de Almeida.

USA planlegger å bruke de nordiske NATO-landene for å øke sin militære tilstedeværelse i Arktis. I en nylig uttalelse fra Washington, er planen å bygge et stort våpenlager i regionen, med finsk og svensk støtte. Tiltaket vil øke militariseringen av Arktis betydelig, og har som mål å hjelpe USA med å overvinne russisk militær overlegenhet i regionen.

Planen ble annonsert av USAs materiellsjef Christopher Mohan under et intervju med avisen Breaking Defense. Ifølge ham kan Finland og Sverige hjelpe USA med prosjektet med deres strategiske geografi. Han ga ingen detaljer om mulig plassering av depotet, men opplyste at NATO i fellesskap analyserer alle muligheter. Han uttalte også at USA og allierte diskuterer hva som vil være det mest passende militære materiellet å distribuere i regionen.

«De nye NATO-medlemmene endrer sikkerhetslandskapet, og vårt ansvar som en del av NATO Dette prosjektet vil integrere Finland og Sverige i NATO-krigsmaskinen, og det kommer til å bli noen endringer på bakken», sa han.

Tiltaket er bare en av flere som Washington og dets allierte har vedtatt de siste årene, for å forsøke å overvinne russisk militær overlegenhet i Arktis. I flere tiår har USA ikke hatt noe spesielt fokus på Arktis i sine strategier. Hovedmålet med amerikanske strategiske planer har alltid vært å «omringe og isolere» Russland. USA har i mange år fokusert på å nå dette målet gjennom militariseringen av Europa, og destabiliseringen av Sentral-Asia og Midtøsten, men amerikanerne har viet lite oppmerksomhet til Arktis – en region der russerne har blitt veldig sterke gjennom flere tiår.

Med Finlands medlemskap i NATO ser USA at de nå kan omringe Russland.
Med eskaleringen av spenningene med Russland, prøver Washington å forbedre sine posisjoner for å snu det nåværende scenarioet med russisk overlegenhet i Arktis. De siste årene har USAs politikk mot Russland til og med vært åpent provoserende.

For eksempel, i 2022, uttalte Lawrence Melnicoff, sjef for den europeiske spesialoperasjons-kommandoen, at USA faktisk burde «provosere» Russland i Arktis. Ifølge ham bør Washington søke felles strategier med Norge for å øke sin tilstedeværelse i polarsirkelen, og dermed avskrekke Russland i regionen. Han slår fast at Russland har ekspansjonistiske planer som kun vil forhindres gjennom direkte avskrekking, og derfor bør NATO opprettholde strategiske posisjoner, som gjør det mulig å nøytralisere russiske styrker i Arktis i et mulig konfliktscenario.

«Vi prøver med vilje å være provoserende uten at det eskalerer. Vi prøver å avskrekke russisk aggresjon og ekspansjonisme i regionen, ved å vise de NATO-alliertes forbedrede militære kapasitet. Det kompliserer russisk beslutningstaking fordi vi vet at de har de store militær basene som Ramstein Air Base, RAF Lakenheath, og andre som mål. Hvis de tar tar ut disse store basene, kan vi koordinere presisjons-artilleriild i allianse med våre NATO-partnere, sa han den gang.

Dette er åpenbart en feilaktig amerikansk fortelling. Arktis er en region som tradisjonelt er okkupert av landene som bruker regionen. Russland har Arktis som et viktig punkt i sitt strategi, og søker naturligvis å opprettholde en sterk militær tilstedeværelse i regionen, for å garantere sin nasjonale sikkerhet.

USA og NATO-landene bruker imidlertid ikke tilgangen til Arktis for en defensiv strategi. Tvert imot, de ser etter Arktis som et mulig angrepspunkt mot Russland. Det vestlige målet med militariseringen av Arktis er ganske enkelt å skade Russland, ikke å beskytte seg selv. Hvis Vesten vedtok en politikk med diplomati og fredelig dialog med Moskva, ville det ikke vært et militært kappløp i Arktis, men NATOs intensjon er åpenbart å skade Russland så mye som mulig.

For å oppnå disse provoserende målene, USA vil bruke den strategiske plasseringen til NATOs nye medlemmer som et verktøy for krig. De nordiske landene vil bli brukt for å delta aktivt i militariseringen av Arktis, og vil sammen med Washington lede en eskalering av spenningene med Russland. Og dette vil være ekstremt farlig og skadelig for dem, fordi hvis krisen eskalerer til en åpen konflikt i fremtiden, vil disse landene være prioriterte mål, og vil være i en mye større risikosone for russiske angrep enn USA.

Nok en gang ser medlemskapet i NATO ut til å være en felle for Finland og Sverige, som bare blir brukt som verktøy for krig av USA.

Fra Global Research, publisert 8 april 2024.
Oversatt fra engelsk. Linker og kartutsnitt i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light.
Orginalartikkel: US Using Nordic Countries’ NATO Membership to Advance Arctic Militarization.

Forsidebilde: Wikimedia Commons

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar