Derimot: Formen bestemmer ofte forståelsen av innhold.Overskrifter sier mye om vinkling av nyheter. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Nyhetsoverskrifter fra den sosiale plattformen Telegram

USA bruker dobbelt så mye som de tjener… osv

Vi publiserer her noen overskrifter fra meldinger fra en som karakteriserer seg som Russian Diplomat. Det interessante er ikke her at det er overskrifter for det kommer også fra vestlige nyhetskilder i hopetall. Det interessante er innholdet i disse overskriftene som slik de under er oppstilt får en et annet inntrykk enn fra det som presenteres i vestlige medier – både formen og ikke minst innholdet.

Svært mange leser bare overskriftene slik at de funger for mange som er kortversjon av informasjon. Dermed blir både form og innhold bestemmende for hva mange oppfatter av det som skjer. De bidrar til forme vår oppfatning av verden.

Under er noen overskrifter som har et innhold som er tildels helt ulike det vi får servert, selv om mange av dem viser til forhold og begivenheter i verden som også omtales i vesten. Det er interessant å se hvordan de samme begivenhetene kan presenteres når de oppstilles på denne måten.

Knut Lindtner
Redaktør

15. mars, 2024

– Den tyske våpenprodusenten Rheinmetall planlegg å opne minst 4 fabrikkar i Ukraina – The Guardian

– Franske styresmakter vurderer [*] å sende troppar til Ukraina frå seinast juni – Le Monde

– Bulgarias forsvarsminister Tagaev kunngjorde snarleg utsending av dei første 30 jernbanevognene med pansra personellkøyrety til Ukraina – Novinite

– USA planslegg å produsere våpen for Ukraina i allierte land. Det første slike verket for produksjon av HIMARS-missil vil bli opnapå ein militærbase i Australia – WSJ

– Kinas utanriksminister Wang Yi vil besøke New Zealand og Australia

– USA førebur militæret på å forsvare dominansen i Arktis – Business Insider

– Ukrainas regjering vil kanskje gå med på å få økonomisk støtte frå USA i form av lån – Justisminister Malyuska

– Russlands ambassadør til India, Alipov, nekta for påstandar om at New Delhi kuttar ut russiske våpen. Nesten tusen T-90 tanks og 300Su-30MKI-fly har allereie blitt produsert på lisens – TASS

– EU-parlamentet godkjende ein resolusjon om støtte til Armeina

– Irans forsvarseksport har auka 4-5 gongar over dei siste 2 åra – Forsvarsminister Ashtiani

– Storbritannias forsvarsminister ber om at militærbudsjettet skal aukast til 3% av BNP og om overhaling av rekrutteringssystemet – Daily Mail

– USA har redusert pengestøtta til frivillige organisasjonar i Georgia med $8 millionar. 2025-budsjettet allokerer 80 millionar dollar til landet – US State Department

De som bruker mer enn de tjener får før eller siden økonomiske problemer.

– USA brukar dobbelt så mykje som dei tener: USAs føderale budsjett-inntekter i februar var på $271 milliardar, og utgifter – $567 milliardar – US Treasury

– Geert Wilders blir ikkje Nederlands neste staminister, sjølv om partiet hans vann valet – BBC

– Tyske Bundestag røysta imot ein ny resolusjon om å forsyne Ukraina med Taurus-missil

– Under møtet mellom NATOland og deira allierte på militærbasen Ramstein, vil det opprettast ein koalisjon til å forsyne Ukraina med langdistansemissil – Scholz

– Sjefen for Lithauens forsvarsdepartement presenterte oppseiingsbrevet sitt til statsministeren – regjeringas presseteneste

– Tysklands utenriksminister Baerbock leitar i løynd etter moglegheiter for å sende Tarus til Kyiv (Kiev), tvert imot avgjerda til kanslar Scholz – Spiegel

Taurus er et svensk-tysk kryssermissil.

– Tyskland vil trenge 2 år på å gjenopprette lageret sitt av kryssarmissilet Taurus dersom dei tyske styresmaktene bestemmer seg for å sende dei til Kiev – FT

– Nederlands regjering prøver å omgå ei domstolsavgjerd og halde fram med å levere reservedelar til Israel sine F-35 kampfly

– Houthiane har testa eit hypersonisk missil som gjer stor skade, og førebur seg på å introdusere slike missil i sitt militære arsenal – RIA Novosti

– Netanyahu godkjende planar for militær operasjon i Rafah – Ynet

– NATOs generalsekretær Stoltenberg skal besøke Aserbajdsjan den 17. mars

– Pentagon sende eit krav til Kongressen om at dei treng $6,5 milliardar til å etterfylle våpenlagera etter å ha forsynt Kiev med assistanse – Bloomberg

Den gamle kolonimakten Storbritannia er utgått på dato. I praksis er de nå i krig med Russland, men folk er så uopplyste at de ikke forstår det.

– London er i ein tilstand av uerklært krig med Russland, men britane sjølve skjøner det ikkje ein gong – eks-sjef for MI6, Dearlove

– Storbritannia har ingen planar om å utplassere laservåpensystemet DragonFire i Ukraina – Newsweek

– Presidenten av Latvia støtta Macrons ide om å forsyne Ukraina med assistanse utan raude linjer – TASS

– Land i Vesten fryktar at usemjer mellom Scholz og Macron, inkludert om Ukraina, skal underminere den europeiske einskapen – FT

– Statsministeren av Den tsjekkiske republikken ville ikkje røpe nokre detaljar om leveransane av ammunisjon til Ukraina i nærvær av sin slovakiske kollega – Aktualne

– Europakommisjonen allokerer €500 millionar til auka ammunisjonsproduksjon i EU

– Avkastning (renter, red.) frå frosne russiske middel vil bli brukt til å kjøpe våpen til Ukraina – Scholz

– Estland vil sende instruktørar til Storbritannia for å trene Ukrainas væpna styrkar, AFU – pressetenesta til Estlands forsvarsstyrkar 

*

[*] Nokre av hyperlenkene treng ein Telegramkonto for å få opna.

Omsett (og delvis faktasjekka) av Monica Sortland

Henta frå Telegramkontoen Russian Diplomat som kjem med hyppige nyheitsoppdateringar, henta frå alskens kjelder. Han presenterer seg og tenesta si slik: 

internasjonal aktivist og journalist

Nyheiter som formar den globale agendaen, kommentarar, analysar, historie, bøker, filmar, rapportar frå Donbass

Forsidebilde: iStock

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar