Derimot: FN har lagt en plan.Vil stanse skadelige ytringer for å redde ytringsfriheten. – Derimot

Derimot.no
Derimot: FN har lagt en plan.Vil stanse skadelige ytringer for å redde ytringsfriheten. – Derimot

derimot.no:

FN erklærer krig mot ytringsfriheten, og vil sensurere sannheten for å kontrollere befolkningen.

Av Lance D Johnson.

Antonio Guterres, FNs generalsekretær, har nettopp presentert globalistens siste plan for kontroll over befolkningene, overvåking og sensur. Planen, med tittelen Global Principles for Information Integrity, skal få slutt på «skadelig feilinformasjon, desinformasjon og hatefulle ytringer» på nettet, samtidig som de «opprettholder menneskerettigheter som ytringsfriheten».

Guterres presenterte hasteplanen, og beordret regjeringer, teknologiselskaper, media og annonsører til å ta kontroll og etablere offisielle fortellinger, mens de sletter opposisjon. FN støtter Big Techs algoritmiske kontroll over informasjonsstrømmen på nettet, og vil ha ytterligere innstramminger.

En global elite vil slette det de mener er desinformasjon, og de prøver å diskreditere og de-monetisere dissidenter. All sensur som kommer fra globale makthavere er krig mot ytringsfriheten, men det er også en krig mot sannheten, slik at de selv ikke kan holdes ansvarlige.

FNs informasjonsovervåkings- og kontrollsystem vil sentralisere sensuren for global dominans.
FN setter opp et informasjonsovervåkings- og kontrollsystem med autoritære narrativer som begrenser tilgangen til livsviktig kunnskap. Disse kontrollsystemene sensurerer ikke bare, men de også lærer folk hva de skal si, hvordan de skal oppføre seg og hva de skal tenke. FN ønsker å skape en verden av mennesker som oppgir sin suverenitet, og bøyer seg for myndighetene.

En slik befolkning trenger våre ledere. Ingen spørsmål men lydig og føyelig.

Disse algoritmene eller automatiserte prosessene vil bli programmert til å filtrere og fjerne innhold som anses som støtende eller politisk sensitivt. Dette kan inkludere blokkering av nettsteder, innlegg i sosiale medier eller plattformer som kritiserer regjeringen, fremmer dissens eller diskuterer sensitive emner som menneskerettighetsbrudd eller politisk opposisjon.

I tider med politisk uro eller konstruerte kriser, kan regjeringer pålegge nedstengninger av Internett, eller begrense tilgangen til bestemte nettsteder eller sosiale medieplattformer. Denne taktikken stopper effektivt avvikende meninger, forhindrer spredning av informasjon om protester eller overgrep fra regjeringer, og begrenser borgernes evne til å kommunisere og organisere seg.
Eksempler på dette tyranniet er Facebooks sosiale medieplattform, da Meta målrettet stengte grupper som diskuterte helseskader av covid-vaksinene. Enhver motstand mot vaksinepålegg ble hånet som «feilinformasjon», og grupper som organiserte seg for medisinsk frihet ble stengt ned.

Videre kan overvåking brukes til å overvåke nettaktiviteter i sanntid, spore enkeltpersoners digitale fotavtrykk, og identifisere avvikende meninger eller aktivister. Denne overvåkingen avskrekker enkeltpersoner fra å uttrykke kontroversielle meninger eller delta i politisk diskurs på nettet.

Ved å manipulere søkeresultater kan myndigheter og farmasøytiske selskaper påvirke søkemotoralgoritmer til å undertrykke informasjon om kurer mot infeksjonssykdommer, hjertesykdommer, kreft og andre kroniske sykdommer. Ved å kontrollere hvilken informasjon som vises øverst i søkeresultatene, kan farmasøytiske selskaper forme folks oppfatninger, undertrykke alternative synspunkter eller fremme propaganda og offisielle fortellinger, for å holde folk syke og bruke medisiner og vaksiner som ikke virker.

Gjennom uklare regler skapes usikkerhet (Foto: iStock)

Myndigheter kan vedta lover som pålegger begrensninger på digitalt innhold, for eksempel å kreve at plattformer fjerner «skadelig» eller «støtende» innhold. Disse lovene kan være vagt fortolket, slik at myndighetene kan målrette journalister, aktivister eller vanlige borgere med avvikende synspunkter. For eksempel laget Biden-regimet en liste over bøker om vaksinasjon. Den føderale regjeringen tvang en av de største bokdistributørene – Amazon – til å begrense tilgangen til disse bøkene.

Myndigheter kan selektivt målrette journalister, menneskerettighetsforkjempere, aktivister eller medlemmer av marginaliserte samfunn med trakassering, trusler eller juridiske trusler. Dette skaper et klima av frykt og selvsensur, der individer avstår fra å uttrykke avvikende meninger eller gå inn for sosial endring. FN kan senke Internetts hastighet eller blokkere kommunikasjonskanaler som meldingsapper, eller VoIP-tjenester i perioder med uro og usikkerhet. Dette begrenser enkeltpersoners mulighet til å kommunisere, dele informasjon eller koordinere protester eller aktivisme.

Med dette erklærer FN og dets militære allianser praktisk talt krig mot pressen, analytikere og uavhengig journalistikk.

Fra Natural News publisert 2 juli 2024.
Oversatt fra engelsk og noe forkortet av Northern Light. Linker i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: UN declares war on FREE SPEECH to censor the TRUTH, subvert accountability, control populations.

Forsidebilde er KI-generert

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar